SEMPRA PRAHA a. s.

Sempra s.p. vznikla v roce 1957. Jejím hlavním posláním bylo šlechtění a semenářství zeleniny, ovoce a okrasných rostlin s celorepublikovou působností. Od založení až do roku 1992 prošla různými organizačními změnami.

SEMPRA PRAHA a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 1. 8. 1992 a svou činností navázala na podnik Sempra a stále patří mezi největší šlechtitelsko-semenářské podniky v ČR.

 

Hlavní těžiště činnosti:

Velkou část produkce zabírá strojírenská výroba:

V průběhu existence vzniklo několik dceřiných společností, které se specializují a pokračují v ovocnářství, zelinářství, květinářství a okrasném školkařství.

SEMPRA PRAHA a.s. má několik zahraničních partnerských semenářských a šlechtitelských organizací, které zastupuje v ČR, nebo je jimi zastupována v zahraničí.

SEMPRA PRAHA a.s. je členem odborných organizací.