AKANE

Původ: Odrůda japonského původu, vznikla jako kříženec odrůd ´Jonathan´ a ´Worcesterská parména´.
Vlastnosti stromu: Intenzita růstu je slabší. Stromy vytvářejí menší, přiměřeně husté rozložitě kulovité koruny. Stromy kvetou středně raně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plody jsou středně velké až menší (průměrná hmotnost 100-135 g). Tvar je kulovitý až kulovitě protáhlý, pravidelný. Slupka je hladká, jemná, polomastná, později mastná.. Základní barva je světle žlutá. Krycí barva je jasně červená, rozmytá a při dobrém oslunění pokrývá téměř celý povrch plodů. Plody jsou menší, avšak vzhledově velmi pěkné. Dužnina je bílá, jemná, šťavnatá, přiměřeně pevná. Chuť je navinule sladká, příjemně aromatická, výborná.
Plodnost: Je raná, poměrně vysoká a v prvních letech dosti pravidelná. Při velkých úrodách je nutná pro zachování pravidelné plodnosti probírka plůdků nebo detailní řez plodonosného obrostu.
Odolnost: Stromy středně trpí padlím, avšak jsou dosti odolné proti strupovitosti. Dobře plodí i v méně příznivých klimatických podmínkách.
Tvar a podnož: Odrůda je vhodná pro všechny pěstované tvary a podnože. Ve tvaru štíhlých vřeten na podnožích typu M 9 se však dosahují poněkud větší plody.
Doba zrání: Sklizňová zralost nastává v průměru v první a druhé dekádě září, asi jako u odrůdy ´James Grieve´. V běžném sklepě vydrží jen několik týdnů. V chladírně však plody vydrží poměrně dlouho.
Celkové zhodnocení: Pěstitelsky nenáročná, spolehlivě úrodná a chuťově velmi dobrá podzimní odrůda. Předností odrůdy je rovněž slabší růst stromů. Odrůda může být úspěšně pěstována v méně příznivých podmínkách i na silněji rostoucích podnožích.


ANGOLD

Původ: Odrůda jabloně byla vyšlechtěna ve VŠÚO v Holovousích z křížení hybridu HL A 28/39 (Antonovka v.s.) x ´Golden Delicious´
Vlastnosti stromu: Růst je středně silný, větve přiměřeně obrůstají plodonosným obrostem, tvar koruny je rozložitý. Charakter růstu vyhovuje pro tvarování štíhlých vřeten a stěn. Stromy jsou velmi úrodné. Dobře plodí i na vzrůstných podnožích. Stromy kvetou středně raně až středně pozdně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plody jsou velké (190-260 g), kulovité až kulovitě kuželovité, pravidelné; slupka je hladká, lesklá, středně tlustá, zelenavě žlutá, z 50 až 80% překrytá jasně červenou krycí barvou nanesenou ve formě žíhání a mramorování. Někdy se vyskytuje slabé rzivé mramorování. Dužnina je krémová, chruplavá a velmi šťavnatá. Chuť je harmonická, navinule sladká až sladká.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je raná, vysoká a dosti pravidelná. Stromy dobře plodí i na vzrůstnějších podnožích. Podíl jakostních tříd na sklizni je vysoký, protože po červnovém opadu plůdků zůstává v chocholíku vždy jen jeden plod nebo nejvýše dva plody.
Odolnost: Plody i listy jsou odolné proti strupovitosti, padlím trpí jen málo.
Tvar a podnož: Odrůda je vhodná pro všechny tvary pěstitelské a podnožové typy. Je málo náročná na výchovný a tvarovací řez. Podnože se volí podle půdních podmínek a použitého tvaru.
Doba zrání: Sklizňová zralost v závislosti na poloze a teplotních podmínkách roku nastává nejčastěji v druhé polovině září nebo začátkem října. Konzumní zralost v běžném sklepě trvá od listopadu do března, v chladírně vydrží do června i déle.
Celkové zhodnocení: Plodná, pěstitelsky nenáročná a kvalitní zimní odrůda s odolností proti nemocem. Je velmi vhodná především pro ekologické systémy pěstování jablek s omezením nebo vyloučením chemických postřiků. Doporučuje se také pro pěstování v extenzivních podmínkách na klasických vyšších tvarech. Plody jsou vhodné také pro průmyslové zpracování.


ATLAS

Původ: ČR, vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Red Melba a James Grieve Red. Registrována je od r. 2004.
Plody: jsou velké, kulovitě kuželovité, s náznakem žebrování. Slupka je hladká, bělavě žlutá, překrytá narůžovělou červení. Je středně silná až slabší. Dužnina je žlutavá, středně pevná, mírně šťavnatá, má slabě navinulou chuť.
Růst: je střední až silný, vytváří hustší rozložité koruny. Obrůstá krátkým plodonosným obrostem.
Plodnost: do plodnosti vstupuje středně pozdě, často tvoří shluky plodů, proto je vhodná jejich probírka.
Zrání: ke sklizni dozrává kolem poloviny července, konzumně dozrává po sklizni, na skladě vydrží do poloviny srpna.
Odolnost: k houbovým chorobám je středně odolná.
Požadavky: vzhledem k silnějšímu růstu jsou vhodné pro tuto odrůdu slabě rostoucí podnože. Do horších půdních podmínek podnože středně vzrůstné. Sklízet je třeba včas, při pozdější sklizni dochází k rychlejšímu moučnatění dužniny.


BLAHOVO ORANŽOVÉ

Původ: ČR. Odrůdu vyšlechtil Václav Bláha v Libovicích (okres Kladno) křížením odrůd Coxova x Wagenerovo. Povolena v roce 1970.
Požadavky: Daří se dobře ve vlhčích polohách.
Růst: středně bujný; hůře obrůstá. Vyžaduje správné založení koruny. Kosterní větve svírají s prodlužujícím kmenem ostré úhly, pro to je nutné je vytvarovat do vodorovnější polohy.
Plodnost: středně raná, hojná, dosti pravidelná.
Podnož: pro nejmenší tvary M 9, pro zákrsky M 4, pro čtvrtkmeny A 2, M 1, semenáč.
Tvar: štíhlé vřeteno, vřetenovitý zákrsek, zákrsek, čtvrtkmen.
Plody: středně velké, kulovité až vysoce kulovité, slupka je matná, místy narezivělá, zelenožlutá, později žlutá, s červeným líčkem a žíháním. Dužnina je nažloutlá, jemná, křehká, navinule sladká, aromatická, velmi dobrá.
Zrání: Sklízí se v polovině října, dozrává v prosinci, vydrží do března.
Zdravotní stav: Proti mrazu ve dřevě je méně odolná, strupovitostí i padlím trpí středně.
Opylování: Je cizosprašná, vhodní opylovači: Golden Delicious, Kidďs Orange. Je dobrým opylovačem.


BOSKOOPSKÉ ČERVENÉ

Původ: Odrůda pochází z Holandska, kde v r.1923 vznikla jako mutant původní odrůdy.
Vlastnosti stromu: Intenzita růstu je velmi silná. Stromy vytváří velké, široce kulovité až rozložité koruny. Výhony a větve jsou silné, bývají nasazeny v tupých úhlech a středně obrůstají delším plodným obrostem. Stromy kvetou raně. Odrůda je triploidní, vyžaduje dobré opylení (např. odrůdou ´Idared´).
Vlastnosti plodu: Plod velký až velmi velký (hmotnost 160-250 g). Tvar je značně variabilní, nejčastěji ploše kulovitý, někdy i vysoce kulovitý, často asymetrický se širokými žebry. Slupka je často drsná, kožovitá, a matná. Základní barva je zelenožlutá, později žlutá. Krycí barva je rozmytě karmínově červená, méně často je nanesena i formou intenzívního žíhání. Dužnina je žlutavá až zelenavá, středně pevná, hrubě zrnitá, přiměřeně šťavnatá. Chuť je příjemně navinulá, bez výrazného aróma, poměrně dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Vstup do plodnosti je pozdní, na zakrslých podnožích středně pozdní. Výnosy bývají vysoké, avšak plodnost často bývá střídavá.
Odolnost: Padlím trpí středně, strupovitostí jen málo. Často se vyskytuje hořká skvrnitost plodů. Vůči mrazu je citlivější jak ve dřevě, tak i v době květu.
Tvar a podnož: Odrůda je vhodná pro volně rostoucí nebo vřetenovité zákrsky na slabě rostoucích podnožích ( M 9 ). Nehodí se na přísněji tvarované stěny.
Doba zrání: Sklízí se v první polovině října, konzumně dospívá v prosinci a vydrží až do dubna. Při skladování vyžaduje vyšší vzdušnou vlhkost jinak slupka vadne.
Celkové zhodnocení: Mezi přednosti patří menší pěstitelská náročnost, dostatečná velikost a kvalita plodů. Z nedostatků je to citlivost na mráz, nepravidelná plodnost, vadnutí slupky během skladování. Pro pěstování jsou vhodná chráněná stanoviště.


CILJO

Je zimní odrůda.
Vzrůstnost stromu je střední, typ rozvětvený, habitus rozložitý. Plodnost na krátkém i středně dlouhém obrostu. Plod středně velký až velký kulovitě kuželovitý, masité svalce na vrcholu slabě. Základní barva slupky zelenožlutá, krycí barva červená, celoplošně s žíháním. Slupka středně tlustá na povrchu hladká, lesklá, bez rzivosti. Stopka tenká až středně tlustá, středně dlouhá až dlouhá. Dužnina žlutavá, středně pevná šťavnatá, nasládlá.
Sklizňová zralost začátkem října, konzumní zralost od prosince, skladovatelnost do února.


DALILA

Původ: ČR , vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla jako křížením odrůdy James Grieve Red x Golden Delicious. Registrována byla v roce 1993.
Plody: jsou středně velké, mají kulovitý až mírně protáhle kulovitý tvar. Slupka je žlutá, hladká, překrytá jasně červeným žíháním a mramorovaným líčkem. Dužnina je nažloutlá, křehká, šťavnatá. Chuť má navinule sladkou, mírně aromatickou.
Růst: zpočátku je růst silnější, později slábne. Koruny tvoří rozložitě kulovoté, podobné mateřské odrůdě James Grieve Red. Výhony velmi dobře obrůstají kratším plodonosným obrostem. Kvete středně pozdě, společně nebo o něco dříve něž Golden Delicious. Je dobrým opylovačem.
Plodnost: je brzká, pravidelná a vysoká.
Zrání: sklízí se koncem září až začátkem října. Konzumně dozrává v prosinci až lednu. Vydrží do února i déle.
Odolnost: odrůda je značně odolná k padlí, ke strupovitosti střední.
Požadavky: odrůda je vhodná především pro pěstování ve středních a vyšších polohách, kde může nahradit náročnější Golden Delicious. Pro intenzivní výsadby jsou nejvhodnější slabě rostoucí podnože. Do horších půdních podmínek podnože středně silně rostoucí.


DARIA

Původ: ČR , vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd James Grieve a Red June. Registrována byla v roce 1995.
Plody: jsou středně velké, mají výrazně kuželovitý tvar. Slupka je hladká, žlutozelená, s lákavým jasně červeným líčkem, které kryje většinu povrchu plodu. Dužnina je bílá, má křehkou jemnou konzistenci a velice příjemnou sladce navinulou osvěžující chuť, připomínající jahodové aroma.
Růst: je v prvních letech silnější, později slabší. Koruny tvoří široce pyramidální s mírnou tendencí k zahušťování. Velmi dobře obrůstá kratším, plodonosným obrostem. Kvete raně a je velmi dobrým opylovačem.
Plodnost: plodit začíná velmi brzy, plodí bohatě a pravidelně.
Zrání: sklízí se začátkem srpna, nejlépe probírkou nejvyvinutějších plodů. Konzumní zralost následuje ihned po sklizni. Vydrží do konce srpna i déle. Dobře se uchová v chladírně.
Odolnost: má nadprůměrnou odolnost k houbovým chorobám.
Požadavky: vysazovat lze ve všech polohách, kde se jabloním daří. V teplých polohách se zrání výrazně urychluje. Pro pěstování je možné využít různé pěstitelské tvary a podnože podle podmínek stanoviště. V dobrých půdních podmínkách se dobře uplatní slabě rostoucí podnože, v horších půdách podnože středně vzrůstné.


DEGAS

Původ: ČR , vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla selekcí semenáčů z volného opylování odrůdy Gascoigneho Šarlatové.
Plody: jsou velké až velmi velké, mají kulovitý tvar. Slupka je hladká, nerovná, bez ojínění, zelenožlutá základní barva je překrytá na větší části červení se zvýrazněným líčkem. Dužnina má krémové zbarvení, středně pevnou konzistenci, je velmi šťavnatá, voňavá.
Růst: roste silně až bujně, tvoří vzpřímené až mírně rozložité koruny. Často zahušťuje silnými výhony.
Plodnost: vstup do plodnosti je střední, plodí jednotlivě na krátkém plodonosném obrostu.
Zrání: sklízí se koncem září, konzumně dozrává v listopadu se skladovatelností do ledna.
Odolnost: odrůda je tolerantní ke strupovitosti, středně odolná k padlí.
Požadavky: vzhledem k silnému růstu jsou vhodné pro tuto odrůdu používat slabě rostoucí podnože. V horších půdních podmínkách podnože středně vzrůstné. Odrůda je vhodná pro střední i vyšší polohy. Z teplých poloh se zkracuje skladovatelnost.


DELÉN

Původ: ČR , vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením kultivarů TE - 4591 x Mc Intosh Redspur. Registrována byla v roce 2004.
Plody: jsou středně velké až větší, ploše kulovité až kulovité. Slupka je hladká, zelenožlutá, krytá jasnou červení. Dužnina je nažloutlá, středně šťavnatá s tužší konzistencí. Chuť je sladce navinulá.
Růst: je středně silný, tvoří vzpřímenější, mírně rozložité koruny. Obrůstá kratším plodonosným dřevem.
Plodnost: je raná, velmi dobrá, pravidelná.
Zrání: sklízí se kolem poloviny září. Při pozdější sklizni se intenzivně vybarvuje a nepropadává. Konzumně dozrává od října, skladovat se dá do listopadu a déle.
Odolnost: je středně odolná k houbovým chorobám.
Požadavky: k pěstování této odrůdy jsou vhodné všechny oblasti. Ve vlhčích polohách je však nutná aplikace proti strupovitosti. Z podnoží jsou vhodné středně vzrůstné typy.


DELICIA (TE-19 222)

Původ: ČR , vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla selekcí semenáčů odrůdy Early Mac Intosh z volného opylení na gamapoli. Registrována v r. 1997.
Plody: jsou středně velké až větší, mají zploštěle kulovitý pravidelný tvar. Slupka je běložlutá, na větší části krytá výrazným, jasně červeným líčkem. Povrch je hladký, na stromě při dozrávání lákavě ojíněný. Dužnina je bílá, pod slupkou často narůžovělá, má křehkou šťavnatou konzistenci. Chuť je sladce navinulá, příjemně aromatická, velmi dobrá.
Růst: je středně silný, tvoří široce pyramidální koruny. Větve velmi dobře obrůstají krátkým plodonosným dřevem.
Plodnost: je velmi dobrá, středně raná, pravidelná.
Zrání: sklízí se v první dekádě září, když plody již dostatečně vybarvují. Konzumní zralost následuje po sklizni, s optimální uchovatelností 14 - 20 dní. Dobře se skladuje c chladírně, kde se uchovatelnost značně prodlouží.
Odolnost: odrůda je značně odolná k padlí, středně odolná ke strupovitosti.
Požadavky: odrůda je vhodná pro střední a teplejší polohy, kde se urychluje dozrávání. Podnože vyhovují slabě a středně rostoucí do horších půdních podmínek. Využít se dá pro všechny typy výsadeb, ale vyžaduje šetrnou sklizeň i další manipulaci.


DELIGA

Původ: ČR, vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Golden Delicious a Gascoigneho Šarlatového. Registrována je od r. 1998.
Plody: jsou větší až velké, mají pravidelný kulovitý tvar. Slupka je slabě mastná, žlutá, v době zrání ji překrývá rozmytá tmavě červená barva, kterou prosvítají velké lenticely. Dužnina je bílá, má křehkou, značně šťavnatou konzistenci. Chuť je typická pro tuto odrůdu, výrazně aromatická.
Růst: je střední až slabší, tvoří rozvětvenou vzdušnou korunu. Obrůstá krátkým plodonosným obrostem. Kvete středně raně.
Plodnost: nástup plodnosti je středně raný, plodí dobře, někdy se sklonem ke střídání.
Zrání: sklízí se začátkem až v polovině října, konzumně dozrává od listopadu. Na skladě vydrží do února.
Odolnost: odrůda je značně odolná ke strupovitosti, padlím trpí jen slabě.
Požadavky: odrůdu lze úspěšně pěstovat ve středních i vyšších polohách, vzhledem ke značné odolnosti ke strupovitosti. Vyznačuje se slabším růstem, proto je vhodné používat středně vzrůstné podnože. Dobrou agrotechnickou výživou a pravidelným řezem lze předcházet střídavé plodnosti.


DELOR (r)

Původ: ČR, vyšlechtěna byla na ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Golden Delicious x Lord Lambourne. Registrována je od r. 1993.
Plody: jsou větší až velké, mají kulovitý až vysoce kulovitý tvar. Slupka je hladká a pružná, odolná proti otlačení. Má zelenožlutou barvu překrytou oranžově červenou barvou a jasně červeným rozmytým líčkem. Dužnina je nazelenale bílá, je tužší ale křehká, šťavnatá chuť je sladce navinulá, aromatická.
Růst: zpočátku je silný, později střední. Charakteristická je tvorba silných výhonů s bohatým plodným obrostem. Kvete středně pozdě, po odrůdě James Grieve Red a je dobrým opylovačem.
Plodnost: je raná, vysoká a pravidelná.
Zrání: sklízí se kolem poloviny října, před sklizní nepropadává. Konzumně dozrává v prosinci až lednu, vydrží do března. Při uložení v chladírně se trvanlivost ještě značně prodlouží.
Odolnost: odrůda je značně odolná k padlí i ke strupovitosti.
Požadavky: tato velkoplodá odrůda se svými vlastnostmi řadí k velmi dobrým tržním odrůdám. Je podobná Rubínu, má však navinulejší dužninu, lépe se skladuje, je trvanlivější. Před sklizní není tak poškozována jako Rubín. Nevyholuje a je vhodná pro intenzivní výsadby na slabě rostoucích podnožích. Pouze v horších půdních podmínkách by se dobře uplatnily středně vzrůstné podnože.


DELROSE

Podzimní odrůda. Růst středně bujný, habitus vzpřímený až rozložitý, plodí na krátkém dřevě. Plod je středně velký, kulovitého tvaru, slabě žebrovaný. Slupka je rovná, hladká, středně tlustá , bez ojínění. Základní barva je zelenožlutá, krycí červená, ve formě líčka. Dužnina krémové barvy, tuhé konzistence, středně šťavnatá, sladce navinulá. Odrůda středně odolná proti napadení strupovitostí a více odolná proti padlí jabloňovému. Sklízí se začátkem září, konzumně dozrává začátkem října, skladovatelnost do listopadu.


DELVIT

Zimní odrůda s konzumní zralostí od konce XI. do III. měsíce. Plody jsou větší velikosti, mají kulovitě kuželovitý tvar a povrch je celokrajně krytý tmavou červení. Dužnina je nažloutlá, má šťavnatou konzistenci a navinule sladkou, mírně aromatickou harmonickou chuť. Roste středně silně, obrůstá krátkým plodonosným obrostem a bohatě plodí. Odrůda je velmi odolná k padlí a středně odolná ke strupovitosti.


DENÁR (r)

Původ: ČR, vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Golden Delicious a Coxova. Registrována je od r. 1989.
Plody: jsou středně velké až větší. Tvar je kulovitý až tupě kuželovitý, pravidelný. Má dlouhou tenkou stopku. Slupka je svítivě jasně žlutá, povrch je čistý, bez rzivosti. Hladký až lesklý povrch je při dozrávání mírně mastný. Dužnina je nažloutlá, jemné konzistence, značně šťavnatá. Chuť je příjemná, mírně aromatická, navinulejší než u odrůdy Golden Delicious.
Růst: je středně silný až slabší. Vytváří kulovité, mírně převislé koruny. Bohatě obrůstá středně dlouhým plodonosným obrostem. Kvete středně raně, před odrůdou Golden Delicious.
Plodnost: je velmi raná, vysoká a pravidelná.
Zrání: sklízí se kolem poloviny září, z vyšších poloh déle. Včasná probírka nejvyvinutějších plodů předejde ztrátám jejich propadem. Konzumně dozrává od listopadu, vydrží do konce prosince až ledna. Z vyšších poloh a v chladírně lze uchovat déle.
Odolnost: odrůda je polně odolná ke strupovitosti i padlí.
Požadavky: odrůda je vhodná především pro střední a vyšší polohy, kde již nelze dobře pěstovat Golden Delicious. V teplejších polohách se značně zkracuje doba konzumní zralosti. Jemná slupka vyžaduje šetrnou sklizeň i další manipulaci. Vysoká plodnost vyžaduje spíše silnější nebo středně rostoucí podnože. Je vhodná pro všechny pěstitelské tvary a při použití slaběji rostoucích podnoží vyžaduje včasný silnější udržovací řez.


DESERT

Původ: ČR , vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Golden Delicious a Coxova. Registrována je od r. 1993.
Plody: plody jsou středně velké až větší, mají pravidelný kulovitý tvar. Slupka je zlatožlutá, krytá jasně červeným žíháním a výraznějším líčkem. Nápadné jsou světlejší lenticely a někdy rzivé mramorování typu Coxovy renety. Dužnina je žlutá, má křehkou konzistenci a výbornou příjemně aromatickou navinule sladkou chuť.
Růst: je střední až silnější, vytváří široce pyramidální koruny. Velmi dobře obrůstá středně dlouhým plodonosným obrostem. Kvete středně raně.
Plodnost: je raná, velmi dobrá a pravidelná.
Zrání: sklízí se kolem poloviny září, podle polohy stanoviště. Lépe je však sklízet dříve než později, aby nedocházelo k propadu nejvyvinutějších plodů. Konzumně dozrává brzy po sklizni, vydrží podle uložení do prosince, v chladírně do ledna.
Odolnost: odrůda je značně odolná k padlí i ke strupovitosti.
Požadavky: odrůda je vhodná k pěstování ve všech tvarech a podnožích. Pro intenzivní pěstování však lépe vyhovuje slabě až středně rostoucí podnože, podle půdních podmínek stanoviště. Dobře se daří především ve středních, ale i vyšších polohách. Výbornou kvalitou dužniny připomíná Coxovu renetu, kterou v pěstování může nahradit. Sklizeň i další manipulace je třeba provádět šetrně, aby nedocházelo k otlakům.


DIADÉM (r)

Původ: ČR , vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd James Grieve a Jonathan. Registrována je od r. 1992.
Plody: jsou velké, mají vysoce až komole kuželovitý tvar. Slupka je žlutá, krytá karmínovou červení na většině povrchu plodu. Povrch je hladký, lesklý. Dužnina je nažloutlá, má středně šťavnatou konzistenci, chuť je dobrá, sladce navinulá.
Růst: je v prvních letech bujný, později střední, vytváří široce rozložité koruny. Obrůstá bohatým plodonosným obrostem, často již ve školce, jako mateřská odrůda. Kvete ve skupině středně raných odrůd a je dobrým opylovačem.
Plodnost: nastupuje brzy, je pravidelná, vysoká.
Zrání: sklízí se po odrůdě James Grieve, kolem poloviny září. Konzumně dozrává v říjnu až listopadu. Při chladném uložení vydrží do prosince, z vyšších poloh déle.
Odolnost: odrůda je značně odolná k padlí, středně odolná ke strupovitosti.
Požadavky: jedná se o typicky tržní, vysoce produktivní odrůdu, které se daří ve všech jabloňových polohách; z teplých poloh se však zkracuje uchovatelnost. Plody jsou odolné k otláčení, snáší velmi dobře přepravu. Vhodná je probírka nejvyvinutějších plodů, aby se zabránilo ztrátám při jejich propadu. Pro pěstování lze využít všechny typy podnoží s ohledem na kvalitu půdy a záměr tvarování. Při použití slabě rostoucích podnoží je nutný včasný udržovací řez.


DIAMANT

Původ: ČR, vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením rezistentního hybridu
(TRS-13-T-137) a odrůdy Šampion. Registrována je od roku 2004.
Plody: mají střední velikost, jsou kulovité až mírně kuželovité. Slupka je suchá, žlutozelená, překrytá rozmytou purpurovou červení, někdy částečně rzivě mramorovaná. Dužnina je bílá, středně šťavnatá, pevnější konzistence, má navinule sladkou chuť.
Růst: je střední až slabší, tvoří rozložité až mírně převislé koruny, dobře obrůstá středně dlouhým obrostem.
Plodnost: je včasná, plodí jednotlivě i ve shlucích na kratším plodonosném obrostu, bohatě.
Zrání: sklízí se od poloviny září, konzumně dozrává od listopadu , skladovatelnost je od února do března.
Odolnost: odrůda je značně odolná k houbovým chorobám.
Požadavky: vzhledem ke slabšímu růstu a bohaté plodnosti jsou vhodné pro tuto odrůdu středně vzrůstné typy podnoží. Odrůda je vhodná pro střední i vyšší polohy. Při velké násadě je vhodná probírka plodů.


DIMA

Letní odrůda. Vzrůstnost slabá, habitus rozložitý, plodnost na krátkém dřevě. Plod středně velký až velký, ploše kulovitý, bez žeber, s velmi slabými až slabými svalci. Základní barva slupky zelenožlutá, krycí barva červená ve formě líčka, slupka hladká, středně tlustá, slabě ojíněná, bez mastnosti.. Dužnina krémová, středně pevná, středně šťavnatá, slabě navinulá.Stopka středně tlustá, krátká. Sklizňová zralost v druhé polovině července, konzumní zralost koncem srpna.


DIONE (TE-16664)

Původ: ČR, vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla jako radiomutant odrůdy Golden Delicious. Registrována byla v roce 1997.
Plody: plody jsou středně velké až větší. Tvar je mírně elipsovitě protáhlý až soudkovitý. Slupka je slabě mastná, pružná, značně odolná k otlakům. Má žlutou barvu překrytou jasnou červení s výrazným líčkem a žíháním. Dužnina je nažloutlá, křehká, šťavnatá s příjemně navinule sladkou, výrazně aromatickou chutí.
Růst: je střední až slabý. Vytváří kulovité kompaktní koruny, později mírně převislé. Velmi dobře obrůstá krátkým plodonosným obrostem. Dobou kvetení se řadí k raně kvetoucím odrůdám.
Plodnost: do plodnosti nastupuje velmi brzy, plodnost je pravidelná a bohatá.
Zrání: sklízí se v první dekádě až polovině září. Konzumně dozrává koncem října až v listopadu. V nechlazeném skladu vydrží do ledna i déle. Z teplých oblastí se však skladovatelnost zkracuje.
Odolnost: odrůda je značně odolná k padlí a nadprůměrně odolná ke strupovitosti.
Požadavky: protože se odrůda vyznačuje vysokou úrodností a slabým růstem, jsou pro pěstování nejvhodnější středně až silněji vzrůstné podnože. V agrotechnice je třeba pamatovat na dobrou výživu stromů a včasný zmlazovací řez.


DISCOVERY

Původ: Odrůda byla vyšlechtěna v Anglii výsevem semen 'Worcesterské parmény', která byla pravděpodobně opylena 'Bathským'. V ČR se pěstuje od r. 1991.
Vlastnosti stromu: Stromy vytvářejí středně velké, poněkud hustší, kompaktnější, široce pyramidální až kulovité koruny. Intenzita růstu je střední. Větve velmi dobře obrůstají kratším plodným obrostem. S přibývajícím stářím mají sklon k zahušťování. Často plodí na jednoletém dřevě. Stromy kvetou středně raně, mají dobře klíčivý pyl, avšak vyžadují dobré opylení.
Vlastnosti plodu: Plody jsou střední až menší, nejčastější hmotnost plédu je 95-125 g. Tvar plodů je souměrný, ploše kulovitý. Plody jsou tvarově vyrovnané. Slupka je suchá, matná, hladká, středně pevná a středně tlustá. Základní barva já zelenavě krémová, později krémově žlutá. Krycí barva je rozmytá, jasně červená. Má dosti výrazné světlé tečky. Tvoří výrazné líčko. Dužnina je jemná, dosti pevná, chruplavá, přiměřeně šťavnatá. Barvu má žlutavě bílou až s narůžovělým nádechem. Chuť má sladce navinulou, celkově velmi dobrou.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je středně raná, v prvních letech často nedostatečná, později jen průměrná. .
Odolnost: Stromy jsou středně citlivé proti zimním mrazům. Rovněž v době květu bývají středně poškozovány pozdními jarními mrazíky. Strupovitostí netrpí, proti padlí jsou odolné. Plody se neotlačují.
Tvar a podnož: Odrůda se může se pěstovat ve všech pěstitelských tvarech na tomu odpovídajících podnožích. Vzhledem k menší plodnosti se především doporučuje na zákrsky pěstované na podnoži M 9 a jí podobných typech. Na výchovný řez jsou stromy poměrně méně náročné. V dalších letech však mají tendenci zahušťovat koruny, což negativně ovlivňuje velikost a vybarvení plodů. Proto vyžadují častější průklest.
Doba zrání: Sklizňová zralost nastává v první polovině srpna. Plody dobře drží na stromě. Mohou být sklízeny po dobu 10-14 dnů. Konzumní zralost nastává během několika dnů po sklizni a trvá do poloviny září. Plody se neotlačují a dobře snášejí transport. V nechlazených prostorech vydrží v dobrém stavu asi 10-14 dní.
Celkové zhodnocení: Přednosti odrůdy je atraktivní vzhled a velmi dobrá kvalita plodů a odolnost proti chorobám. Mezi nedostatky odrůdy patří pomalejší vstup do období plodnosti a jen střední výše sklizní.


DOLORES

Původ: ČR, vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením hybridů TE - 2/26 a Prima. Registrována je od roku 2002.
Plody: jsou středně velké, mají kulovitý tvar. Slupka je hladká, má zelenožlutou základní barvu, která je překrytá karmínově červeným líčkem. Povrch plodu bývá i částečně ojíněný. Dužnina je nažloutlá, středně šťavnatá, voňavá, má sladce navinulou chuť.
Růst: je středně silný, koruny tvoří rozložitější až mírně kulovité, dosti zahuštěné. Je dobré udržovat světlost koruny letním řezem. Vytváří krátký plodonosný obrost.
Plodnost: plodit začíná velmi brzy, plodí bohatě. Redukční probírkou plodů dosáhneme jejich lepší kvality.
Zrání: sklízí se kolem poloviny září, konzumně dozrává od listopadu, na skladu vydrží do ledna i déle, zvláště z vyšších poloh.
Odolnost: odrůda je rezistentní ke strupovitosti, středně odolná k padlí.
Požadavky: odrůdu lze pěstovat ve všech pěstitelských oblastech. V dobrých půdních podmínkách jsou vhodné slabě rostoucí podnože, v horších podmínkách podnože středně vzrůstné.


DOMINO (TE - 24490)

Původ: ČR, vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Golden Delicious a hybridu TE - 317. Registrována je od r. 1998.
Plody: jsou středně velké až větší, mají vyrovnaný kulovitý tvar. Barva slupky je žlutozelená, která v období zrání přechází v oranžově červenou, s rozmytým líčkem. Dužnina je žlutavá, má křehkou konzistenci. Chuť je sladce navinulá, aromatická.
Růst: je středně silný až silnější. Vytváří rozložité koruny. Výhony obrůstají krátkým plodonosným podrostem. Kvete středně raně
Plodnost: nástup plodnosti je včasný, plodí velmi dobře a pravidelně.
Zrání: sklízí se v první dekádě října. Konzumně dozrává od poloviny listopadu. Dobře se skladuje a v přirozeném nechlazeném skladu vydrží do března.
Odolnost: odrůda je značně odolná k padlí, středně ke strupovitosti.
Požadavky: odrůda je nenáročná, značně plastická ke klimatickým podmínkám. Pro intenzivní pěstování v dobrých podmínkách jsou vhodné slabě rostoucí podnože. V horších podmínkách budou vyhovovat středně rostoucí podnože.


DORIS (r)

Původ: ČR, vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Golden Delicious a James Grieve. Registrována je od r. 1988.
Plody: jsou středně velké až větší, mají protáhle kulovitý až mírně soudkovitý tvar. Slupka je zelenavě žlutá, krytá oranžově červeným žíháním s výrazným rozmytým líčkem. Povrch je hladký. Nažloutlá dužnina je středně šťavnatá, má křehkou konzistenci a sladce navinulou chuť.
Růst: je středně silný, tvoří široce pyramidální koruny. Větve velmi dobře obrůstají krátkým plodonosným dřevem.
Plodnost: je velmi raná, vysoká a pravidelná.
Zrání: sklízí se podle stanoviště od poloviny září až v první dekádě října, dobře drží na stromě. Konzumně dozrává od listopadu, vydrží do prosince až ledna, v chladírně do února až března.
Odolnost: odrůda je středně odolná k houbovým chorobám.
Požadavky: tato odrůda je velmi plastická pro pěstování v různých klimatických podmínkách, vhodná pro všechny pěstované tvary. Má rychlý nástup do plodnosti, dobře plodí i na silněji vzrůstných podnožích. Ve školce tvoří silné, rovné kmínky.


DUBLET (r)

Původ: ČR, vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Golden Delicious a Jonathan. Registrována je od r. 1991.
Plody: jsou střední až větší, mají protáhle kuželovitý tvar. Slupka je hladká, zelenavě žlutá, z větší části povrchu krytá červeným, rozmytým líčkem. Dužnina je nažloutlá, má křehkou, šťavnatou konzistenci. Chuť je sladce navinulá, osvěžující, velmi dobrá.
Růst: je z počátku silný, později střední. Tvoří široce kulovité koruny a dobře obrůstá plodonosným obrostem. Kvete ve skupině středně pozdních odrůd.
Plodnost: je raná, vysoká, většinou pravidelná, pokud není narušena nadměrnou úrodou.
Zrání: sklízí se podle polohy od konce září až v první polovině října. Konzumně dozrává od prosince, vydrží do března i déle, podle uskladnění.
Odolnost: odrůda má velmi zdravý růst. K padlí je téměř rezistentní a strupovitostí trpí velmi málo.
Požadavky: vzhledem k silnějšímu vzrůstu je vhodné využití slabě až středně rostoucích podnoží, určitou nevýhodou jsou shluky několika plodů, které mají krátkou stopku s možností vzájemného vytláčení. Včasnou probírkovou sklizní lze vytláčení předejít. Při pěstování je třeba dbát na vyrovnanou výživu. V některých letech mají především velké plody sklon k hořké pihovitosti v důsledku nedostatku vápna v plodech.


DUKÁT

Původ: Odrůdu vyšlechtil ing. A. Dvořák na stanici v Těchobuzicích křížením odrůd Golden Delicious x Coxova reneta v roce 1965. Povolena je od roku 1970.
Požadavky: Hodí se pro střední i vyšší polohy.
Růst: v mládí velmi bujný, v plodnosti střední.
Plodnost: raná, hojná, dosti pravidelná.
Podnož:
pro nejmenší tvary M 9, pro zákrsky M 4. Tvar: vřetenovitý zákrsek, zákrsek.
Plody: středně velké, kulovité, mírně žebernaté, žluté, z větší části s červeným líčkem a žíháním. Dužnina je žlutá, křehká, navinule sladká, velmi dobrá.
Zrání: Sklízí se v polovině října, vydrží do března i déle.
Zdravotní stav: Odolnost proti mrazu ve dřevě je dobrá. Strupovitostí trpí středně, padlím slaběji. Plody jsou silně náchylné k fyziologické skvrnitosti, zvláště na půdách přehnojených dusíkem nebo draslíkem.
Opylování: Je cizosprašná, vhodní opylovači: Mclntosh, Golden Delicious, Starkrimson Delicious. Je dobrým opylovačem.


DULCIT (TE-24 286)

Původ: ČR , vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Dukát a Spencer. Registrována je od r. 1997.
Plody: jsou velké, vyrovnané, mají kulovitě kuželovitý pravidelný tvar. Slupka je suchá, zelenožlutá, překrytá rozmytou červení na většině povrchu plodu. Výrazné jsou lenticely a někdy i rzivé mramorování. Dužnina je nažloutlá, křehká, šťavnatá. Chuť je sladce navinulá, mírně aromatická.
Růst: vzrůstem se odrůda řadí mezi silněji rostoucí. Tvoří delší, jednolité přírůstky, které dobře obrůstají kratším plodonosným obrostem. Vytváří rozložitý typ korun. Kvete se skupinou raně kvetoucích odrůd.
Plodnost: nástup do plodnosti je velmi raný, plodí pravidelně a bohatě.
Zrání: sklízí se kolem poloviny září. Konzumně dozrává od listopadu do prosince, skladovat se dá do ledna. Z vyšších poloh se trvanlivost prodlužuje
Odolnost: odrůda je značně odolná k padlí, středně odolná ke strupovitosti.
Požadavky: pro intenzivní pěstování jsou vhodné slabě rostoucí podnože, pro horší podmínky podnože středně vzrůstné. Velké, barevně atraktivní plody mají velmi dobré předpoklady pro tržní uplatnění. Je však třeba počítat s kratší uchovatelností.


ELSTAR

Původ: Odrůda je holandského původu, kde vznikla jako kříženec odrůd ´Golden Delicious´ a ´Ingrid Marie´.
Vlastnosti stromu: Růst je středně silný, strom v přirozených podmínkách vytváří široce kulovité koruny. . Charakter růstu vyhovuje pro tvarování štíhlých vřeten. V důsledku silného sklonu k rozvětvování a hojného olistění bývají koruny příliš zahuštěné. Doba květu je středně pozdní. Odrůda se dobře opyluje a sama je dobrým opylovačem. Charakteristickým znakem je pozdní ukončování vegetace.
Vlastnosti plodu: Plody jsou středně velké, z průměrně ošetřovaných stromů jejich hmotnost nejčastěji kolísá v rozmezí 117-140g. Na štíhlých vřetenech a v teplejších oblastech a pod závlahou mívají často nadprůměrnou velikost (145-175 g). Tvar plodů je nejčastěji pravidelný, kulovitý nebo ploše kulovitý. Slupka je středně tlustá méně pevná. Dužnina má žlutavě krémovou barvu, je středně pevná, jemná chruplavá a šťavnatá. Po rozkrojení jen velmi málo hnědne. Má příjemnou, dosti výraznou vůni. Chuť je lahodně navinule sladká, aromatická, připomínající ´Coxovu renetu´, celkově výborná.
Plodnost: Je raná, stromy ve vhodných klimatických podmínkách a při správném ošetřování plodí hojně a pravidelně.
Odolnost: Strupovitostí a rakovinou trpí silněji, padlím jen středně. Následkem pozdního ukončování vegetace bývají stromy silněji poškozovány podzimními a včasně zimními mrazy. Vůči mrazům v době květu jsou středně odolné.
Tvar a podnož: Vzhledem k charakteru růstu se doporučují především slaběji rostoucí podnože a tvar štíhlého vřetene. V klasických tvarech stromy vyžadují silnější průklest.
Doba zrání: Plody se sklízejí podle polohy od začátku září do poloviny října a netrpí předčasným opadem. Se skládkovými chorobami (kromě strupovitosti) nebývají problémy. Maximální uchovatelnost plodů se pohybuje v závislosti na klimatických podmínkách stanoviště a kvalitě skladu od listopadu až do konce března.
Celkové zhodnocení: Kvalitní raně zimní odrůda, avšak pěstitelsky velmi náročná. Může být doporučena pouze zkušeným pěstitelům.


FLORINA

Původ: Francie, byla vyšlechtěna jako vícenásobný hybrid s rezistencí ke strupovitosti.
Vlastnosti stromu: Intenzita růstu je v mladém věku velmi silná, později silná. Vytváří velké a poměrně husté, rozložité až rozložitě převislé koruny. Stromy kvetou středně pozdně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Je středně velký, nejčastěji o hmotnosti 115-138 g. Tvar je široce kuželovitý, oble žebernatý, výraznější v kališní části. Slupka je krémově žlutá, z větší části bývá přikryta krycí oranžově červenou barvou nanesenou formou líčka a žíhání. Dužnina je krémově žlutavá, chruplavá, pevná, středně zrnitá, přiměřeně šťavnatá, sladce navinulá, dobrá, aromatická.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Plodnost je velmi raná, v teplejších oblastech dosti vysoká a pravidelná.
Odolnost: Vůči strupovitosti je rezistentní, padlím trpí málo. Fyziologické poruchy se nevyskytují neobjevují. Mrazuvzdornost se zatím jeví jako dobrá.
Tvar a podnož: Je vhodná pro všechny pěstitelské tvary. Dobré zkušenosti jsou na středně a slaběji vzrůstných podnožích.
Doba zrání: Sklízí se během října (dle polohy), skladuje se do března.
Celkové zhodnocení: jedná se o odrůdu spolehlivě rezistentní proti strupovitosti, která se vyznačuje dlouhou vegetační dobou a pozdní dobou zrání. Je vhodná především do teplých pěstitelských oblastí. Již ve středních polohách nemusí plody v některých letech dostatečně vyzrát, což se projevuje jejich horší chuťovou i vzhledovou kvalitou a horší skladovatelností (sklon k vadnutí).
Nesrsta: vyholuje, vydrží do března


GALA

Původ: Odrůda byla vyšlechtěna na Novém Zélandě křížením odrůd ´Kidd´s Orange Red´ x ´Golden Delicious´.
Vlastnosti stromu: Stromy vytvářejí středně velké, poněkud hustší, široce kulovité koruny. Intenzita růstu je střední, později slabší. Větve silněji rozvětvují, avšak také dobře obrůstají plodným obrostem. Stromy kvetou středně pozdně. Odrůda je dobrým opylovačem
Vlastnosti plodu: Plody jsou střední až menší, nej-častější hmotnost plodu je 109-135g. Tvar plodů je souměrný, vysoce kuželovitý až mírně soudkovitý. Plody jsou tvarově vyrovnané. Slupka je slabě mastná, hladká nebo slabě síťovitě rzivá. Základní barva je zpočátku nažloutlá, později sytě žlutá. Krycí barva je jasně červená a je nanesena mramorování a nepravidelného žíhání. Dužnina je pevná, chruplavá a přiměřeně šťavnatá. Barvu má žlutavou. Chuť má sladší, mírně aromatickou, velmi dobrou.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je středně raná, dosti pravidelná, středně vysoká .
Odolnost: Stromy jsou střed-ně citlivé k zimním i jarním mrazům. Strupovitostí trpí silně, padlím středně.
Tvar a podnož: Je vhodná pro všechny intenzivní pěstitelské tvary. Pokud jde o podnože jsou zatím nejlepší zkušenosti s typy M 9, M 26 a MM 106. Nemá zvláštní nároky na tvarování. Po vstupu do období plodnosti stromy vyžadují přiměřený průklest.
Doba zrání: Sklizňová zralost nastává nejčastěji koncem září nebo začátkem října. Plody dobře drží na stromě. Při opožděné sklizni se však zkracuje jejich skladovatelnost. Konzumní zralost na-stává v prosinci, plody vydrží do března, v chladírně 1-2 měsíce déle.
Celkové zhodnocení: Vzhledná a chuťově velmi dobrá odrůda, vhodná do teplejších stanovišť s lepšími půdami a dostatkem vláhy nebo při použití závlahy. Vyžaduje probírku plodů a dobrou chemickou ochranu proti chorobám.


GLOSTER

Původ: Jedná se o německou odrůdu, která vznikla křížením odrůd ´Zvonkové´ x ´Richared Delicious´.
Vlastnosti stromu: Růst je silný, vzpřimený, zpočátku se vytvářejí vysoce pyramidální koruny, které se teprve později rozkládaji. Listy jsou tmavě zelené a zůstávají na stromech do pozdnfho podzimu. Kosterní větve jsou nasazovány převážně v ostrých úhlech. Proto je nutno dbát během výchovného řezu na rozevirání větví do šikmé polohy [např. vyvazovánim] Stromy kvetou pozdně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Je nadprůměrné velikosti až velký (průměrná hmotnost se pohybuje od 147 do 230 g). Tvar je vysoce kuželovitý nebo válcovitý, slabě tupě žebernatý. Slupka je hladká, matně lesklá, tenká. Základní barva je světle zelená až zelenavě žlutá. Tmavě červená rozmytá krycí barva překrývá téměř celý povrch plodů kromě kališní části. Dužnina je zelenavě bílá, středně pevná, křuplavá, jemná, šťavnatá, příjemně navinulá s jemným aromatem, celkově velmi dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Při výběru slabě rostoucí podnože a vhodného způsobu tvarování je nástup do období plodnosti raný, plodnost je vysoká a pravidelná.
Odolnost: Odrůda je velmi citlivá vůči strupovitosti. Padlím trpí málo. Plody mají sklon ke sklovitosti dužniny a k plesnivění jádřince. Vůči mrazu ve dřevě jsou stromy středně citlivé. Květy jsou dosti odolné proti pozdním jarním mrazikům.
Tvar a podnož: Odrůda je vhodná pro tvarování štíhlých vřeten a volně rostoucích zákrsků. Vyžaduje použiti slabě rostoucich podnoží (M 9, J-TE-F, J-TE-E, M 26). Při použití středně rostoucích podnoží vyžaduje vyvazování kosternich větví do šikmé polohy a letní prosvětlovaci řez zahuštěných partií koruny.
Doba zrání: Sklízí se v první polovině října. Konzumní zralost začíná v lednu a výdrží do dubna, z chladírny až do dubna i déle. Plody se velmi dobře skladují.
Celkové zhodnocení: Jedná se o spolehlivě plodnou a poměrně kvalitní zimní odrůdu, která však vyžaduje zvláště ve vlhčích a vyšších polohách dobrou chemickou ochranu proti strupovitosti.


GOLDEN DELICIOUS

Původ: Odrůda pochází z USA, kde vznikla jako náhodný semenáč koncem minulého století..
Vlastnosti stromu: Růst je středně silný. Vytváří koruny vysoce kulovité, později mírně rozložité, postupně houstnoucí. Plodonosný obrost je středně dlouhý. Kvete středně pozdě až pozdě. Odrůda se dobře opyluje a sama je dobrým opylovačem.
Vlastnosti plodu: Je středně velký, velikost však dost kolísá v závislosti na násadě plodů a zdravotním stavu stromů (průměrná hmotnost se nejčastěji pohybuje od 115 do 194g). Tvar je vysoce kulovitý až kulovitý, ke kalichu mírně zúžený. Slupka je většinou hladká [někdy se vyskytuje slabší rzivé mramorování) suchá, matně lesklá. Základní barva je zelenožlutá, později zlatožlutá, někdy s narůžovělým až slabě oranžovým líčkem. Dužnina je žlutavá, pevná, dosti jemná, šťavnatá. Chuť je navinule sladká, příjemně aromatická, při dobrém vyzrání plodů výborná.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je raná, při správném výběru stanoviště a dobrém ošetřování vysoká a pravidelná.
Odolnost: Strupovitostí trpí velmi silně, padlím jen středně. Vůči mrazům ve dřevě je středně citlivá, proti pozdním jarním mrazíkům v době květu je odolnější.
Tvar a podnož: Odrůda je vhodná pro všechny tvary. Nejčastěji se nyní pěstuje ve stěnách nebo jako štíhlá vřetena, neboť v důsledku detailního řezu přináší mnohem kvalitnější plody. Podnože se volí podle zvoleného tvaru a půdně klimatických podmínek stanoviště. Nejčastěji se používají M 9, J-TE-E, J-TE-H, M 26 a MM 106.
Doba zrání: V teplých oblastech se sklízí koncem září, ze středních poloh až v druhé polovině října. Konzumní zralost dosahuje v listopadu a vydrží do března až dubna. Během skladování vyžaduje vlhči prostředí, jinak silně vadne.
Celkové zhodnocení: V teplých klimatických podmínkách je tato odrůda úrodná a přináší velmi kvalitní plody. Mezi hlavní nedostatky patří velká citlivost na strupovitost (vyžaduje intenzivní chemickou ochranu) a vysoké nároky na výběr stanoviště i polohy.


HRIVNA

Původ: zimní odrůda vyšlechtěna na Slovensku, registrována 1992, vznikla křížením odrůd Jonathan a James Grieve.
Držitelem ochranných práv k odrůdě je Herbaton s.r.o., Slovensko.
Habitus a růst: roste středně bujně, koruna je kulovitá, zahuštěná krátkými plodonoši.
Plod: je středně velký, ploše kulovitého tvaru, zelenožlutý překrytý rozmytou červení a světlými lenticelami. Slupka tenká, hladká a suchá. Dužnina je bílá, navinule sladká, jemné konzistence, středně šťavnatá, aromatická.
Zraní: sklízí se v polovině září, nazrává v říjnu, skladovat lze do prosince. Odrůda je vhodná pro konzum, konzervaci i transport.
Zdravotní stav: odolnost je nízká proti napadení strupovitosti jabloní.


IDARED

Původ: Odrůda byla vyšlechtěna v USA křížením odrůd ´Wagenerovo´ a ´Jonathan´.
Vlastnosti stromu: V prvních letech roste silně, po vstupu do plné plodnosti růst slábne. Vytváří kulovité až zploštěle kulovité koruny střední velikosti, dost husté. Větve dobře obrůstají plodonosným obrostem. Stromy kvetou raně a jsou dobrými opylovači..
Vlastnosti plodu: Je střední velikosti až nadprůměrný (střední hmotnost plodů se pohybuje mezi 125-179 g). Tvar je kulovitý až ploše kulovitý. Slupka je hladká, lesklá, jen slabě mastná. Základní barva je žlutozelená, později nazelenale žlutá. Z větší části bývá překryta jasně červeným líčkem, které v okrajových partiích přechází do červeného mramorování. Dužnina je bílá až slabě krémová, jemná, křehká, šťavnatá. Chuť je sladce navinulá, jemně aromatická, v průměru dobrá až velmi dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je raná, vysoká a pravidelná.
Odolnost: Silně trpí padlím a často i strupovitostí. Vůči mrazům je citlivější.
Tvar a podnož: Odrůda je vhodná pro všechny pěstitelské tvary. Nejčastěji se pěstuje jako volně rostoucí zákrsky, štíhlá vřetena nebo i na různých typech stěn. Obvykle se používají středně vzrůstné podnože - MM 106, M 7 a J-TE-H. V horších půdních podmínkách i A 2 nebo semenáč.
Doba zrání: Sklízí se v první a druhé dekádě října. Konzumně dozrává v prosinci a v dobrém sklepě vydrží až do jarních měsíců. Velmi dobře se skladuje, netrpí skládkovými chorobami.
Celkové zhodnocení: Předností je raná a vysoká plodnost, pěkný vzhled plodů, pozdní konzumní zralost a velmi dobrá skladovatelnost plodů. Mezi nedostatky patří silná náchylnost k chorobám, větší citlivost na mráz, v horších půdních a klimatických podmínkách při nedostatečném vyzrání plodů jen průměrná chuť.


IDLELESS (HL 1711)

Původ: ´Idared´ x ´Discovery´
Plod: velikost je střední (115-145g), tvar kulovitě kuželovitý až ploše kulovitý (globose conical to flat globose), na průřezu často nepravidelný, často se vytvářejí 2 nebo 3 tupá žebra, které v extrémním případě vedou až k 3 strannému profilu;
Kališní jamka: je malá a mělčí, slabě žebernatá.
Kalich: malý, uzavřený, úšty výrazně nazpět zahnuté
Stopečná jamka: je dosti široká, středně hluboká až hluboká (někdy se vyskytuje svalec), většinou slabě až středně rzivá. Stopka je tlustá a stř. dlouhá, přesahuje okraj jamky.
Slupka: je jen velmi slabě mastná (8), středně tlustá (6) a středně pevná až pevnější(6) (plody jsou odolné vůči otlačení) je většinou hladká, zřídka slabounce rzivě mramorovaná, zelenavě žlutá až žlutá, z 30 až 70% překrytá oranžově červenou krycí barvou nanesenou nejčastěji ve formě krátkého žíhání a hustého mramorování a při dobrém vybarvení se vytváří rozmyté líčko. Lenticely jsou většinou výrazné a četné. Pokud jsou lenticely silněji rzivé vytvářejí se kolem nich dosti výrazné dvorce.
Dužnina: je krémově bílá, jemná, chruplavá, pevná, avšak jen šťavnatá. Chuť je harmonická navinule sladká, příjemně kořeněná, velmi dobrá.
Jadřinec: je často nepravidelný, velký, uzavřený, široce cibulovitý, posunutý ke kališní straně, pouzdra jsou úzká
semena dosti četná (6-9), tmavě hnědá, středně velká až větší, dlouze zašpičatělá.
Strom: růst středně silný až slabší, rozložitý; silněji rozvětvuje a přiměřeně obrůstá plodonosným obrostem, charakterem růstu a plodnosti patří do typu III podle klasifikace INRA. Stromy raně vstupují do plodnosti a jsou pravidelně úrodné.
Kvetou: středně raně, diploid,
Doba zrání: sklízí se 1 týden před odrůdou ´Golden Delicious´, v chladírně vydrží až do dubna i déle.
Choroby: tolerantní ke strupovitosti, padlím trpí málo.


JARKA

Původ: Byla vyšlechtěna ve VŠÚO v Holovousích jako hybrid odrůd jabloní ´Golden Delicious´ x ´Lord Lambourne´. Zkoušena byla pod číslem HL 82.
Vlastnosti stromu: Stromy rostou středně silně, později slaběji. Koruny jsou široce kulovité, později až mírně převislé. Větve jsou nasazovány v tupějších úhlech a vytvářejí zpočátku dostatečný plodonosný obrost, později mírně vyholují. Plodí i na jednoletém dřevě a na proutcích. Stromy jsou středně náročné na řez. Kvetou středně raně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plody mají nejčastěji nadprůměrnou velikost (130-190 g). Tvar mají pravidelný, obvykle kulovitý, souměrný mírně žebernatý. Základní barva je zelenavě žlutá, krycí barva nanesená formou žíhání a líčka je jasně červená, při plném vyzrání až tmavě karmínová. Vyskytuje se na 60-90% plochy povrchu plodů. Dužnina je krémově žlutá, má středně zrnitou strukturu, je středně pevná a šťavnatá. Celkově má velmi dobrou harmonickou sladší chuť a příjemné aroma. Po rozkrojení jen málo hnědne.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je raná, dosti vysoká a pravidelná.
Odolnost: Stromy jsou dosti odolné proti padlí, středně silně trpí strupovitosti
Tvar a podnož: Odrůda nemá zvláštní nároky na výchovný řez a tvarování. Lze ji použít na všechny pěstitelské tvary. K výsadbě jsou vhodné i jednoleté očkovance a to především pro zapěstování vřeten. Kromě podnože M 9, pro výsadby vřeten, jsou pro tvary volně rostoucích zákrsků vhodné také podnože M 26, MM 106 a M 7. Pro horší půdní podmínky a větší spony se doporučuje také podnož A 2.    
Doba zrání: Sklizňová zralost v závislosti na poloze a teplotních podmínkách roku nastává nejčastěji koncem září nebo začátkem října, obvykle několik dnů po odrůdě ´Rubín´. Plody se dobře skladují v chlazeném skladu až do dubna. Optimální konzumní období plodů je prosinec až březen. Při běžném skladování v průměru vydrží do února.
Celkové zhodnocení: Vyniká vysokou a pravidelnou plodností, pěkným vzhledem a celkovou kvalitou plodů. Ve výsadbách může nahradit odrůdu ´Rubín´ s ohledem na svou vhodnost pro moderní pěstitelské tvary (štíhlá vřetena) vysazované v hustých sponech a celkově vyšší plodnost. Přednostně by měla být doporučována do teplejších a sušších oblastí, kde nevyžaduje intenzivní chemickou ochranu proti strupovitosti. S úspěchem ji lze však pěstovat i ve vyšších polohách
Nesrsta: střední až větší vzrůst, sklon k vyholování větví. tolerance ke strupovitosti, středně trpí padlím, sladší chuť, ve vyšších polohách chuť navinulejší.


JAMES GRIEVE RED

Původ: Německo. U nás se množí odrůda Erich Neumanns Roter James Grieve, kterou objevil jako nahodilou mutaci odrůdy James Grieve Erich Neumann po druhé světové válce. Existují i jiné mutace v barvě plodů např. z Holandska (J. G. Lired, Rosamund, Poelman's Rode J. G.) nebo z ústavu v Holovousích. V LPO zařazena od roku 1970.
Požadavky, růst, plodnost, podnož, tvar, zdravotní stav, opylovací poměry: stejné jako u původní odrůdy James Grieve.
Plody: jako u původní odrůdy, z větší části však červené a červeně žíhané.
Zrání: Plody dobře vybarvené protrháváme od 2. poloviny srpna až do konce 1. týdne září.
Tvar: zákrsek, čtvrtkmen.
Plody: středně velké až menší, pravidelné, kulovité, žluté, z větší části světle červené. Dužnina je bílá, jemná, šťavnatá, chuti sladce navinulé, velmi dobré.
Zrání: Sklízí se koncem srpna, konzumní zralosti dosahují záhy po sklizni, vydrží do konce září, v chladírně značně déle.
Zdravotní stav: Odolnost proti mrazu je dobrá, strupovitostí i padlím trpí velmi slabě.
Opylování: Odrůda je cizosprašná, sama je dobrým opylovačem.


JAMES GRIEVE DOUBLE RED

Původ: Odrůda jabloně byla vyšlechtěna ve VŠÚO v Holovousích jako mutant odrůdy ´James Grieve´. Původní odrůda byla získána volným sprášením odrůdy ´Pottovo´ v Anglii.
Vlastnosti stromu: Stromy rostou středně silně, později zvláště na podnožích typu M 9 slabě.. Vytváří pyramidální až kulovité, poměrně husté koruny. Větve velmi dobře obrůstají plodonosným obrostem. Stromy kvetou raně, vždy hojně a jsou velmi dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plody jsou středně velké až velké (průměrná hmotnost se pohybuje od 140 do 180 g). Tvar plodů je tupě kuželovitý, v porovnání s původní odrůdou poněkud protáhlejší. Tvarově jsou plody vyrovnané, souměrné, jen slabě žebernaté. Slupka je hladká, lesklá, mastná. Základní barva je žlutozelená, v plné zralosti bělavě žlutá. Krycí barva je světle červená, zářivá a je rozmytě nanesena na převážně části povrchu plodu. Dobře osluněné plody jsou téměř celočervené. Dužnina je krémová, jemná, šťavnatá, křehká, harmonicky sladce navinulá, mírně aromatická, celkově velmi dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je velmi raná, dosti vysoká a pravidelná. Odrůda nevyžaduje probírku plůdků.
Odolnost: Strupovitostí i padlím trpí jen málo. Stromy jsou citlivější vůči rakovině. Odolnost proti mrazům ve dřevě i v květu je střední.
Tvar a podnož: Odrůda je vhodná k pěstování na všech tvarech a podnožích. Stromy se snadno tvarují a mají malé požadavky na řez. Na vhodných stanovištích může být pěstována i ve vyšších polohách.
Doba zrání: Sklízí se podle polohy v 3. dekádě srpna až v 2. dekádě září. Optimální sklizňové období je dost krátké, protože plody brzy začínají padat Po sklizni se skladují nanejvýš několik týdnů. Z vyšších poloh vydrží ve sklepě déle.
Celkové zhodnocení: Jedná se o velmi plastickou a pěstitelsky nenáročnou podzimní odrůdu vhodnou do všech oblastí a poloh, se spolehlivou plodností a velmi dobrou kvalitou plodů. Plody je nutno konzumovat brzy po sklizni a není vhodné je příliš dlouho skladovat, protože brzy prochází.


JONAGOLD

Původ: Odrůda byla vyšlechtěna v USA křížením odrůd ´Golden Delicious´ x ´Jonathan´.
Vlastnosti stromu: Stromy vytvářejí středně velké, široce rozložité a přiměřeně husté koruny. Intenzita růstu je nejdříve silnější, později slabší. Větve silněji rozvětvují, avšak také dobře obrůstají plodným obrostem. Stromy kvetou středně pozdně. Odrůda je špatným opylovačem (je triploidní) a vyžaduje dobré opylení.
Vlastnosti plodu: Plody jsou středně velké až větší, nej-častější hmotnost plodu je 130-192g. Tvar plodů je dosti pravidelný, kulovitý až vysoce kulovitý.. Slupka je slabě mastná, hladká a středně pevná. Základní barva je zpočátku zelenavě žlutá, později žlutá. Krycí barva je oranžově červená a je nanesena mramorováním a nepravidelným žíháním v průměru asi na 50% povrchu. Dužnina je dosti jemná, středně pevná, chruplavá a šťavnatá. Barvu má žlutavou. Chuť má sladce navinulou, mírně aromatickou, výbornou.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je velmi raná, pravidelná a vysoká .
Odolnost: Stromy jsou střed-ně citlivé k zimním i jarním mrazům. Strupovitostí trpí středně, padlím silněji. Často se na plodech vyskytuje také hořká skvrnitost (jako prevence se používají postřiky vápníkem na list).
Tvar a podnož: Je vhodná pro všechny intenzivní pěstitelské tvary. Velmi dobré výsledky však poskytuje ve tvaru štíhlých vřeten. Pokud jde o podnože jsou zatím nejlepší zkušenosti s typy M 9, M 26 a MM 106.
Doba zrání: Sklizňová zralost nastává nejčastěji začátkem října. Plody dobře drží na stromě. Při opožděné sklizni se však zkracuje jejich skladovatelnost. V zahraničí se doporučuje sklizeň na dvakrát. Konzumní období plodů se podle polohy nejčastěji pohybuje od prosince do března. V chladírně vydrží mnohem déle. Plody se poměrně dobře skladují.
Celkové zhodnocení: Úrodná, vzhledná a chuťově výborná odrůda, vhodná do teplejších stanovišť s lepšími půdami a dostatkem vláhy nebo při použití závlahy. Vyžaduje probírku plodů a dobrou chemickou ochranu proti chorobám.
Nesrsta: lepší do teplejších oblastí, kde lépe vybarvuje, ve vyšších polohách hůře vybarvuje a namrzá.


JONATHAN

Původ: USA. Odrůda vznikla kolem roku 1800 ve státě New York; v LPO je od roku 1954.
Požadavky: Vhodné jsou teplejší, ale vlhčí polohy a dobré půdy. V suchých oblastech trpí velmi silně padlím.
Růst: v mládí střední, v plné plodnosti slabý. Každoročním řezem předcházíme silnějšímu napadení padlím a podstatně ovlivňujeme velikost plodů. Doporučujeme rovněž protrhávání plodů.
Plodnost: velmi raná, hojná, při dobré péči pravidelná.
Podnož: pro nejmenší tvary M 9, pro zákrsky M 4, pro čtvrtkmeny A 2, M 1, semenáč.
Tvar: štíhlé vřeteno, vřetenovitý zákrsek, zákrsek, čtvrtkmen.
Plody: střední, při horší péči malé, kulovité, žluté, z části překryté červeným líčkem a žíháním. Celočervené plody mají mutace Jonathanu - např. Jonared. Dužnina je žlutavá, křehká, velmi šťavnatá, sladce navinulá, výborná.
Zrání: Sklízí se do poloviny října, vydrží do března.
Zdravotní stav: Stromy jsou odolné proti mrazům; strupovitostí trpí středně, padlím velmi silně. Zejména po zmlazení nebo přehnojení dusíkem trpí silně Jonathanovou skvrnitostí plodů.
Opylování: Je cizosprašná; vhodní opylovači: James Grieve, Matčino, Ontario, Mclntosh, Wealthy. Je dobrým opylovačem.


JULIA

Původ: Odrůda jabloně byla vyšlechtěna ve VŠÚO v Holovousích jako hybrid odrůd ´Quinte´ x ´Discovery´. Zkoušena byla pod číslem HL 461.
Vlastnosti stromu: Stromy rostou středně silně, později, zvláště na podnoži M 9, jen slabě. Celkově mají charakter kompaktního růstu. Koruny v přirozeném stavu mají vysoce kulovitý tvar, nejdříve jsou řidší, avšak postupně zahušťují a brzy vyžadují průklest. Tato vlastnost je vyvolána plodností na středně dlouhých proutcích, které z terminálních pupenů zakvétají a vzniklé plodonoše dále rozvětvují. Stromy kvetou raně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plody mají střední velikost, jejich průměrná hmotnost ve staničním pokusu dosáhla 131 g . Tvar mají pravidelný, ploše kulovitý, většinou souměrný. Slupka je dosti silná a pevná, hladká, jen slabě mastná. Základní barva je zelenavě krémová, avšak téměř vždy bývá prakticky zcela překryta nejdříve jasně rozmytou červenou barvou, která s postupující zralostí tmavne. Dužnina je krémově žlutá, jemná, tužší, středně šťavnatá a příjemně voní. Chuť je velmi dobrá, navinule sladká, příjemně aromatická. Po rozkrojení jen málo hnědne.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je velmi raná, dosti vysoká a pravidelná.
Odolnost: Stromy jsou velmi odolné proti strupovitosti i proti padlí . Plody jsou odolné proti otlačení.
Tvar a podnož: Odrůdu doporučujeme pěstovat především na podnoži M 9 ve tvaru štíhlých vřeten nebo volně rostoucích zákrsků. Pro extenzívní formy pěstování doporučujeme použít podnož MM 106 a do horších půdních podmínek i podnož A-2.
Doba zrání: Sklizňová zralost v závislosti na poloze a teplotních podmínkách roku nastává nejčastěji v druhé polovině července, v chladnějších polohách začátkem srpna. Dobře vyzrálé plody je možno konzumovat ihned po sklizni. V nechlazených prostorech vydrží v dobrém stavu asi 10-14 dní.
Celkové zhodnocení: Odrůda spojuje dobrou kvalitu plodů s celkovou pěstitelskou nenáročností. Odrůd tohoto typu s ranou dobou zrání je zatím velmi málo.


KLÁRA (HL-VIII-18/49)

Původ: Odrůda jabloně byla vyšlechtěna ve VŠÚO v Holovousích zkřížením odrůd ´Hvězdnatá´ x ´Hájkova reneta´.
Vlastnosti stromu: Růst stromů je zpočátku nadprůměrný, později jen střední, kompaktní. Výhony jsou silné, větve mají určitý sklon k vyholování. Koruny jsou vzpřímené až vysoce kulovité, řidší. Větve i výhony se špatně ohýbají. Stromy kvetou středně pozdně, mají dobře klíčivý pyl a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Je menší až průměrné velikosti (hmotnost se nejčastěji pohybuje v rozmezí 111 až 148 g). Tvar je kulovitý až ploše kulovitý, souměrný. Slupka je hladká, ojíněná, jen slabě mastná, pevná. Základní barva je slámově žlutá, krycí barva je jasně červená, většinou rozmytá na převážné části povrchu plodů. Dužnina je krémově bílá, méně šťavnatá, středně pevná, jemná, příjemně nasládlá, aromatická, dobrá až velmi dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je pozdnější, středně vysoká a středně pravidelná.
Odolnost: Vůči strupovitosti i padlí je odolná. Je částečně odolná i proti sviluškám. Plody jsou častěji napadávány obalečem, avšak jsou odolné proti otlačení.
Tvar a podnož: Lze ji doporučit především pro volnější tvary v kombinaci s podnoží M 9 nebo se středně vzrůstnými typy do horších půdních podmínek. Vzhledem k charakteru růstu není vhodná pro přísné tvary. Při tvarování nesnáší přílišný zkracovací řez.
Doba zrání: Stromová zralost nastupuje podle polohy v průměru od poslední dekády září do první dekády října. Konzumní období je od prosince do března.
Celkové zhodnocení: Vzhledem ke komplexní odolnosti je tato odrůda vhodná pro alternativní pěstitelské systémy. Nejlépe se osvědčují teplé a středně teplé polohy zvláště při použití zakrslých podnoží. Ve vyšších polohách hůře diferencuje květní pupeny (menší plodnost) a kvalita plodů je horší.


KORDONA

Je zimní odrůda.
Vzrůstnost stromu je silná, typ sloupcovitý. Plodnost na krátkém plodonosném obrostu. Plod malý až středně velký, kulovitě kuželovitý, žebrování slabé až střední. Základní barva slupky zelenožlutá, krycí barva červená charakteru líčka. Slupka středně tlustá až tlustá na povrchu hladká, nerovná, bez rzivosti. Stopka středně tlustá až tlustá, velmi krátká. Dužnina bílá, středně pevná až tuhá šťavnatá, sladce navinulá.
Sklizňová zralost začátkem října, konzumní zralost od prosince, skladovatelnost do února.
Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitostí.


LIBERTY

Původem z Kanady. Jde o několikanásobného křížence odrůd Vealthy, Macoun a botanického druhu Malus floribunda kl.821.
Tato odrůda je středně vzrůstná, v době plodnosti pak méně rostoucí.
Plodí ve shlucích, plody jsou tvaru podlouhle kuželovitého. Zelená barva slupky je překrytá celokrajně rozmytým, tmavě červeným zabarvením. Viditelné ojínění plodů zakrývá nerovnost povrchu slupky. Středně silná slupka, nasládlá chuť dužniny a krátká skladovatelnost nejsou vhodné vlastnosti pro velkovýrobní pěstování. Sklizňová zralost počíná druhou dekádou září, konzumní zralost nastupuje v polovině října, na skladě vydrží do poloviny prosince. Výrazným kladem je odolnost vůči strupovitosti a malá náchylnost k padlí. V extrémních polohách lze touto odrůdou nahradit Spartan.


LORD LAMBOURNE ČERVENÝ

Původ: Odrůda jabloně byla vyšlechtěna ve VŠÚO v Holovousích jako mutant odrůdy ´Lord Lambourne´. Původní odrůda byla získána křížením odrůd ´James Grieve´ x ´Worcesterská parména´ v Anglii.
Vlastnosti stromu: Stromy rostou středně silně, později, zvláště na podnoži M 9, jen slabě. Koruny jsou středně husté, téměř kulovité s mírně převislými větvemi. Tato vlastnost je vyvolána plodností na středně dlouhých proutcích, které z terminálních pupenů zakvétají a vzniklé plodonoše dále rozvětvují. Stromy kvetou středně raně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plody mají střední velikost, jejich průměrná hmotnost ve staničním pokusu dosáhla 147 g . Tvar mají pravidelný, kulovitý až ploše kulovitý, pravidelný a souměrný bez zřetelného žebrování. Slupka je hladká, silnější, středně pevná, s postupující zralostí mastná. Základní barva je zelenavě žlutá, avšak téměř zcela bývá překryta tmavě červeným rozmytým líčkem. Plody mají velmi pěkný vzhled. Dužnina je žlutavě bílá, křehká, jemná, dosti šťavnatá. Chuť má navinule sladkou, dosti aromatickou, výbornou.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je velmi raná, většinou velmi vysoká a pravidelná.
Odolnost: Stromy středně trpí strupovitostí, avšak vůči padlí jsou odolné. Jsou citlivé na gumovitost dřeva (mykoplazmóza) a proto je nutné pro rozmnožování používat jen bezvirozní materiál.
Tvar a podnož: Odrůdu lze pěstovat na všech podnožích a tvarech, avšak nejvyšší výnosy dosahuje na podnoži M 9 ve tvaru volně rostoucích zákrsků. Na této podnoží vyžaduje včasné zmlazování.
Doba zrání: Sklizňová zralost je nejčastěji v druhé polovině září, avšak optimální sklizňové období je krátké - často trvá jen několik dní (potom začínají plody předčasně opadávat). Konzumní zralost nastává současně se sklizní a v dobrém sklepě končí během prosince.
Celkové zhodnocení: jedná se o mimořádně úrodnou a kvalitní podzimní odrůdu velmi vhodnou pro pěstování u drobných pěstitelů a to zejména ve středních polohách. Při rozmnožování je nutno používat bezvirozní materiál jinak stromy trpí gumovitostí dřeva (nemocné stromy slabě rostou, často namrzají a plody jsou menší).


MANTET

Původ: letní odrůda vyšlechtěna v Kanadě, registrována 1993, semenáč odrůdy Tetovsky.
Habitus a růst: roste středně bujně, koruna je kulovitá, volná, středně zahuštěná plodonoši.
Plod: je středně velký, kulovitého tvaru, zelenavý částečně překrytý fialovou červení. Slupka tenká, hladká a ojíněná. Dužnina je bílá, navinule sladká, jemné konzistence, středně šťavnatá, aromatická.
Zraní: sklízí se v polovině srpna, nazrává ihned, skladovat lze tři týdny. Odrůda je vhodná pro přímý konzum, nevhodná k transportu.
Zdravotní stav: Odolnost je nízká proti houbovým chorobám.


MELROSE

Původ: Odrůda byla vyšlechtěna v USA křížením odrůd ´Jonathan´ a ´Red Delicious´.
Vlastnosti stromu: Stromy rostou silně. Vytvářejí zpočátku vzpřímeně kulovité, později až široce rozložité koruny. Typické jsou delší a tenčí výhony. Větve přiměřeně obrůstají plodonosným obrostem. Stromy kvetou pozdně, násada květů je většinou podprůměrná, i když se jedná o diploidní odrůdu.
Vlastnosti plodu: Plod je nadprůměrně velký až velký (nejčastější hmotnost 140-220g), vysoce kulovitý až tupě kuželovitý. Slupka je hladká, základní barva je žlutozelená, později zelenožlutá. Krycí barva je mdle tmavě červená, většinou překrývá převážnou část povrchu plodů a je nanesena formou rozmytého líčka a žíhání. Dužnina je krémově bílá, dosti pevná, středně zrnitá, šťavnatá, mírně aromatická, sladce navinulá, velmi dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Do období plodnosti vstupuje poměrně pozdě, plodnost je jen střední, avšak pravidelná. Pro dobrou plodnost však vyžaduje teplejší klimatické podmínky.
Odolnost: Padlím trpí středně silně, strupovitostí méně. Vůči mrazům je středně citlivá. Skládkovými chorobami netrpí.
Tvar a podnož: Není vhodná na přísné tvary, lze ji však pěstovat ve tvaru poněkud volnějšího štíhlého vřetene. Nesnáší zahušťování, vyhovují volnější prostorové tvary s omezeným počtem kosterních větví. Pro výsadbu nízkých tvarů vyhovuje pouze podnož M 9, popř. i další nové zakrslé podnože.
Doba zrání: Sklízí se v první polovině října. Konzumní zralost začíná v lednu a výdrží do dubna, z chladírny až do května i déle. Plody se velmi dobře skladují.
Celkové zhodnocení: Jedná se o velmi kvalitní dobře skladovatelnou odrůdu. Má však
vyšší nároky na stanoviště a vyžaduje příznivé (teplejší) klimatické podmínky. Při pěstování v současných nízkých tvarech vyžaduje použití zakrslých podnoží.
Nesrsta: je dosti odolná proti padlí, citlivá na strupovitost


METEOR

Odrůda vznikla ve VŠÚO v Holovousích křížením odrůd ´Megumi´ x ´Melrose´.
Plody mají větší velikost a kulovitý až kulovitě kuželovitý, pravidelný tvar. Barva plodů je jasně purpurově červená. Slupka je pevná, hladká, lesklá, málo mastná. Vzhled plodů je celkově velmi atraktivní.
Dužnina je krémová, pevná, šťavnatá, jemné konzistence. Chuť je příjemně sladce navinulá, mírně aromatická, celkově výborná. Plody jsou odolné vůči otlačení.
Stromy rostou středně silně, středně trpí strupovitostí a padlím trpí. Dosti pozdě vstupují do plodnosti a plodí jen středně, i když pravidelně. Stromy nevyžadují probírku a podíl jakostních tříd na sklizni je velmi vysoký. Mají však vyšší nároky na délku vegetační doby. Doba květu je pozdní.
Plody se sklízí začátkem října a velmi dobře se skladují až do pozdního jara i v podmínkách běžného chlazeného skladu. Jsou odolné vůči skládkovým chorobám.


MIO

Původ: Odrůda švédského původu, byla vyšlechtěna křížením odrůd Worcesterská parména x Oranie. V ČR se pěstuje od r. 1991.
Vlastnosti stromu: Stromy rostou středně silně. Vytváří středně velké, kulovité, poměrně husté koruny. Větve silně rozvětvují a vytváří tenčí, dosti dlouhé letorosty. Stromy kvetou střeně raně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plody jsou středně velké až menší (průměrná hmotnost se pohybuje od 105 do 138 g). Tvar plodů je kulovitý, kulovitě kuželovitý až zploštěle kulovitý, jen nepatrně žebernatý. Slupka je hladká, dosti hladká, lesklá, středně mastná. Základní barva je zelenavě žlutá, v plné zralosti bělavě žlutá. Krycí barva je světle červená, zářivá a je rozmytě nanesena na většině povrchu slupky. Dobře osluněné plody jsou téměř celočervené. Dužnina je krémově bílá, jemná, šťavnatá, přiměřeně pevná, harmonicky sladce navinulá, mírně aromatická, celkově velmi dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je raná, dosti vysoká a při správném ošetřování, zejména v teplejších oblastech pravidelná.
Odolnost: Strupovitostí i padlím trpí jen velmi slabě. Odolnost proti mrazům ve dřevě je střední, avšak květní pupeny jsou vůči mrazům citlivější.
Tvar a podnož: Pěstuje se ve volnějších tvarech, na štíhlých vřetenech i ve stěnách. Vzhledem k silnému zahuštování korun vyžadují stromy stálý přiměřený průklest. Při silnějším růstu stromů je nejvhodnější termín pro tento řez srpen, asi 1-2 týdny před sklizní, kdy se odstraňují zahuštující letorosty uvnitř koruny. Tento řez napomáhá i lepšímu vybarvování plodů. V dobrých půdních podmínkách se používá podnož M 9, v horších půdách M 4 nebo MM 106. ž A-2.
Doba zrání: Sklízí se ve 2. a 3. dekádě srpna. Optimální sklizňové období je dost krátké, protože plody plně vybarvují až těsně před sklizní, avšak brzy po dosažení stromové zralosti opadávají. Doporučuje se sklízet pouze dobře vybarvené plody na několikrát. Po sklizni se skladuje nanejvýš 2-3 týdny.
Celkové zhodnocení: Odrůda spojuje výbornou kvalitu plodů s dobrým zdravotním stavem stromů bez nutnosti chemické ochrany. Je doporučována především do sušších teplých oblastí, kde se uplatňuje jako atraktivní letní jablko. Při pěstování ve středních a vyšších polohách vyžaduje výběr chráněných stanovišť. Pozornost je nutno věnovat včasnému prosvětlovacímu řezu stromů a probírce plodů.


MIODAR

Letní odrůda. Vzrůstnost střední až silná, habitus rozložitý, plodnost na krátkém dřevě. Plod středně velký až velký, tupě kuželovitý, se slabými žebry a svalci. Základní barva slupky bělavě zelená, krycí barva růžová v rozmyté formě, slupka hladká, středně tlustá, slabě ojíněná, bez mastnosti. Dužnina bílá, středně pevná, středně šťavnatá, sladce navinulá. Stopka středně tlustá až tlustá, krátká. Sklizňová zralost v druhé polovině července, konzumní zralost do poloviny srpna.


MIVIBE

Letní odrůda. Vzrůstnost střední až silná, habitus polovzpřímený.
Plodnost na krátkém dřevě. Plod velký, kulovitý se slabými žebry a slabými svalci. Základní barva slupky zelená, krycí barva purpurová v rozmyté formě. Slupka hladká, tlustá, silně ojíněná, bez mastnosti.Dužnina bílá, středně pevná, středně šťavnatá, slabě navinulá. Stopka tlustá, krátká.
Sklizňová zralost začátkem srpna , konzumní zralost do konce srpna.


NABELLA

Původ: Odrůda jabloně byla vyšlechtěna ve VŠÚO v Holovousích z křížení ´Matčino´ x ´Starking Delicious´
Vlastnosti stromu: Stromy rostou středně silně, na podnoži M 9 jen slabě. Stromy pozdě ukončují vegetaci. Koruny vytváří vysoce kulovité, přiměřeně husté. Větve jsou nasazovány v tupých úhlech a velmi dobře obrůstají plodonosným obrostem. Jedná se v podstatě o spurtypovou odrůdu. Stromy kvetou středně raně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plody mají nadprůměrnou velikost (hmotnost se nejčastěji pohybuje v rozmezí 140-180 g). Tvar mají pravidelný, vysoce kulovitý, souměrný, jen sotva zřetelně žebernatý. Slupka je středně silná, méně pevná, polodrsná, jen slabě mastná. Základní barva je světle žlutá. Krycí barva je karmínová, při plném vyzrání až tmavě karmínová a bývá nanesena formou mramorování nebo s žíhání často téměř po celém povrchu plodů. Dužnina je krémově žlutá, jemná, šťavnatá a má velmi dobrou navinule sladkou chuť a příjemné aróma.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Plodnost je středně raná, dosti vysoká a pravidelná. Stromy dobře plodí i na vzrůstnějších podnožích. Podíl jakostních tříd na sklizni je vysoký, protože po červnovém opadu plůdků zůstává v chocholíku vždy jen jeden plod nebo nejvýše dva plody.
Odolnost: Plody i listy jsou odolné proti strupovitosti a stromy netrpí ani padlím
Tvar a podnož: Je vhodná pro všechny tvary (kromě přísně vedených stěn) a podnožové typy. Je málo náročná na výchovný a tvarovací řez Podnože se volí podle půdních podmínek a použitého tvaru.
Doba zrání: Sklizňová zralost v závislosti na poloze a teplotních podmínkách roku nastává nejčastěji v druhé polovině září nebo začátkem října. Konzumní zralost začíná krátce po sklizni a trvá asi do vánoc.
Celkové zhodnocení: Plodná, pěstitelsky nenáročná a kvalitní podzimní až raně zimní odrůda s odolností proti nemocem. Je velmi vhodná především pro ekologické systémy pěstování jablek s omezením nebo vyloučením chemických postřiků. Doporučuje se také pro pěstování v extenzivních podmínkách na klasických vyšších tvarech.


ONTARIO

Původ: Kanada. Odrůda vznikla jako kříženec odrůd Wagenerovo x Northern Spy v roce 1820 ve státě Ontario, Povolena u nás v roce 1954.
Požadavky: Daří se na úrodných půdách a v dobrých chráněných polohách.
Růst: středně bujný, později slabý.
Plodnost: raná, hojná, střídavá, Pravidelnější plodnost lze docílit vzorným udržovacím řezem, probírkou plodů a závlahou.
Podnož: pro nejmenší tvar M 9, pro zákrsky M 4, pro čtvrtkmeny A 2, M 1, semenáč.
Tvar: vřetenovitý zákrsek, zákrsek, čtvrtkmen.
Plody: velké až velmi velké, zploštělé, žebernaté, v plné zralosti žluté, na sluneční straně s červeným Iíčkem a žíháním. Dužnina je žlutavá, šťavnatá, navinulá až nakyslá bez aroma, dobrá. Plody se silně otlačují, při sklizni, dopravě i při skladování.
Zrání: Sklízí se v 2. polovině října, konzumně dozrává v Iednu, vydrží do května.
Zdravotní stav: Proti mrazu je odolnost malá, strupovitostí trpí středně, padlím málo.
Opylování: Je cizosprašná, vhodní opylovači: James Grieve, Jonathan, Wealthy, Zvonkové. Je dobrým opylovačem.


PATRIOT

Původ: zimní odrůda vyšlechtěna na Slovensku, registrována 1991, vznikla z volného opylení odrůdy Bernské růžové.
Držitelem ochranných práv k odrůdě je Herbaton s.r.o., Slovensko.
Habitus a růst: roste středně bujně až bujně, koruna je kulovitá, zahuštěná dlouhým dřevem.
Plod: je středně velký, kuželovitého tvaru s žebry, zelenožlutý překrytý rozmytou světlou červení. Slupka tenká, hladká a lesklá. Dužnina je bílá, nakyslá, jemné konzistence, středně šťavnatá.
Zraní: sklízí se v polovině září, nazrává v listopadu, skladovat ji lze do března. Odrůda je vhodná pro konzum, transport.
Zdravotní stav: odolnost je nízká proti napadení houbovými chorobami.


PIDI

Vzrůstnost slabá, habitus stromu vzpřímený, až rozložitý, internodia velmi krátká, plodnost na krátkém dřevě. Plod velký, široce kuželovitý, středně žebrovaný se slabými masitými svalci na distálním konci. Slupka hladká, bez ojínění a mastnosti, rzivost okolo stopečné jamky nízká. Základní barva zelenožlutá, krycí červená, rozmytá. Dužnina bílé barvy, měkké konzistence,
středně šťavnatá, sladce navinulá. Sklizňová zralost na přelomu srpna a září, konzumní zralost od října, skladovatelnost do listopadu.


PINOVA

Je zimní odrůda.
Vzrůstnost stromu je slabá až střední, typ rozvětvený, habitus rozložitý až převislý. Plodnost na krátkém i středně dlouhém obrostu. Plod středně velký, kuželovitý, bez žebrování a svalců na vrcholu. Základní barva slupky žlutá, krycí barva červená, charakter celoplošná s žíháním. Slupka středně tlustá na povrchu suchá, rzivost okolo stopečné jamky nízká. Stopka tenká až středně tlustá a dlouhá. Dužnina krémová, tuhá, středně šťavnatá, navinule sladká.
Sklizňová zralost začátkem října, konzumní zralost od prosince, skladovatelnost do února.


PRIMA

Původ: Odrůda vznikla v USA v r. 1958.
Vlastnosti stromu: Stromy rostou silně, později středně silně a vytvářejí vytvářejí větší, široce kulovité, později polorozložité husté koruny. Stromy kvetou středně raně a jsou dobrými opylovači..
Vlastnosti plodu: Plody jsou střední až nadprůměrné velikosti (115 -160g). Tvar plodů je kulovitý až široce (někdy i úzce) kulovitý, poněkud nepravidelný, mírně žebernatý. Slupka je středně mastná, hladká, zelenavě žlutá později žlutá, až ze tří čtvrtin je krytá rozmytou jasně červenou barvou a žíháním. Dužnina je žlutavá, dosti pevná, stčedně jemná, štavnatá, sladce navinulá, méně aromatická. Celkově dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je celkově dobrá.je raná, dosti vysoká, zpočátku pravidelná, později střídavá.
Odolnost: Je spolehlivě rezistentní proti strupovitosti a netrpí ani padlím. Má slabý sklon k fyziologické skvrnitosti dužniny. Odolnost proti mrazu ve dřevě je vyšší, v době květu jen průměrná.
Tvar a podnož: Není příliš vhodná pro přísné tvary. Z podnoží jsou vhodnější slabší a středně vzrůstné typy. Včas vyžaduje silnější prosvětlovací řez, který napomáhá dobrému vybarvování plodů.
Doba zrání: Sklízí se v 1. polovině září, z vyšších poloh i později, konzumně dozrává v říjmu a vydrží do listopadu.
Celkové zhodnocení: V současné době je to jedna z významných odrůd vhodných pro pěstování bez chemické ochrany. Její rozsah uplatnění je však omezen podzimní dobou zrání. Krátká doba konzumu se projevuje především v teplých oblastech. Pro lepší vybarvování plodů je doporučován letní řez.


PRIMULA

Původ: Vznikla v USA, avšak byla vyselektována v Polsku z dovezených hybridů. Údajně se jedná o sesterskou odrůdu k odrůdě Prima. V ČR se teprve začíná pěstovat.
Vlastnosti stromu: Intenzita růstu zpočátku střední, později zvláště na lehčích půdách dost slabá. Stromy vytvářejí menší, vysoce kulovité, později převislé, hustší koruny. Brzy vyžadují průklest a zmlazovací řez. Kvetou raně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plody jsou střední až menší velikosti (nejčastější hmotnost kolísá v rozmezí 88 -141 g v závislosti na násadě a růstové kondici stromů). Jejich tvar je vysoce kulovitý až vejčitý. Slupka je hladká, středně pevná, mastná. Základní barva je zelenavě žlutá, později krémově žlutá, z větší části překrytá atraktivním zářivě červeným rozmytým líčkem. Dužnina je krémová, přiměřeně pevná, středně jemná, velmi šťavnatá. Chuť je sladce navinulá, velmi chutná.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je raná, velmi vysoká a dosti pravidelná.
Odolnost: Vyznačuje se polní odolností proti strupovitosti (není však zcela re-zistentní). Padlím trpí jen málo. Dobře snáší zimní i pozdní jarní mrazy a proto je vhodná i do pěstitelsky méně vhodných poloh a stanovišť.
Tvar a podnož: Vzhledem k vysoké plodnosti dáváme přednost středně vzrůstným a silněji vzrůstným podnožím (M 1,M4 ,M 11,A2). Odrůdu lze pěstovat na všech pěstitelských tvarech.
Doba zrání: Stromová zralost začíná ve druhé a třetí dekádě srpna. Doporučuje se postupná sklizeň probírkou. Plody se konzumují záhy po sklizni. Ve sklepě vydrží 2 - 3 týdny.
Celkové zhodnocení: Jedná se o pěstitelsky nenáročnou a výkonnou odrůdu vhodnou prakticky do všech pěstitelských oblastí, poloh a stanovišť'. V nejteplejších oblastech se jedná ještě o letní odrůdu, v chladnějších a vyšších polohách je to odrůda podzimní. Nedostatkem je malá velikost plodů, které je nutno předcházet pravidelným řezem a probírkou plodů.


PRODUKTA (HL-75-2-7)

Byla vyšlechtěna ve VŚÚO Holovousy jako kříženec odrůd Antonovka a Goldspur.
Jedná se o středně v období plodnosti až méně vzrůstnou odrůdu, s rozvětvenou volnou korunou.
Letorosty jsou dlouhé, tenké, převislé s krátkým plodonosným obrostem. Pro kvalitu a velikost plodů je nutná jejich probírka.
Plody jsou středně velké až velké, podlouhlé, kuželovitého tvaru s méně zřetelným žebrováním. Základní zelenožlutá barva slupky přechází v období zralosti do světle žluté. Na osluněné straně se někdy objevuje málo výrazné oranžové líčko.
Dužnina je bělavá, nasládlá, křehká, velmi šťavnatá, avšak trávovitě voňavá.
Slupka je hladká, bez rzivosti, silná, při jídle znatelná.
Odrůda je tolerantní ke strupovitosti, padlím trpí méně.
Sklízí se začátkem října, na skladě vydrží do února. Při pozdní sklizni je velmi citlivá k otlakům.
Je vhodná pro všechny pěstitelské tvary v ovocnářských oblastech


PRŮSVITNÉ LETNÍ

Původ: Pobaltí, kde byla pěstována již v 18. století; povolena v roce 1954.
Požadavky: Odrůda má menší nároky na půdní a klimatické podmínky.
Růst: středně bujný, v plné plodnosti slabý.
Plodnost: raná, hojná, střídavá.
Podnož: pro zákrsky M 4, pro čtvrtkmenj A 2, M 1, semenáč.
Tvar: zákrsek, čtvrtkmen.
Plody: středně velké (při velkých úrodách malé - doporučuje se plody protrhat, nebo řezem regulovat násadu plodů). Tvar je tupě kuželovitý, až kulovitý, často s ostrým švem. Barva je světle zelená, později voskově žlutá. Dužnina je bílá, slabě nazelenalá, křehká. šťavnatá, navinulá až nakyslá, dobrá. Plody se silně otlačují.
Zrání: Sklízí se koncem července až začátkem srpna, postupně se plody protrhávají 10-14 dní. Začínáme česat plody dobře vyvinuté. Konzumně dozrávají ihned po sklizni, brzy moučnatějí.
Zdravotní stav: Odolnost proti mrazu a rakovině je velmi dobrá, strupovitostí trpí silně, padlím středně až silněji.
Opylování: Je cizosprašná, vhodní opylovači: James Grieve, Wealthy. Sama je dobrým opylovačem.


PYROP

Původ: ČR, vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Dukát a rezistentu pod označením HAR - 11 - T - 68. Registrována je od roku 2005.
Plody: mají střední velikost a tvar ploše kuželovitý se slabým náznakem žebrování. Slupka je žlutozelená, hladká, suchá, bez ojínění. Krycí barva je hnědočervená, kterou prosvítají světlé lenticely. Dužnina je nazelenalá, středně šťavnatá, má sladce navinulou chuť.
Růst: je silnější, tvoří rozložité koruny se sklonem k zahušťování, obrůstá středně dlouhým obrostem.
Plodnost: nástup do plodnosti je středně pozdní, plodí na krátkém plodonosném obrostu, často ve zhlucích.
Zrání: sklízí se od poloviny září. Konzumně dozrává od listopadu a velmi dobře se skladuje do února až března..
Odolnost: odrůda je značně odolná k padlí, ke strupovitosti rezistentní.
Požadavky: vzhledem k silnějšímu růstu je vhodné využít slabě rostoucí podnože, do horších půdních podmínek podnože středně vzrůstné. Jelikož odrůda velmi bohatě plodí, je dobré provádět probírku plodů, aby se předešlo alternaci plodnosti.


QUINTE

Původ: Odrůda kanadského původu. Pochází z křížení odrůd 'Crimson Beauty' x 'Red Melba' V ČR se pěstuje od r. 1985.
Vlastnosti stromu: Stromy vytvářejí široce rozložité až převislé, poněkud neuspořádané a řídké koru-ny. Intenzita růstu je středně silná. Větve mají omezený sklon k rozvětvování. Méně intenzívně obrůstají krátkým plodným obrostem a jsou nasazeny v tupějších úhlech.. Stromy kvetou raně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plody jsou menší až středně velké (105 až 136 g). Tvar mají souměrně kulovitý až kulo-vitě protáhlý. Velikostně ani tvarově nejsou příliš vy-rovnané. Slupka: Je hladká, slabě mastná, intenzívně modrofialově ojíněná. Základní barvu je zelenavě žlutá, krycí barva, která překrývá větší část povrchu plodu, je jasně červená, rozmytá. V krycí barvě jsou zřetelné drob-nější bělavé tečky U prostor-nějších korun se zvyšuje podíl nedostatečně vybarvených plodů. Dužnina je velmi jemná, křehká. barvu má krémovou. Chuť je sladce navinulá, výrazně aromatická, celkově vel-mi dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je raná (intenzívně plodí i na jednoletém dřevě), střední až velká a pravidelná.
Odolnost: Značně trpí strupovi-tostí, padlím málo. Má slabší sklon k monilióze plodů.
Tvar a podnož: Je vhodná pouze pro volnější prostorové tvary. Osvědčila se na podnoži M 9 ve tvaru volně rostoucích zákrsků. Při řidších sponech ji lze pěstovat i v kombinaci se všemi středně vzrůstnými odrůdami. Má poněkud vyšší požadavky na výchovný řez, protože vhodnou kombinací zkracovacího a prosvětlovacího řezu je nutno zapěstovat základ rovno-měrné, přiměřeně husté koruny. V pozdějších letech se řez omezuje jen na úměrné prosvětlování a na postupné zmla-zování koruny
Doba zrání: Sklizňová zralost nastává, průměrně ve druhé polovině července. Plody však nedozrávají pravidelně. Pro optimál-ní zhodnocení celé úrody je vhodné plody sklízet postupně. Při opoždění sklizně do-chází k opadu zralejších plodů. Konzumní zralost na-stává ihned po sklizni a trvá 1-2 týdny.
Celkové zhodnocení: Velmi raná odrůda s kvalitními a vzhlednými plody, vhodná především do tep-lejších a sušších oblastí. Vyznačuje se pravidelnou dosti vysokou plodností. V chladnějších a vlhčích polohách vyžaduje chemickou ochranu proti strupovitosti.


RESISTA

Původ: Odrůda jabloně byla vyselektována ve VŠÚO v Holovousích z hybridního potomstva ´Prima´ x NJ 56.
Vlastnosti stromu: Růst je nadprůměrně silný. Vytváří koruny vysoce kulovité, postupně zahušťující. Plodonosný obrost je středně dlouhý, hojně plodí také na jednoletém dřevě. Stromy později ukončují vegetaci a proto nejsou vhodné pro pěstování ve vyšších polohách. Kvetou středně pozdně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plody, které připomínají ´Golden Delicious´, jsou střední až nadprůměrně velké (145 -190 g). Tvar je vysoce kulovitý, až tupě kuželovitý, pravidelný, jen slabě žebernatý. Slupka je hladká, středně pevná, málo mastná. Základní barva je žlutá, krycí barva chybí nebo se vyskytuje jen jako slabé světle oranžové líčko v rozsahu do jedné třetiny plochy povrchu slupky. Rzivost se vyskytuje přibližně ve stejném rozsahu jako u ´Golden Delicious´. Dužnina je žlutavá, středně zrnitá, méně šťavnatá. Chuť je harmonická, sladce navinulá až navinule sladká s příjemným arómatem.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je raná, vysoká a pravidelná.
Odolnost: Stromy jsou rezistentní proti strupovi-tostí, padlím trpí slabě. Vůči zimním mrazům jsou stromy středně citlivé. Květy jsou však odolnější vůči pozdním jarním mrazíkům.
Tvar a podnož: Odrůda je vhodná pro všechny tvary. Zvláště vhodná jsou štíhlá vřetena nebo stěny, neboť na nich v důsledku detailního řezu přináší kvalitnější plody. Výběr podnoží se řídí tvarem a půdně klimatickými podmínkami stanoviště. Nejčastěji se používají M 9, M 26 a MM 106.
Doba zrání: Sklízí se v první polovině října, konzumní období leden - březen, v chladírně vydrží i déle. Podobně jako odrůda ´Golden Delicious´ vyžaduje při skladování vlhčí prostředí, jinak plody vadnou.
Celkové zhodnocení: Jedná se o odrůdu pomologického typu ´Golden Delicious´, kterou s ohledem na její rezistenci ke strupovitosti je možno pěstovat bez chemické ochrany. Může být pěstována ve všech pěstitelských oblastech kromě vyšších poloh, kde plody špatně vyzrávají a dřevo častěji namrzá.
Nesrsta: střední vzrůstnost, stř. až větší plody, plodí v chomáčích, vyžaduje probírku, rezistentmí na strupovitost, středně trpí padlím


RUBIMEG

Zimní odrůda. Růst středně bujný, habitus rozložitý, plodí na krátkém dřevě. Plod velký až velmi velký, kulovitý. Slupka je hladká, středně tlustá, bez ojínění. Základní barva je bělavě zelená, krycí červená, celoplošně se žíháním. Dužnina krémové barvy, tuhé konzistence, velmi šťavnatá, voňavá, nasládlá. Odrůda středně odolná proti napadení strupovitostí a odolná proti padlí jabloňovému. Sklízí se začátkem října, konzumně dozrává v listopadu, skladovatelnost do února.


RUCLA

Je zimní odrůda.
Vzrůstnost stromu je střední až silná, typ rozvětvený, habitus rozložitý. Plodnost na středně dlouhém obrostu. Plod středně velký až velký kulovitý, bez žebrování a svalců na vrcholu. Základní barva slupky zelenožlutá, krycí barva purpurová, charakter celoplošný. Slupka středně tlustá na povrchu hladká, suchá, rzivost okolo stopečné jamky nízká až střední. Stopka středně tlustá, středně dlouhá až dlouhá. Dužnina krémová, tuhá, šťavnatá, navinule sladká.
Sklizňová zralost začátkem října, konzumní zralost koncem listopadu, skladovatelnost do února.


SELENA

Původ: Odrůda jabloněbyla vyšlechtěna ve VŠÚO v Holovousích z křížení ´Britemac´ x ´Prima´
Vlastnosti stromu: Stromy rostou středně silně a vytvářejí rozložité až mírně převislé koruny. Charakterem růstu připomínají odrůdu McIntosh. Vzhledem ke sklonu k zahušťování vyžadují včasný průklest. Stromy kvetou středně raně a jsou dobrými opylovači..
Vlastnosti plodu: Plody jsou střední až větší (130 -190g). Tvar plodů je pravidelný, kulovitý nebo kulovitě oválný. Slupka je středně mastná, hladká, zelenavě žlutá nebo krémová, z 40 až 80% překrytá tmavě červenou krycí barvou nanesenou ve formě žíhání nebo rozmytě. Dužnina je bělavě krémová, velmi jemná, středně pevná (později měkčí) a šťavnatá. Chuť je sladší, příjemně aromatická, dobrá až výborná.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je velmi raná, vysoká a dosti pravidelná.
Odolnost: Stromy jsou rezistentní proti strupovi-tostí, padlím trpí méně. Vůči mrazům jsou stromy odolné.
Tvar a podnož: Je vhodná pro všechny tvary a podnožové typy. Podnože se volí podle půdních podmínek a použitého tvaru. Nejvyšší kvalita plodů je dosahována na štíhlých vřetenech a při použití letního prosvětlovacího řezu.
Doba zrání: Sklizňová zralost nastává, průměrně ve druhé až třetí dekádě září. Konzumní zralost začíná během října a trvá až do ledna, z vyšších poloh i déle.
Celkové zhodnocení: Plodná a kvalitní podzimní až raně zimní odrůda s rezistencí vůči strupovitosti. Je vhodná především do chladnějších a vlhčích oblastí, ve kterých jsou jinak problémy s pěstováním běžných odrůd, jež touto chorobou trpí.


SIR PRIZE

Původ: USA, kříženec tetraploidní odrůdy Doud Golden Delicious s rezistentnín hybridem PRI 14-152.
Vlastnosti stromu: Růst je silný a rozložitý, větve jsou nasazeny v širších úhlech a přiměřeně obrůstají plodonosným obrostem. Stromy kvetou středně pozdně a jsou špatnými opylovači (triploidní odrůda).
Vlastnosti plodu: Je mírně nadprůměrné velikosti (střední hmotnost kolísá mezi 132 -185 g). Tvar je krátce nebo vysoce kuželovitý, někdy i válcovitý, často žebernatý a dosti nepravidelný. Slupka je hladká, mírně až středně mastná, pevná. Základní barva je zelenavě žlutá, později citronově žlutá. Nevýrazné líčko se vyskytuje jen výjimečně. Dužnina je krémové barvy, jemná, křuplavá, velmi št'avnatá, příjemně sladce navinulá, velmi dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je raná, přiměřená a pravidelná.
Odolnost: Stromy jsou rezistentní proti strupovi-tostí, padlím trpí slabě. Vůči mrazům jsou středně citlivé. Plody se snadno otlačují a vyžadují proto šetrnou manipulaci.
Tvar a podnož: Pro pěstování v intenzívních tvarech je vzhledem k silnějšímu růstu doporučována podnož M 9. Pro kmenné tvary a do horších půdních podmínek jsou doporučovány středně vzrůstné podnože, případně i podnož A 2.
Doba zrání: Sklízí se v první polovině října, z chladnějších oblastí i později. Ve sklepě se skladuje do března i déle.
Celkové zhodnocení:Vzhledem ke své spolehlivé rezistenci vůči strupovitosti a dobré chuťové kvalitě by se tato odrůda měla více rozšířit ve vlhčích oblastech středních poloh. Ve vyšších polohách nedosahuje dobrých chuťových kvalit a plodnost je méně jistá.


SPARTAN

Původ: Kanada (kříženec odrůd Mclntosh x Newton). Odrůda je rozšiřována od roku 1930, v LPO zařazena od roku 1970.
Požadavky: Vyžaduje půdy úrodné, dostatečně vlhké, v ovocnářských oblastech.
Růst: středně bujný, později slabší, koruny jsou kulovité, řidší.
Plodnost: středně raná, hojná, střídavá. Pravidelnou plodnost a dobrou velikost plodů Ize docílit udržovacím řezem, probírkou plodů, popř .závlahou.
Podnož: pro nejmenší tvary M 9, pro zákrs- ky M 7, M 26, MM 106, popř .M 4, pro čtvrtkmeny A 2, M 1, semenáč.
Tvar: štíhlé vřeteno, vřetenovitý zákrsek, zákrsek, čtvrtkmen.
Plody: střední, při velkých úrodách menší, kulovité, zelenožluté, později žluté, z větší části souvisle karmínově červené, ojíněné. Dužnina je bílá, křehká, jemná, šťavnatá. navinule sladká, aromatická, velmi dobrá.
Zrání: Sklízí se v 2. polovině září, vydrží do ledna.
Zdravotní stav: Odolnost proti mrazu dobrá, strupovitostí trpí velmi silně, padlím středně.
Opylování: Je cizosprašná, vhodní opylovači: Golden Delicious, James Grieve, Starkrimson Delicious, Zvonkové. Je dobrým opylovačem.


ŠAMPION

Původ: ´Golden Delicious´ x ´Cox´s Orange Pippin´
Plod: velikost je střední až velká, tvar je kulovitý až kulovitě kuželovitý, pravidelný; slupka je hladká, někdy mírně rzivá, středně tlustá, žlutá, z 30 až 60% překrytá jasně červenou krycí barvou nanesenou převážně ve formě žíhání. Dužnina je krémová, chruplavá a šťavnatá. Chuť je harmonická, navinule sladká až sladší.
Strom: růst středně silný, koruna je polovzpžímená; větve dobře obrůstají krátkým plodonosným obrostem a jsou bohatě olistěné. Charakterem růstu a plodnosti patří do typu III podle klasifikace INRA. Charakter růstu vyhovuje pro tvarování štíhlých vřeten nebo super vřeten. Stromy brzy vstupují do plodnosti a jsou velmi úrodné. Dobře plodí i na vzrůstných podnožích.
Doba zrání: sklízí se asi 2 týdny před odrůdou ´Golden Delicious´, plody v chladírně vydrží až do února.
Choroby: silně trpí strupovitosti vůči padlí je dosti odolná.
Nesrsta: doporučuje do vyšších poloh


ŠAMPION RED

Radiomutant odrůdy 'Šampion'. Růst stromů středně bujný, habitus rozložitý, plodí na krátkém dřevě. Plod je velký, kulovitého tvaru. Slupka je suchá, hladká, středně tlustá , bez ojínění. Základní barva je zelenožlutá, krycí červená, rozmytá, téměř po celém povrchu plodu. Dužnina krémové barvy, dobré konzistence, křehká, šťavnatá, navinule sladká, velmi dobrá. Odrůda středně odolná proti napadení strupovitostí a i proti padlí jabloňovému. Sklízí se v polovině září, konzumně dozrává v listopadu, skladovatelnost do ledna.


SPARJON

Původ: ČR. Odrůda byla vyšlechtěna v r. 1968 Jiřím Červeným v Kostelci nad Orlicí jako výsledek křížení odrůd ´Spartan´ a ´Jonared´.
Vlastnosti stromu: Růst je středně silný. Větve dobře obrůstaji kratším a středně dlouhým plodonosným obrostem. Koruna je kulovitá až ploše kulovitá, dosti snadno zahušťuje. Stromy kvetou středně pozdě a jsou dobrými opylovači..
Vlastnosti plodu: Je střední až mírně větší velikosti (průměrná hmotnost se nejčastěji pohybuje od 126 do 152 gramů). Tvar je kulovitý až zploštěle kulovitý, souměrný. Slupka je hladká, matná, mastná. Základní barva je zelenožlutá, z převážné části je překryta rozmytě nanesenou tmavě červenou kryci barvou. Dužnina je krémová, dosti jemná, křehká, šťavnatá. Má sladce navinulou harmonickou chuť, která je celkově je velmi dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je raná, střední až nadprůměrná, dosti pravidelná.
Odolnost: Dosti trpí strupovitostí, padlím jen středně. Proti zimním mrazům je tato odrůda středně odolná.
Tvar a podnož: Vhodným tvarem jsou volně rostoucí a vřetenovité zákrsky, případně i volněji vedené stěny. Na nejlepších půdách používáme podnož M 26, jinak nejčastěji M 7, MM 106 a M 2.
Doba zrání: Sklízí se v poslední dekádě září nebo v první dekádě října. Z vyšších poloh ještě později. Konzumně dozrává v listopadu a v dobrém sklepě vydrží až do února, z vyššich poloh i déle.
Celkové zhodnocení: Předností odrůdy je pěkný vzhled a dobrá chuť plodů. Při dobrém ošetřování je kladem odrůdy i spolehlivá úrodnost stromů. Mezi nedostaky patří kratší doba uchovatelnosti, zejména v teplejších oblastech pěstování.


VISTA BELLA

Původ: Vznikla v r.1976 záměrným křížením řady odrůd na Rutgers University ve státě New Jersey v USA. V ČR se pěstuje od r. 1987.
Vlastnosti stromu: Stromy rostou bujně a vytvářejí kulovitě zploštělou, středně hustou korunu se sklonem k překlánění větví.. Větve jsou tlusté, dlouhé a rozložité. Dobře obrůstají dlouhým plodným, obrostem. Stromy kvetou velmi raně a dosti dlouho, jsou velmi dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Je středně velký až menší, průměrná hmotnost plodu je 90 -120 g. Tvar má kulovitý až ploše kulovitý.. Velikostně jsou plody méně vyrovnané. Při velkých úrodách dochází k tvorbě menších plodů. Povrch plodu je vlnitý, s širšími méně znatelnými žebry. Slupka je hladká, tenká, jemná a mírně mastná. Základní barvu má zelenou, později voskově žlutou. Krycí barva je karmínově červená ve formě líčka nebo žíhání na převážné části povrchu. Zastíněné plody bývají méně vybarve-né. Typické je modrofialové ojínění. Dužnina je jemná, šťavnatá. Barvu má zelenavě až bělavě krémovou. Chuť má slabě navinulou, velmi aromatickou, osvěžující. Vůně je méně výrazná, příjemná.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Do plodnosti nastupuje brzy, plodí dosti dobře, v mládí pravidelně, později střídavě.
Odolnost: Je silně napadána strupovi-tostí a dosti trpí padlím. Stromy jsou však dosti odolné proti mrazům.
Tvar a podnož: Nejlépe se jí daří na volně rostou-cích nízkokmenných tvarech. Vzhledem k bujnějšímu růstu jsou vhodné na lepších půdách slabě vzrůstné podnože (M 9, J-TE-E), na horších půdách středně vzrůstné podnože (M 26, M 7, MM 106).
Doba zrání: Sklizňová zralost nastává v tep-lejších oblastech ve druhé polovině července, v chladněj-ších začátkem srpna. Osvědčila se postupná sklizeň, při níž lépe vyzrávají a vybarvují se i méně osluněné plody uvnitř koruny. Při velké násadě je nezbytná probírka plodů. Konzumní zralost na-stává ihned po sklizni a trvá asi týdny.
Celkové zhodnocení: Přednosti odrůdy je ranost, dobrá a brzká plodnost, atraktiv-ní vzhled plodů, velmi dobrá chuť, zvláště v teplejších po-lohách. Mezi nedostatky patří větší citlivost na strupovitost v chladnějších oblastech a větší citlivost na padlí ve velmi teplých oblastech a bujnější růst. Stromy vyžadují chemickou ochranu.


VITAN

Původ: ČR , vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůdy Golden Delicious a hybridu TE - 317. Registrována je od roku 2003.
Plody: jsou větší až velké, mají podlouhle kuželovitý tvar. Slupka je hladká, základní žlutou barvu překrývá červené rozmyté líčko a žíhání. Dužnina je nažloutlá, velmi šťavnatá, má křehkou konzistenci. Chuť je příjemně nasládlá, dobrá.
Růst: počáteční silnější růst při nástupu plodnosti ustává a je spíše slabší.
Plodnost: vstup do plodnosti je středně pozdní, později je plodnost velká s tendencí k přeplození.
Zrání: sklízí se koncem září, konzumně dozrává od října, na skladě vydrží přes prosinec i déle.
Odolnost: je středně odolná k houbovým chorobám.
Požadavky: odrůda je vhodná především pro střední, ale i vyšší polohy, kde se prodlužuje trvanlivost. Z podnoží je vhodné využít především středně vzrůstné typy. Při nadměrné násadě je dobré provést včasnou probírku plodů, aby nedocházelo k alternaci sklizní.


VYSOČINA

Je podzimní odrůda.
Vzrůstnost stromu je střední až silná, typ rozvětvený, habitus rozložitý. Plodnost na krátkém obrostu. Plod středně velký až velký ploše kulovitý, masité svalce na vrcholu velmi slabé až slabé. Základní barva slupky bělavě zelená, krycí barva purpurová, celoplošně s žíháním. Slupka středně tlustá na povrchu hladká, slabě ojíněná, bez rzivosti. Stopka středně tlustá, krátká až středně dlouhá. Dužnina bílá, středně pevná šťavnatá, navinule sladká.
Sklizňová zralost koncem srpna, konzumní zralost od září, skladovatelnost do listopadu.
Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitostí.


WEALTHY DOUBLE RED

Původ: USA. Mutace odrůdy 'Wealthy' ob jevená v roce 1933 ve státě New York. U nás je zařazena v LPO od roku 1970.
Požadavky: Má menší nároky na klimatické i půdní podmínky, vyžaduje však chráněné polohy; plody před sklizní padají.
Růst: v mládí bujný, v plné plodnosti slabý; stromy vyžadují zmlazování.
Plodnost: raná, hojná, při správném udržovacím řezu pravidelná.
Podnož: pro zákrsky M 9 nebo M 4, pro čtvrtkmeny A 2, M 1, semenáč.
Tvar: polokmen, čtvrtkmen, zákrsek.
Plody: střední, při velkých úrodách malé, kulovité, polomastné, zelenožluté později žluté, téměř celé kryté karmínově červeným líčkem. Dužnina je nažloutle bílá, jemná, velmi šťavnatá, sladce navinulá, velmi dobrá.
Zrání: sklízí se v první polovině září, vydrží do začátku listopadu, z vyšších poloh do vánoc.
Zdravotní stav: Proti mrazu a rakovině jsou stromy velmi odolné, strupovitostí trpí středně, padlím slabě.
Opylování: Je cizosprašná, vhodní opylovači: Golden Delicious, James Grieve. Jonathan, Mclntosh, Ontario, neopyluje se odrůdou Matčino. Je dobrým opylovačem.


ZITA

Letní odrůda. Vzrůstnost střední až silná, habitus vzpřímený až rozložitý, plodnost na krátkém dřevě.
Plod středně velký, kulovitý, se slabými žebry a slabými svalci. Základní barva slupky žlutá, krycí barva červená v rozmyté formě, slupka hladká, středně tlustá, slabě ojíněná, bez mastnosti, povrch plodu nerovný. Stopka tlustá, krátká. Dužnina bílá, měkká, šťavnatá, navinule sladká.
Sklizňová zralost v druhé polovině července, konzumní zralost do začátku srpna.


ZLATAVA

Původ: podzimní odrůda vyšlechtěna na Slovensku, registrována 1999, několika násobný kříženec odrůd.
Držitelem ochranných práv k odrůdě je Herbaton s.r.o., Slovensko.
Habitus a růst: roste středně bujně, koruna je kulovitá, středně zahuštěná silnými letorosty.
Plod: je středně velký, kulovitého tvaru, zelenožlutý překrytý oranžově červeným žíháním. Slupka tenká, hladká a lesklá. Dužnina je nažloutlá, navinule sladká, jemné konzistence, středně šťavnatá, aromatická.
Zraní: sklízí se koncem srpna, nazrává ihned, skladovat lze dva měsíce. Odrůda je vhodná pro přímý konzum, k transportu.
Zdravotní stav: Odolnost je střední proti houbovým chorobám.


ZVONKOVÉ

Původ: Stará odrůda neznámého původu. Vznikla pravděpodobně na území Německa.
Vlastnosti stromu: Růst stromů je zpočátku silný, později středně silný. Stromy nejdříve vytvářejí úzce pyramidální koruny, které se později rozkládají do kulovitého tvaru. Stromy kvetou středně pozdně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plody mají střední až větší velikost (132-165 g). Jejich tvar protáhlý, kuželovitý až zvonkovitý, často Slupka je většinou hladká někdy i se slabým rzivým mramorováním, jen slabě mastná, středně tlustá, dosti pevná. Barva je zelenavě žlutá až sytě žlutá, z 30 až 70% překrytá oranžově červenou až karmínovou krycí barvou nanesenou nejčastěji ve formě krátkého žíhání a hustého mramorování. Dužnina je krémová, chruplavá, pevná dosti jemná, přiměřeně šťavnatá (po rozkrojení hnědne). Chuť je nejdříve kyselá, později (k jaru) navinulá až sladce navinulá, harmonická, slabě aromatická, velmi dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost:
Je středně raná, při správném tvarování středně vysoká a pravidelná.
Odolnost: Odrůda netrpí strupovitosti, padlí je citlivá jen málo.
Tvar a podnož: Odrůda neplodí ve stěnách a špatně snáší tvarování i jiných přísných tvarech. Nejlépe vyhovují volně rostoucí zákrsky pěstované bez zkracovacího řezu v prvních letech s vyvazováním větví jen do mírně šikmé polohy. Z podnoží je nejvhodnější M 9 a do horších půdních podmínek MM 106 nebo A 2 (na které však později vstupuje do plodnosti).
Doba zrání: Sklizňová zralost bývá koncem září nebo začátkem října. Konzumní zralost nastává až v jarním období a plody často vydrží až do nových jablek.
Celkové zhodnocení: Mimořádně dobře skladovatelná zimní odrůda, která prakticky nevyžaduje chemickou ochranu. V chladnějších a vlhčích polohách nahrazuje odrůdu ´Idared´. Její dobrá plodnost je však podmíněna použitím slabších podnoží a způsobem tvarování stromů, který této odrůdě vyhovuje. Odrůda není vhodná do příliš teplých poloh, kde trpí slunečním ožehem slupky a sklovitostí dužniny (při opožděné sklizni).


ZUZANA (HL-III-25-34)

Původ: Odrůda jabloně byla vyšlechtěna ve VŠÚO v Holovousích z křížení ´Zvonkové´ x ´James Grieve´.
Vlastnosti stromu: Růst stromů středně silný, později slabší, kompaktní, tvar koruny je vzpřímený, avšak postranní větve dosti dobře obrůstají krátkým plodonosným obrostem. Na vzrůstnějších podnožích vyžadují přiměřený průklest, nesnáší však zkracovací řez, který vede k zahušťování korun.. Stromy kvetou středně pozdně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plody mají střední až velkou velikost (130-205 g).Jejich tvar je často nepravidelný nebo nesouměrný, převážně vyšší, kuželovitý, v kališní části žebernatý. Slupka je většinou hladká někdy i se slabým rzivým mramorováním, jen slabě mastná, středně tlustá, dosti pevná. Barva je zelenavě žlutá až sytě žlutá, z 30 až 70% překrytá oranžově červenou až karmínovou krycí barvou nanesenou nejčastěji ve formě krátkého žíhání a hustého mramorování. Dužnina je krémová, chruplavá, pevná dosti jemná, přiměřeně šťavnatá (po rozkrojení hnědne). Chuť je nejdříve kyselá, později (k jaru) navinulá až sladce navinulá, harmonická, slabě aromatická, velmi dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je středně raná, při správném tvarování středně vysoká a pravidelná.
Odolnost: Odrůda netrpí strupovitosti, padlí je citlivá jen málo.
Tvar a podnož: Odrůda neplodí ve stěnách a špatně snáší tvarování i jiných přísných tvarech. Nejlépe vyhovují volně rostoucí zákrsky pěstované bez zkracovacího řezu v prvních letech s vyvazováním větví jen do mírně šikmé polohy. Z podnoží je nejvhodnější M 9 a do horších půdních podmínek MM 106 nebo A 2 (na které však později vstupuje do plodnosti).
Doba zrání: Sklizňová zralost bývá koncem září nebo začátkem října. Konzumní zralost nastává až v jarním období a plody často vydrží až do nových jablek.
Celkové zhodnocení: Mimořádně dobře skladovatelná zimní odrůda, která prakticky nevyžaduje chemickou ochranu. V chladnějších a vlhčích polohách nahrazuje odrůdu ´Idared´. Její dobrá plodnost je však podmíněna použitím slabších podnoží a způsobem tvarování stromů, který této odrůdě vyhovuje. Odrůda není vhodná do příliš teplých poloh, kde trpí slunečním ožehem slupky a sklovitostí dužniny (při opožděné sklizni).


PODNOŽE JABLONÍ

J - KL - 1
Původ:
SR (ŠS Klčov), povolena v roce 1972.
Růst: středně bujný.
Plodnost: Matečné stromy brzy a bohatě plodí.
Plody: Drobné, dozrávají současně a dají se snadno setřásat.
Osivo: Ze 100 kg jablek se získá 1,5 kg semene, v 1 kg je 30 tisíc semen.
Zdravotní stav: Stromy odolávají strupovitosti a padlí, jsou mrazuvzdorné.
Školkařské vlastnosti: Vypěstované podnože jsou vyrovnané ve vzrůstu, s drobným kořenovým systémem. Afinita s naštěpovanými odrůdami dosahuje 100 %.

J - KL - 2
Původ:
SR (ŠS Klčov) - selekce semenáčků z volného výsevu "Antonovky", povolena v roce 1972.
Růst: bujnější.
Plodnost: v našich podmínkách slabá.
Plody: Podobné "Antonovce", drobnější s velkým množstvím semene. Jablka dozrávají současně a lze je setřásat. Protože málo hnijí, mohou se využívat k výrobě moštů.
Osivo: Ze 100 kg jablek se získá 0,9 kg semene, v 1 kg je 25,5 tisíc semen.
Zdravotní stav: Stromy jsou nenáročné, odolávají strupovitosti, padlí i monilióze. Snášejí mrazy až do -30°C.
Školkařské vlastnosti: Podnože jsou vyrovnané ve vzrůstu, s drobným kořenovým systémem, bez bočního obrostu, afinita je 100 %.

J - KL - 3
Původ:
SR (ŠS Klčov) - selekce semenáčků z výsevu "Jaderničky moravské", povolena v roce 1972.
Růst: bujnější až střední.
Plodnost: dobrá, začíná v 6. roce po výsadbě.
Plody: ploše kulovité, drobnější, slabě žlutě vybarvené, s dobře vyvinutými semeny. Plody se dají setřásat, odolávají hnilobě.
Osivo: Ze 100 kg jablek se získá 0,7 kg semene, v 1 kg je 27,6 tisíc semen.
Zdravotní stav: Stromy jsou mrazuvzdorné, odolávají strupovitosti, padlí a monilióze.
Školkařské vlastnosti: Podnože jsou ve vzrůstu vyrovnané, s mohutným kořenovým systémem (vhodné do půd štěrkovitých a kamenitých), bez bočního obrostu. Ujmutí a afinita je 100 %.

J - KL - 4
Původ:
SR (ŠS Klčov) - selekce z výsevu jabloně lesní (Malus silvestris), povolena v roce 1972.
Růst: Charakteristický pro planě rostoucí jabloň lesní.
Plodnost: Brzká, velmi dobrá, s dobrou výtěžností osiva.
Plody: Drobné (jako jabloň lesní).
Osivo: Ze 100 kg jablek se získá 0,9 kg semene, v 1 kg je 38 tisíc semen.
Zdravotní stav: Velmi dobrý, stromy jsou odolné vůči nízkým teplotám.
Školkařské vlastnosti: Podnože jsou vyrovnané, mají dobrý kořenový systém s minimálním bočním obrostem. Afinita s naštěpovanými odrůdami je dobrá.

J - TE - 1
Původ:
ČR (ŠS Těchobuzice), předběžně povolena v roce 1973.   
Růst: Střední, dobře větví.
Plodnost: Vysoká, s dostatečným množstvím kvalitního osiva.
Školkařské vlastnosti: Podnož byla získána selekcí semenáčků z hybridního osiva planých semenných stromů a polokulturních odrůd. V porovnání s ostatními pláňaty nemají podnože vypěstované z tohoto osiva výraznější znaky jabloňového pláněte, to zvyšuje jejich školkařskou hodnotu.

J - TE - 2
Původ:
ČR (ŠS Těchobuzice), podnož byla vyšlechtěna ze světového sortimentu polokulturních odrůd a semenáčů ze souborů odrůd Crab, předběžně je povolena od roku 1972.
Růst:
Středně bujný, větví kratším obrostem. To umožňuje intenzívněnjší způsob pěstování v semenných sadech.
Plodnost: Vysoká, s dostatkem kvalitního semene.
Školkařské vlastnosti: Podnože jsou vyrovnané v morfologických znacích i v hospodářských vlastnostech. Doporučuje se použít je zejména pro odrůdy spurtypového charakteru.

 

 

J - TE - B
Vyšlechtěna na ŠS Těchobuzice, předběžně povolena v roce 1974. Vyznačuje se dobrým kořenovým systémem. Vzrůstem se blíží typu M 1 až M 4. Plodnost stromků na této podnoži je brzká a vysoká.

 

J - TE - C
Pochází ze ŠS Těchobuzice, povolena předběžně v roce 1974. Vzrůstnější podnož s dostatečným kořenovým systémem. Použití je obdobné jako u typu M 1. Nástup do plodnosti je včasný, výnosy dobré.

 

J - TE - E
Pochází ze ŠS Těchobuzice. Předběžně povolena v roce 1974. Středně až slaběji vzrůstná podnož, která lépe koření než typ M 9. Hodí se pro vzrůstnější odrůdy. Plodnost naštěpovaných odrůd začíná již druhým rokem a je dobrá. Stromky vyžadují opěru.

 

J - TE - F
Původ: ŠS Těchobuzice, předběžně povolena v roce 1974. Slabě rostoucí podnož vhodná pro zahuštěné spony výsadeb jabloní. Plodnost nastupuje 2 rokem a je velmi dobrá. Stromky vyžadují opěru.

 

J - TE - G
Původ: ŠS Těchobuzice, předběžně povolena v roce 1981. Velmi slabě rostoucí (zakrslá) podnož. Odrůdy na ní naštěpované dosahují polovičních rozměrů ve srovnání s M 9. Plodnost je brzká a vysoká. Hodí se pro velmi husté výsadby. Stromky potřebují opěru.

 

J - TE - H
Původ: ŠS Těchobuzice, předběžně povolena v roce 1981. Zakrslá podnož, která lépe kotví v půdě než M 9. Zpočátku rostou stromy na ní naštěpované silněji, později (5. a 6. rok) růst ustává a je slabší než na M 9. Plodnost je brzká a velmi dobrá. Stromky nezbytně vyžadují opěru vzhledem k slabému kotvení této podnože.

 

J - OH - A
Podnož byla vyšlechtěna na ŠS Těchobuzice a Olomouc - Holice křížením a selekcí podnože "M 9" a odrůdy "Croncelské" , předběžně byla povolena v roce 1989.
Lze ji množit i z dřevitých řízků. Ve školce má shodnou ujatelnost podnoží, afinitu a výtěžnost výpěstků jako u podnože M 9. Na trvalém stanovišti je růst naštěpovaných odrůd obdobný jako u podnože M 9. Hodnocení výnosů není dosud ukončeno, vyšší výnos byl dosažen u odrůdy "Spartaň". Předností nové podnože je větší vitalita a snadná vegetativní množitelnost, dále vyšší výtěžnost oddělků s možností mechanizované sklizně. Nedostatkem je tvorba předčasného obrostu a větší podrůstání na trvalém stanovišti.

 

A 2
Podnož byla vyšlechtěna ve Švédsku (Alnarp), u nás povolena v roce 1981. Roste středně silně, dobře koření, je méně náročná na půdní podmínky. Je vhodná zejména pro vyšší tvary, pro zákrsky jen u málo vzrůstných odrůd,

 

M 1
Vyšlechtěna v Anglii (East Malling), u nás povolena v roce 1981. Hodí se do vlhčích úrodných půd. Roste bujně. Uplatňuje se pro zákrsky slaběji rostoucích odrůd, eventuelně pro čtvrtkmeny ostatních odrůd.

 

M 4
Vyšlechtěna v Anglii (East Malling), dosud není u nás zapsána v listině povolených odrůd.
Koření slaběji a proto stromky na ní naštěpované vyžadují opěru. Růst zpočátku bujnější, při nástupu odrůd do plodnosti ustává, plodnost je včasná a dobrá.

 

M 9
Vyselektována v Anglii (East Malling), její klony zapsány do Listiny povolených odrůd v roce 1981. Jde o základní a ve světě nejrozšířenější slabě rostoucí podnož pro jabloně. Hodí se úrodných, vlhčích míst. Naštěpované odrůdy brzo a velmi dobře plodí., podnož omezuje jejich nadměrný růst. Plody jsou dobře vyvinuté a vybarvené, zkracuje se však uchovatelnost. Stromky na stanovišti vyžadují nezbytně opěru ve formě kůlu nebo drátěnky.

 

M 26

Vyselektována v Anglii (East Malling), povolena v roce 1991. Ve vyspělých ovocnářských zemích je velmi rozšířena. Intenzita růstu je mezi M 9 a M 7. Je vhodná pro středně a slabě rostoucí odrůdy v horších půdních podmínkách (jako náhrada za M 9). Je velmi mrazuvzdorná a vhodná i pro mezištěpování. Vzhledem ke křehkému kořenovému systému vyžadují stromky na stanovišti opěru.

 

MM 106
Vyselektována v Anglii (East Malling), povolena v roce 1998. Podnož v matečných porostech roste silně až bujněji, odnožování je průměrné, kořenění je dobré, školkařské vlastnosti jsou dobré. Stromky naštěpované na této odrůdě jsou bujnějšího růstu(rostou silněji než na M26). Koření hluboko a stromy dobře kotví v půdě, opora může být jenom dočasná. Má raný nástup do plodnosti a plodnost je vysoká. Je nevhodná do suchých půd, patří k podnožím odolnějších simazinovým herbicidům. Je odolná k mšici krvavé, ale vysoce citlivá k bakteriální spále, k boulovitosti kořenů a ke krčkové hnilobě. Ve výsadbách netvoří kořenové výmla