Stanice vznikla počátkem 50. let minulého století z větší usedlosti ve Vrbičanech.
V letech 1950-1953 zde rozvinul šlechtění po svém příchodu ze Stupic Jaroslav Homola. Dalším šlechtitelem byl V. Slepička.

Přes převažující udržovací šlechtění zde byly vyšlechtěny některé odrůdy, např. první naše determinantní odrůda rajčete, dále odrůda salátu k česání a některé ředkvičky.
Na stanici probíhalo zpočátku i šlechtění květin.

Stanice náležela v letech 1956-1976 k ŠSP Doksany, a v roce 1977 byla převedena pod správu o.z. Sempra Kadaň.
Po své privatizaci byla stanice do roku 1997 součástí a.s. SEMPRA PRAHA. Pokračovala v udržovacím šlechtění některých druhů zelenin a květin. Také se zaobírala množením zeleninových osiv a zemědělskou výrobou.

V roce 1997 vznikla SEMPRA VRBIČANY s.r.o. s rozhodujícím podílem SEMPRA PRAHA a.s.

V současnosti se stanice zabývá především zemědělskou výrobou.