Alfa - R

letní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna ve ŠS Těchobuzice, vznikla selekcí semenáčů odrůdy Avranšská z volného opylování. Registrace od r. 1995
Plody - jsou větší až velké, tupě kuželovité. Slupka je jasně žlutá, povrch plodů je hladký. Dužnina je křehká, při dozrání máslovitá. Chuť je sladce navinulá, aromatická.
Růst - středně silný, tvoří vzpřímenější středně zahuštěné koruny, dobře obrůstá plodonosným obrostem.
Plodnost - je brzká, dobrá, pravidelná.
Zrání - sklízí se v první dekádě srpna, konzumně dozrává od poloviny srpna, vydrží až do začátku září.
Odolnost - k nízkým teplotám je vysoká, rovněž je značně odolná ke strupovitosti.
Tvar a podnož - pro intenzivní sady jsou vhodné nízké tvary štěpované přímo na kdouloni. Pro vyšší tvary se užívá hrušňový semenáč.
Opylování - kvete raně, vhodnými opylovači jsou např. Červencová, Laura, Blanka, Dita, Konvert.
Požadavky - z pěstitelského hlediska nemá zvláštní požadavky na stanoviště a je vhodná do všech oblastí, kde se hrušním daří.

Amfora - R

raně zimní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna byla na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Konference a Holenická.Registrována je od r. 1995.
Plody - střední až slabší, tvoří menší nižší koruny, dobře obrůstá plodonosným obrostem.
Růst - je střední, tvoří mírně rozložité koruny. Dobře obrůstá krátkým plodonosným dřevem.
Plodnost - je raná, pravidelná, velmi dobrá.
Zrání - sklízí se začátkem října, dozrává do poloviny listopadu, vydrží do prosince, v chladírně do února.
Odolnost - k nízkým teplotám je dobrá, ke strupovitosti je rovněž velmi dobrá.
Tvar a podnož - slabším vzrůstem je odrůda vhodná především pro intenzivní pěstování v hustších sponech a nízkých tvarech. Při použití podnože kdouloň je růst slabý, proto je vhodnější mezištěpování a pro kmenné tvary hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně pozdně, vhodnými opylovači jsou např. Clappova, Williamsova, Charneuská, Decora.
Požadavky - středně náročná odrůda na polohu i půdu, dává dobré výsledky tržně kvalitních plodů v teplých i středních polohách.

ARMIDA (HL-32/1-116/117)

Odrůda vznikla jako hybrid odrůd, původem z Pilznitz (SRN), vyselektována ve VŠÚO Holovousy s.r.o.
Vyznačuje se středním, v období plodností až slabým růstem. Větve dobře obrůstají plodonosným obrostem, s volně rozložitou korunou.
Plodnost je pravidelná, plody jsou střední velikosti, hruškovitého tvaru. Základní barva slupky je světle zelená, v období zralosti přechází ve žlutou na osluněné straně s nápadným červeným líčkem.
Dužnina je bílá, středně šťavnatá, aromatická, výrazně voňavá, navinule sladká.
Slupka je hladká, s rzivostí jen v kališní části, středně silná, při jídle znatelná, avšak nevadí.
Sklízí se v polovině září, konzumně dozrává do 10 dnů, skladovat jí lze do ledna. Afinita s kdouloní je dobrá.

Beta - R

pozdní zimní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy, ukončené na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Boscova lahvice a Pařížanka. Registrována je od r. 1995.
Plody - jsou větší až velké, mají lahvicovitě protáhlý tvar. Slupka je zelenožlutá, matná, se slabším rzivým mramorováním a rzivými lenticelami. Dužnina je nažloutlá, křehká, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá.
Růst - středně silný, tvoří mírně rozložité koruny.
Plodnost - vstup do plodnosti je středně raný, plodnost je dobrá, pravidelná.
Zrání - sklízí se kolem poloviny října, dozrává koncem prosince až v lednu, vydrží celé zimní období až do jarních měsíců.
Odolnost - je středně odolná k nízkým teplotám i k houbovým chorobám.
Tvar a podnož - pro intenzivní pěstování je vhodný tvar zákrsek nebo vřeteno na kdouloni s mezištěpováním. Pro vyšší tvary hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou např. Konference, Bohemica, Erika, Dicolor.
Požadavky - vzhledem k pozdnímu zrání plodů je odrůda vhodná především pro teplé hrušňové polohy a výživné půdy s dostatečnou zásobou půdní vláhy.

Blanka

raně zimní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna ve ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Drouardova a Boscova lahvice. Registrace v r. 2004.
Plody - jsou velké až velmi velké, široce kuželovité. Slupka je zelenožlutá, hladká, s jemnými lenticelami. Dužnina je bělavá, křehká, šťavnatá, chuť je nasládlá, jemně aromatická, dobrá.
Růst - je středně silný, tvoří polovzpřímené koruny, mírně zahuštěné, Dobře obrůstá kratším, plodonosným obrostem.
Plodnost - nástup do plodnosti je brzký, plodí pravidelně, velmi dobře.
Zrání - sklízí se koncem září až začátkem října. Konzumně dozrává koncem listopadu, vydrží do prosince až ledna, podle uskladnění.
Odolnost - k nízkým teplotám je dobrá, ke strupovitosti je značně odolná.
Tvar a podnož - pro nízké tvary je vhodná podnož kdouloň s mezištěpováním, pro vyšší kmenné tvary hrušňový semenáč.
Opylování - kvete raně, vhodnými opylovači jsou např. Grosdemange, Alfa, Laura, Dita, Milka.
Požadavky - odrůda je středně náročná, dobré výsledky dává ve všech polohách vhodných pro pěstování hrušní, v půdách dobře zásobených živinami a vláhou.

Bodra

raně zimní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy ukončené na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Boscova lahvice a Drouardova. Registrována je od r. 2003.
Plody - jsou velké, široce kuželovité, slupka je žlutozelená, rzivě mramorovaná, s výraznými lenticelami. Dužnina je bělavá, šťavnatá, tužší konzistence, chuť je navinule sladká, aromatická, dobrá.
Růst - je silný, polovzpřímený, mírně rozložitý, obrůstá středně dlouhým plodonosným obrostem.
Plodnost - vstup do plodnosti je pozvolný, plodí dobře a pravidelně.
Zrání - sklízí se v polovině října, konzumně dozrává od poloviny listopadu, vydrží podle uskladnění do prosince až ledna.
Odolnost - k nízkým teplotám i proti strupovitosti je střední.
Tvar a podnož - vzhledem k silnému růstu je dobré pro nízké tvary použít podnož kdouloň s mezištěpováním. Pro kmenné vyšší tvary podnož hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou např. Konference, Erika, Dicolor, Bohemica, Delta.
Požadavky - odrůda je středně náročná, nejlépe se daří v polohách teplých a středních, v úrodných vododržných půdách. Drsnější, vlhké polohy jsou méně vhodné.

Bohemica - R

pozdní zimní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Pařížanka a Charneuská. Registrována je od r. 1997.
Plody - jsou středně velké až větší, tupě kuželovité. Slupka je nazelenalá, při dozrávání žlutá u některých plodů s méně výrazným oranžovým líčkem. Dužnina má křehkou, středně šťavnatou konzistenci. Chuť je mírně aromatická, příjemně sladká.
Růst - středně silný až silnější, tvoří vyšší pyramidální koruny, velmi dobře obrůstá plodonosným obrostem.
Plodnost - je raná, bohatá, pravidelná.plodnost je vysoká a pravidelná.
Zrání - sklízí se ve druhé polovině října, dozrává od konce prosince až v lednu, vydrží do března i déle.
Odolnost - značně odolná ke strupovitosti i nízkým teplotám a rezistentní ke spále růžokvětých.
Tvar a podnož - pro intenzivní výsadby jsou výhodné nízké tvary zákrsků nebo vřeten štěpovaných na kdouloni. Pro vyšší kmenné tvary hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou např. Konference, Erika, Beta, Dicolor, Delta.
Požadavky - pro pěstování jí vyhovují především teplejší polohy, ale i střední a vyšší polohy s výživnými půdami. Ve vyšších vlhčích polohách netrpí strupovitostí.

BOSCOVA LAHVICE

Původ: Francie, objevena jako nahodilý semenáč u Aprémontu v roce 1826. U nás byla odrůda povolena v roce 1954.
Požadavky: vyžaduje dobré, hluboké, přiměřeně vlhké půdy a teplé polohy.
Růst: středně bujný, vytváří středně velké jehlancovité koruny.
Plodnost: pozdnější, hojná, pravidelná.
Podnož: pro malé tvary kdouloň (z mezištěpováním), pro kmenné tvary semenáč.
Tvar: zákrsek, palmeta, čtvrtkmen.
Plody: střední až velké, lahvicovité, žluté, překryté bronzovou rzí. Dužnina je bělavě žlutá, jemná, šťavnatá, navinule sladká, aromatická, výborné chuti.
Zrání: sklízí se koncem září, někdy začátkem října. Konzumně dozrává za 3 - 4 týdny, vydrží přes polovinu listopadu, v chladírně 4 měsíce.
Zdravotní stav: proti mrazu ve dřevě je málo odolná, v květu středně. Strupovitostí je ve vlhčích oblastech silně napadána.
Opylování: je cizosprašná, vhodnými opylovači jsou Clappova, Konference, Madame Verté, Williamsova . Je dobrým opylovačem.

CHARNEUSKÁ

Původ: Belgie, vznikla jako nahodilý semenáč u Charneu na počátku 19. století. Do Listiny povolených odrůd zařazena v roce 1954.
Požadavky: daří se jí dobře v hlubokých, dostatečně vlhkých a živných půdách a v chráněných teplejších polohách.
Růst: v mládí bujný, v plodnosti střední. Vytváří úzké jehlancovité, řídké koruny.
Plodnost: středně raná, hojná, při vysokých sklizních střídavá.
Podnož: pro malé tvary kdouloň (s mezištěpováním), pro kmenné tvary semenáč.
Tvar: zákrsek, palmeta, čtvrtkmen.
Plody: středně velké, protáhlé, lahvicovité, mírně zhrbolené, zelenavě žluté, na sluneční straně s narůžovělým líčkem. Dužnina je žlutobílá, šťavnatá, rozplývavá, sladká, velmi dobrá.
Zrání: sklízí se v 2. polovině září. Konzumně dozrává za 14 dní, vydrží do konce října, v chladírně i 6 měsíců.
Zdravotní stav: proti mrazu ve dřevě je málo odolná. Květy jsou proti jarním mrazíkům odolnější. Strupovitostí netrpí.
Opylování: je cizosprašná, vhodnými opylovači jsou Boscova lahvice, Clappova, Williamsova. Je dobrým opylovačem.

CLAPPOVA

Původ: USA. Odrůda vznikla na zahradě Th.Clappa v Dortchesteru (Massachusetts) v roce 1860. U nás povolena v roce 1954.
Požadavky: je méně náročná na klimatické podmínky. Dobře se jí daří v půdách hlinitých i mělčích do nadmořské výšky 450 m.
Růst: v mládí bujný, vytváří velké, široce pyramidální koruny. Dlouhé větve dobře obrůstají a ohýbají se do oblouků.
Plodnost: pozdnější, velmi hojná, pravidelná.
Podnož: pro menší tvary kdoule (s mezištěpováním) pro kmenné tvary semenáč.
Tvar: zákrsek, palmeta, čtvrtkmen.
Plody: větší až velké, baňaté, světle zelené až žlutozelené, s karmínově červeným líčkem a žíháním. Dužnina je žlutobílá, šťavnatá, rozplývavá, navinule sladká, velmi dobrá.
Zrání: sklízí se v polovině srpna i o týden později, v tvrdém stavu. Konzumně dozrává za 10 - 14 dní.
Zdravotní stav: proti mrazu ve dřevě a v květu se středně odolná, strupovitostí je ve vlhčích oblastech napadána.
Opylování: Je cizosprašná, vhodnými opylovači jsou Boscova lahvice, Konference, Charneuská, Madame Verté, Pařížanka, Williamsova. Je dobrým opylovačem.

ČERVENCOVÁ

Původ: Francie. Vznikla v Rouenu v roce 1857. U nás byla povolena v roce 1954.
Požadavky: vyžaduje dobré, dostatečně vlhké půdy a teplejší polohy.
Růst: slabý, vytváří malé jehlancovité, řidší koruny. Plodný obrost je krátký. Vyžaduje zmlazování. Velkou plodností se stromy vyčerpávají.
Plodnost: velmi raná (již ve školce), hojná, pravidelná.
Podnož: pro všechny tvary vhodný semenáč, na kdouloni rostou stromy velmi slabě.
Tvar: zákrsek, palmeta, čtvrtkmen.
Plody: malé, vejčité až tupě kuželovité, žlutozelené s červeným líčkem a pruhováním. Dužnina je žlutavě bílá, polojemná, šťavnatá, navinule sladká, dost dobrá.
Zrání: sklízí se v 2. polovině července, konzumně dozrává několik dní po sklizni.
Zdravotní stav: proti mrazu ve dřevě i v květu je odolnost dosti dobrá. Strupovitostí netrpívá.
Opylování: je cizosprašná, vhodným opylovačem je Konference. Je dobrým opylovačem.

Decora

zimní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Konference a Clappova. Registrována v r. 2000.
Plody - jsou středně velké, ve tvaru mírně variabilní od dlouze ke krátce kuželovitým plodům. Slupka je hladká, lesklá, zelenožlutá s načervenalým líčkem, kterým prostupují světlé lenticely. Dužnina je bělavá, při dozrávání silně šťavnatá, máslovitá, mírně navinulá.
Růst - je střední až silnější, tvoří řídké otevřené koruny. Šlahounovité větve hustě obrůstají krátkým plodonosným obrostem spur typového charakteru.
Plodnost - je brzká, bohatá, pravidelná.
Zrání - sklízí se začátkem října, konzumně dozrává od prosince, vydrží do února i déle.
Odolnost - k nízkým teplotám ve dřevě je střední, v květu vysoká. K houbovým chorobám je středně odolná.
Tvar a podnož - pro intenzivní výsadby jsou vhodné nízké tvary, na kdouloňové podnoži s doporučením mezikmene. Charakter růstu vyhovuje především vedení do stěn. Pro vyšší kmenné tvary je vhodný hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně pozdně, vhodnými opylovači jsou např. Clappova, Williamsova, Amfora, Jana.
Požadavky - odrůda je vhodná pro hrušňové oblasti teplejší střední polohy s dobrou polopropustnou půdou. Nevhodná je pro vlhké polohy s vyšším infekčním tlakem strupovitosti. Při nadměrné násadě plodů je dobré provést regulaci probírkou.

Delta - R

raně zimní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy, ukončení na ŠS Těchobuzice. Křížení odrůd Boscova lahvice a Pařížanka. Registrována od r. 1995.
Plody - jsou středně velké až větší, tvar je kuželovitý s delší podélnou osou. Slupka je zelenožlutá, hladká, lesklá s jemnými rzivými lenticelami. Dužnina je nažloutlá, jemná máslovitá velmi šťavnatá. Chuť je sladce navinulá, výrazně aromatická.
Růst - středně silný, tvoří menší, mírně rozložité koruny, dobře obrůstá plodonosným obrostem.
Plodnost - nástup plodnosti je raný, plodí bohatě a pravidelně.
Zrání - sklízí se v polovině října, konzumně dozrává od listopadu, vydrží do prosince až ledna.
Odolnost - k nízkým teplotám je velmi dobrá, ke strupovitosti střední.
Tvar a podnož - do intenzivních výsadeb jsou vhodné nízké tvary na podnoži kdouloň se kterou dobře srůstá, ale tvoří slabší kmínky. Pro kmenné tvary je vhodný hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou např. Konference, Erika, Dicolor, Bohemica.
Požadavky - velmi dobré výsledky dává v teplých a teplejších středních polohách. Drsnější vlhčí polohy jsou méně vhodné, je zde vyšší výskyt strupovitosti. Jemná intenzivně šťavnatá konzistence dužniny vyžaduje šetrnou manipulaci s plody.

Denisa

podzimní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Clappova a Boscova lahvice. Registrována byla v r. 2005.
Plody - jsou větší až velké, mají vypouklý tvar. Slupka je žlutozelená na osluněné straně s náznakem růžovočerveného líčka a jemnými rzivými lenticelami. Dužnina je středně tuhá, středně šťavnatá a nasládlá.
Růst - je střední, tvoří rozložité koruny. Dobře obrůstá kratším plodonosným obrostem.
Plodnost - plodnost je brzká, velmi bohatá, pravidelná.
Zrání - sklízí se kolem poloviny září, konzumně dozrává v říjnu, vydrží do listopadu i déle, podle uskladnění.
Odolnost - k nízkým teplotám je dobrá, ke strupovitosti střední.
Tvar a podnož - pro nízké tvary kdouloň s mezištěpením, přímá afinita se zkouší. Pro kmenné vyšší tvary hrušňový semenáč.
Opylování - kvete raně, vhodnými opylovači jsou nař. Alfa, Dita, Blanka, Konference, Laura.
Požadavky - tato velmi úrodná odrůda je nenáročná. Dobře jí vyhovují i střední polohy, kde nehrozí silný tlak strupovitosti.

Diana

letní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění na ŠS Velehrad ukončené na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Konference a Holenická. Registrována je od r. 1987.
Plody - jsou větší až velké, mají dlouze lahvicovitý tvar. Slupka je hladká, lesklá, zelenožlutá, z části bývá překryta narůžovělým líčkem. Dužnina má bělavou barvu, konzistence je optimální nepřezrálá, ještě v chruplavém stavu. Chuť je sladká, velmi dobrá.
Růst - je středně silný, koruny tvoří široce pyramidální s mírným sklonem k zahušťování. Plodonosným obrostem obrůstá dobře.
Plodnost - vstup do plodnosti je středně raný, plodí velmi dobře a pravidelně.
Zrání - sklízí se koncem srpna až začátkem září, konzumně dozrává brzy po sklizni, vydrží podle podmínek skladování do konce září, v chladírně o měsíc déle.
Odolnost - k nízkým teplotám je dobrá, ke strupovitosti mírně citlivá, náchylná je ke spále hrušní.
Tvar a podnož - pro nízkokmenné tvary je vhodná kdouloň s mezištěpováním, přímá afinita s kdouloní není dobrá. Pro kmenné tvary vyšší je vhodný hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou např. Konference, Erika, Dicolor, Delta.
Požadavky - odrůda je vhodná pro teplé a teplejší střední polohy, kde nehrozí napadení strupovitostí. Vzhledem jemné slupce vyžaduje šetrnou manipulaci s plody.

Dicolor - R

raně zimní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna ve ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Holenická a Williamsova. Registrace v r. 1997.
Plody - plody jsou střední až menší velikosti, jsou krátce kuželovité a pravidelné. Slupka je hladká, lesklá, základní žlutá barva je téměř na celém povrchu plodu překrytou zářivou červení. Dužnina je jemná, máslovitá, má sladkou, příjemně aromatickou výraznou chuť.
Růst - je středně silný, vytváří užší vzpřímené koruny. Plodné větve v mírně šikmé poloze velmi dobře obrůstají plodonosným dřevem.
Plodnost - je brzká, pravidelná, velmi bohatá.
Zrání - sklízí se začátkem října, konzumně dozrává podle klimatických podmínek od konce listopadu až v prosinci. Vydrží do února, v chladírně déle.
Odolnost - odrůda je značně odolná k nízkým teplotám a strupovitosti.
Tvar a podnož - pro intenzivní výsadby jsou vhodné nízké tvary štěpované přímo na kdouloni se kterou dobře srůstá a zlepšuje kvalitu, hlavně velikost plodů. Pro kmenné tvary se využívá hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou např. Konference, Erika, Astra, Bohemica.
Požadavky - odrůda je vděčná za úrodnou půdu dobře zásobenou vláhou a živinami, aby bylo dosahováno žádané kvality plodů. Pro zajištění potřebné velikosti plodů je dobré provádět regulaci násady redukčním řezem plodného dřeva, případně probírkou květů nebo malých plodů.

Dita - R

zimní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna na ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Boscova lahvice a Drouardova. Registrováno v r. 1966
Plody - jsou velké, široce kuželovité, mají pravidelný tvar. Slupka je hladká, lesklá, zelenožlutá. Dužnina je bělavá, v konzumní zralosti je máslovitá, šťavnatá. Chuť je mírně aromatická, sladce navinulá, dobrá.
Růst - je silnější až silný, tvoří široce kulovité až pyramidální koruny. Pevné kosterní větve dobře obrůstají kratším plodonosným obrostem.
Plodnost - vstup do plodnosti je pomalejší, později je plodnost pravidelná.
Zrání - sklízí se v polovině října, konzumně dozrává koncem prosince až v lednu, vydrží do února i déle.
Odolnost - proti nízkým teplotám je velmi dobrá, rovněž je značně odolná k houbovým chorobám, vyniká zdravým tmavým olistěním.
Tvar a podnož - pro intenzivní výsadby jsou vhodné nízké tvary na podnoži kdouloň. Pro vyšší kmenné tvary hrušňový semenáč.
Opylování - kvete raně, vhodnými opylovači jsou např. Červencová, Alfa, Laura, Grosdemange.
Požadavky - je středně náročná na polohu, dobře se daří ve výhřevných úrodných půdách, a dobrou zásobou půdní vláhy.

ELEKTRA (HL-31/50-23)

Odrůda vznikla jako výsledek křížení odrůd Nordhausenská a Clappova ve VŠÚO Holovousy s.r.o.
Vyznačuje se bujným, vzpřímeným a zvlněným růstem větví, větve dobře obrůstají plodonosným obrostem. Plodnost je pravidelná s vysokým podílem středně velkých plodů hruškovitého tvaru a maximální šířkou ve středu plodu. Základní barva slupky je zelenožlutá, krycí pak ze dvou třetin červeně rozmytá.
Dužnina je středně tuhá, šťavnatá, voňavá, navinule sladká.
Slupka je středně silná, při jídle znatelná, hladká, lesklá, zvlněná, se rzivostí jen okolo kališní jamky.
Sklízí se začátkem září, dozrává během 14 dnů, na skladě vydrží do listopadu. Afinita s kdouloní je dobrá.

Erika - R

zimní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy, ukončení na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Boscova lahvice a Drouardova. Registrována v r. 1995.
Plody - Jsou velké, mají protáhle kuželovitý tvar. Slupka je hladká, lesklá, žlutozelená, někdy s náznakem načervenalého líčka. Dužnina je žlutavá, křehká, při dozrání značně šťavnatá. Chuť je příjemně navinule sladká.
Růst - je silnější, tvoří rozložitou široce pyramidální korunu, větve dobře obrůstají plodonosným obrostem.
Plodnost - do plodnosti vstupuje raně, plodnost je vysoká a pravidelná.
Zrání - sklízí se kolem poloviny října, konzumně dozrává v prosinci až v lednu, vydrží do února, v chladírně do března.
Odolnost - je značně odolná k nízkým teplotám i proti strupovitosti
Tvar a podnož - pro intenzivní výsadby jsou vhodné nízké tvary na podnoži kdouloň.Vyšší kmenné tvary se štěpují na hrušňovém semenáči.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou např. Konference, Dicolor, Bohemica, Astra.
Požadavky - odrůda není pěstitelsky zvláště náročná. V teplých středních polohách dosahuje bohaté úrody kvalitních plodů.

GROSDEMANGE

Původ: Francie, rozmnožovala jí od roku 1905 školka Charles Baltet v Troyes. U nás se množila pod názvem Čistecká banánová.
Požadavky: vyžaduje dobré, propustné, dostatečně vlhké půdy a teplé polohy.
Růst: středně bujný, později slabší, vytváří jehlancovitou, řidší korunu. Plodí na delším dřevě.
Plodnost: raná, hojná, pravidelná.
Podnož: pro malé tvary kdouloň (popř.semenáč), pro kmenné tvary semenáč.
Tvar: zákrsek, palmeta, čtvrtkmen.
Plody: středně velké až velké, lahvicovité, mírně zhranatělé, nažloutlé, s hnědočerveným líčkem a žíháním. Dužnina je bělavá, jemná, šťavnatá, sladká, dobrá.
Zrání: sklízí se v polovině října. Konzumně dozrává postupně od prosince do ledna i déle (podle podmínek uskladnění).
Zdravotní stav: odolnost proti mrazu je dost dobrá, strupovitostí trpí málo.
Opylování: je cizosprašná, vhodnými opylovači jsou Boscova lahvice, Konference, Madame Verté. Je dobrým opylovačem.

Harbo

raně zimní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy, ukončené na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Boscova lahvice a Hardenpontova. Registrována je od r. 2005.
Plody - jsou středně velké až větší, mají široce kuželovitý tvar. Slupka je žlutozelená, částečně rzivě mramorovaná, povrch je matný. Dužnina je žlutavě bílá, při dozrání máslovitá, šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá.
Růst - je střední, vytváří mírně rozložité, středně husté koruny a velmi dobře obrůstá plodonosným dřevem.
Plodnost - nástup plodnosti je brzký, plodí pravidelně, velmi bohatě.
Zrání - sklízí se v první polovině října, konzumně dozrává od konce listopadu, vydrží do prosince až ledna.
Odolnost - k nízkým teplotám dobrá, ke strupovitosti středně odolná.
Tvar a podnož - pro nízké tvary kdouloň s mezištěpováním, přímá afinita se zkouší. Pro vyšší kmenné tvary hrušňový semenáč.
Opylování - kvete raně, vhodnými opylovači jsou například Alfa, Laura, Blanka, Dita, Konference.
Požadavky - je vhodná do poloh kde se hrušním daří a do dobrých výživných půd s dostatečnou vláhou.

HARDYHO

Podzimní odrůda. Růst bujný, habitus polovzpřímený, plodí hlavně na krátkých trnech, dostatečně zahušťuje. Plod je středně velký, slabě nesouměrný, tvar z profilu rovný. Slupka středně silná, celokrajně rzivá, drsná, neotlačuje se. Základní barva žlutozelená, krycí barva chybí. Dužnina bílá, velmi šťavnatá, sladce navinulá, máslovitá a aromatická. Stopka je tlustá, středně dlouhá, napojená v ose plodu. Sklízí se koncem září, konzumně dozrává v listopadu, lze skladovat do ledna.

ISOLDA (HL-17/17-33)

Odrůda vznikla jako kříženec odrůd Guyotova a Červencová ve VŠÚO Holovousy s.r.o.
Vyznačuje se středním, zvlněným růstem letorostů, větvě spoře obrůstají plodonosným obrostem. Plodnost je nepravidelná+.
Plody jsou velké, hruškovitého, nesouměrného tvaru. Základní barva slupky je zelená, v době zralosti se slupka barví do zelenožluté barvy, kterou ze 2/3 překrývá výrazné červené až tmavočervené rozlité líčko.
Dužnina je rozplývavá, jemná, velmi šťavnatá, harmonická, voňavá.
Slupka je tenká, hladká, nerovná, bez rzivosti.
Sklízí se začátkem srpna, konzumně dozrává v polovině srpna. Na skladě vydrží 14 dnů. Afinita s kdouloní je dobrá.

Jana - R

raně zimní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy, ukončení na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Boscova lahvice a Drouardova. Registrována v r. 1995.
Plody - jsou větší až velké, široce kónické. Slupka je hladká, tenká, nazelenalá, s jemně rzivými lenticelami. Dužnina je nažloutlá, při dozrání velmi jemná, máslovitá, silně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, výborná.
Růst - je střední, vytváří menší široce kuželovité koruny, dobře obrůstá plodonosným obrostem.
Plodnost - je brzká, velmi dobrá, pravidelná.
Zrání - sklízí se začátkem října, konzumně dozrává kolem poloviny listopadu, vydrží do prosince i déle, podle způsobu uskladnění.
Odolnost - je značně odolná k nízkým teplotám i proti houbovým chorobám.
Tvar a podnož - pro intenzivní výsadby jsou vhodné nízké tvary štěpované na podnoži kdouloně, na které tvoří slabší kmínky. Pro vyšší kmenné tvary je vhodný hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně pozdně, vhodnými opylovači jsou např. Clappova, Williamsova, Decora, Amfora, Radana.
Požadavky - nemá zvláštní pěstitelské požadavky, daří se jí ve všech polohách vhodných pro pěstování hrušní. Vzhledem k silné šťavnatosti a tenké slupce vyžaduje šetrnou manipulaci s plody, aby se neotlačily.

Jizera

raně zimní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy ukončené na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Boscova lahvice a Drouardova. Registrována je od r. 2000.
Plody - jsou střední a větší, mají široce kuželovitý tvar. Slupka je hladká, zelenožlutá, bez krycí barvy. Na povrchu plodu jsou jemné tmavší lenticely, u kalichu a kolem stopky se vyskytuje slabé bronzově rzivé mramorování. Dužnina je bělavá, při dozrání jemně máslovitá, značně šťavnatá, má navinule sladkou, aromatickou výbornou chuť.
Růst - je z počátku bujný, později střední, tvoří kulovité, středně zahuštěné koruny, obrůstá středně dlouhým i kratším plodonosným obrostem.
Plodnost - je středně raná, pravidelná, bohatá.
Zrání - sklízí se koncem září až začátkem října, konzumně dozrává v listopadu, vydrží do prosince,v chladírně do ledna i déle.
Odolnost - k nízkým teplotám je dobrá, k houbovým chorobám střední.
Tvar a podnož - pro intenzivní sady jsou vhodné nízké tvary, při použití podnože kdouloň, afinitu má dobrou, tvoří brzký obrost i na jednoletých štěpovancích. Pro vyšší kmenné tvary se užívá hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou např. Konference, Erika, Dicolor, Bohemica, Delta.
Požadavky - odrůda je vhodná především pro teplé a střední polohy s dobrými půdnímo podmínkami, dostatečně zásobenými vláhou. Méně vhodné jsou vlhčí drsnější polohy s vyšším tlakem ke strupovitosti.

Karina

podzimní červenoplodá odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna byla na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Williamsova a Konference. Registrována od roku 2004.
Plody - jsou střední až velké, někdy nesouměrné. Slupka je zelenožlutá, na většině povrchu překrytá karmínovou červení s jemnými rzivými lenticelami. Dužnina je nažloutlá, při dozrání značně šťavnatá, navinule sladká, aromatická.
Růst - je slabý až střední, tvoří polovzpřímené, mírně rozložité koruny. Obrůstá krátkým plodonosným obrostem.
Plodnost - vstup do plodnosti je pozvolný, plodí středně a pravidelně.
Zrání - sklízí se kolem poloviny září, konzumně dozrává od poloviny října, vydrží na skladě do listopadu, v chladírně déle.
Odolnost - k nízkým teplotám je středně odolná, podobně jako Williamsova červená, ke strupovitosti je značně odolná.
Tvar a podnož - nízké tvary lze pěstovat i na hrušňovém semenáči vzhledem ke slabému růstu odrůdy. Lze použít též kdouloň. Ale růst je touto podnoží značně omezený. Pro vyšší kmenné tvary se užívá hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou například: Konference, Dicolor, Erika, Bohemica, Morava.
Požadavky - odrůda je středně náročná, vhodná především do teplých a středních poloh vhodných pro hrušně. Nehodí se do údolních a mrazových poloh, kde by mohlo dojít k mrazovým poškozením.

KONFERENCE

Původ: Anglie. Vznikla jako semenáč v Riversových školkách. Množí se od roku 1894, u nás byla povolena v roce 1954.
Požadavky: Daří se jí v dobrých půdách, dostatečně vlhkých. Snáší i polohy vyšší, chráněné.
Růst: v mládí roste středně, v plodnosti slabě. Vytváří široce jehlancovitou korunu. Větve dobře obrůstají plodným dřevem. Vyžadují stálý udržovací řez a zmlazování, aby se docílilo dobré velikosti plodů. Plodnost: velmi raná, velmi hojná, pravidelná.
Podnož: pro malé tvary kdouloň (popř.semenáč), pro vyšší kmenné tvary semenáč.
Tvar: zákrsek, palmeta, čtvrtkmen.
Plody: středně velké až velké (záleží na ošetřování stromů), protáhle lahvicovité, žlutozelené, šedavě rzivé. Dužnina je žlutavá, narůžovělá, šťavnatá, sladká, velmi dobrá.
Zrání: sklízí se v 2. polovině září, konzumně dozrává v říjnu, vydrží do počátku až poloviny listopadu, v chladírně 4 měsíce.
Zdravotní stav: odolnost proti mrazu ve dřevě i v květu je dobrá, strupovitostí netrpí.
Opylování: je cizosprašná, vhodnými opylovači jsou: Boscova lahvice, Červencová, Charneuská, Williamsova, Clappova, Madame Verté, Pařížanka. Je dobrým opylovačem.

Konvert

raně zimní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy, ukončení na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Konference a Madame Verté. Registrována je od r. 2005.
Plody - jsou středně velké, protáhle kuželovité. Slupka je jemně drsná, matná, zelenavě bronzově rzivá. Dužnina je krémová, při dozrání šťavnatá, aromatická, má navinule sladkou chuť.
Růst - je střední až slabší, koruny tvoří mírně rozložité, velmi dobře obrůstá kratším plodonosným dřevem.
Plodnost - plodnost je raná, vysoká, pravidelná.
Zrání - sklízí se v první polovině října, konzumně dozrává od poloviny listopadu, vydrží do prosince, v chladírně do ledna i déle.
Odolnost - k nízkým teplotám je odolnost velmi dobrá, je odolná proti strupovitosti.
Tvar a podnož - nízké tvary je vhodné pěstovat na podnoži kdouloň, vyšší kmenné tvary na hrušňovém semenáči.
Opylování - kvete raně, vhodnými opylovači jsou např: Konference, Dicolor, Erika, Blanka, Dita..
Požadavky - odrůda je nenáročná, vhodná i do vyšších drsnějších poloh kde netrpí strupovitostí. Bohatá plodnost vyžaduje pravidelný udržovací řez k regulaci násady plodů.

Laura - R

pozdně letní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy, ukončení na ŠS TěchobuziceVznikla výběrem semenáčů z volného opylení Boscovy lahvice. Registrována v r. 1995.
Plody - jsou větší až velké, mají lahvicovitě protáhlý souměrný tvar. Slupka je hladká, někdy místy zdrsnělá rzivým mramorováním, barvu má zelenožlutou, při dozrávání žlutou. Dužnina je nažloutlá, má jemnou máslovitou konzistenci a lahodnou, navinule sladkou chuť.
Růst - je středně silný, vytváří středně hustou pyramidální korunu. Plodným obrostem obrůstá velmi dobře.
Plodnost - nástup plodnosti je včasný, úrodnost velmi dobrá.
Zrání - sklízí se koncem srpna až začátkem září, konzumně dozrává kolem poloviny září, v chladírně o měsíc déle.
Odolnost - k nízkým teplotám je velmi dobrá, proti napadení strupovitostí jen střední.
Tvar a podnož - pro intenzivní výsadby jsou vhodné nízké tvary s mezištěpováním na kdouloni.Pro kmenné tvary je vhodný hrušňový semenáč.
Opylování - kvete raně, vhodnými opylovači jsou např. Červencová, Alfa, Dita, Konference.
Požadavky - odrůda je vhodná především pro teplé a střední polohy, kde netrpí strupovitostí a plody dosahují vysoké kvality. Vlhčí , drsné polohy jsou méně vhodné.

LUCASOVA

Původ: Francie. Vznikla jako semenáč v roce 1870 v lese u Blois, u nás povolena od roku 1954.
Požadavky: Vyžaduje půdy dobré, středně těžké, dostatečně vlhké a teplejší (i vyšší) polohy.
Růst: středně bujný; vytváří širší, jehlancovité koruny. Plodné dřevo je delší, vyžaduje průklest.
Plodnost: raná, hojná, pravidelná.
Podnož: pro malé tvary kdouloň (s mezištěpováním), pro vyšší kmenné tvary semenáč.
Tvar: zákrsek, palmeta, čtvrtkmen.
Plody: středně velké až velké, tupě kuželovité, hladké, zelenožluté až žluté se slabým růžovým líčkem. Dužnina je žlutobílá, jemná, slabě zrnitá, šťavnatá, téměř rozplývavá, nasládlá, mírně aromatická, dobrá až velmi dobrá.
Zrání: Sklízí se v polovině října, konzumně dozrává ve druhé polovině listopadu, vydrží do konce prosince, popř. do ledna i déle (podle podmínek). V chladírně vydrží 5 měsíců.
Zdravotní stav: Odolnost proti mrazu je malá, květy jsou méně odolné. Strupovitostí může být silně napadena.
Opylování: Je cizosprašná; vhodní opylovači: Konference, Clappova, Boscova lahvice, Madame Verté. Sama je špatným opylovačem.

Luna

pozdní zimní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Lucasova a Holenická. Registrována byla v r. 2004.
Plody - jsou větší až velké, mírně nesouměrné, tvar mají vypouklý. Slupka je žlutozelená, hladká, částečně rzivě mramorovaná. Dužnina je bílá, středně šťavnatá, sladká, při dozrání má jemnou konzistenci.
Růst - je středně silný, tvoří široce rozložité typy korun, obrůstá krátkým plodonosným dřevem.
Plodnost - vstup do plodnosti je pozvolný, plodí velmi dobře, pravidelně.
Zrání - sklízí se kolem poloviny října, konzumně dozrává od konce prosince až do ledna, na skladě vydrží až do března.
Odolnost - k nízkým teplotám je dobrá, k houbovým chorobám je odolnost střední.
Tvar a podnož - pro nízké tvary lze využít podnož kdouloň s mezištěpením, přímá afinita se zkouší. Pro vyšší kmenné tvary hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou např: Konference, Erika, Bohemica.
Požadavky - jako pozdně zimní odrůda je vhodná především do teplých a středních poloh s výživnými půdami, dobře zásobenými vláhou.

Milada

letní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna byla na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Eliška a Hardyho máslovka. Registrována od roku 2003.
Plody - jsou velké, široce kuželovité, slupka je hladká, základní barva zelenožlutá, částečně překrytá růžovočerveným rozmytým líčkem a žíháním. Dužnina je bílá, křehká, středně šťavnatá, navinule sladká, mírně aromatická, dobrá.
Růst - je střední, tvoří mírně rozložité koruny. Dobře obrůstá krátkým plodonosným dřevem.
Plodnost - je raná, plodí bohatě a pravidelně.
Zrání - sklízí se podle klimatických podmínek ve 2. až 3. dekádě srpna, konzumně dozrává brzy po sklizni, dozrává rychle, skladovat lze asi do poloviny září.
Odolnost - k nízkým teplotám je dobrá, ke strupovitosti je rovněž značně odolná.
Tvar a podnož - pro intenzivní výsadby je vhodný nízký tvar na podnoži kdouloň s mezištěpením. Pro vyšší kmenné tvary hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou například: Konference, Dicolor, Erika, Konvert, Delta.
Požadavky - je středně náročná na polohu, vhodná do všech oblastí kde se hrušním daří. Ve vyšších polohách jsou výhodná chráněná osluněná stanoviště s výživnou půdou.

Milka - R

raně zimní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna byla na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Pařížanka a Holenická. Registrována od roku 2002.
Plody - jsou středně velké až větší, mají široce tupě kuželovitý tvar. Slupka je zelenožlutá s růžově načervenalým líčkem, povrch je hladký, mírně lesklý. Dužnina je smetanově bílá, chruplavé konzistence, nasládlé chuti, mírně aromatická.
Růst - roste silněji až silně, tvoří polovzpřímené širší řídké koruny. Větve dobře obrůstají plodonosným obrostem.
Plodnost - je středně raná, středně vysoká a pravidelná.
Zrání - sklízí se kolem poloviny října, konzumně dozrává koncem listopadu, vydrží do prosince i déle podle způsobu skladování.
Odolnost - k nízkým teplotám je středně odolná, ke strupovitosti je velmi odolná.
Tvar a podnož - pro intenzivní výsadby jsou vhodné především nízké tvary na podnoži kdouloň. Pro kmenné tvary hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou například: Konference, Erika, Dicolor, Bohemica, Delta.
Požadavky - odrůda je vhodná do všech oblastí, které vyhovují pěstování hrušní. V teplých a dobrých středních polohách se dosahuje nejlepší kvalita plodů.

Monika

podzimní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy ukončené na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Boscova lahvice a Pařížanka. Registrována je od r. 2003.
Plody - jsou středně velké až větší, tvar mají kuželovitý, mírně nesouměrný. Slupka je žlutozelená, rzivě mramorovaná, s jemnými lenticelami a nevýrazným oranžovým líčkem. Dužnina je nažloutlá, šťavnatá, má středně pevnou, při dozrání máslovitou konzistenci. Chuť je navinule sladká, mírně aromatická.
Růst - je bujnější, koruny tvoří vzpřímené, mírně zahuštěné. Obrůstá kratším, plodonosným obrostem.
Plodnost - nástup plodnosti je brzký, plodí pravidelně, velmi dobře.
Zrání - sklízí se kolem poloviny října, konzumně dozrává od poloviny listopadu, vydrží do prosince.
Odolnost - k nízkým teplotám je dobrá, k houbovým chorobám střední.
Tvar a podnož - pro nízké tvary lze použít podnože kdouloně s mezištěpením, pro vyšší kmenné tvary hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou např. Konference, Erika, Dicolor, Bohemica.
Požadavky - odrůda je vhodná pro teplé a střední hrušňové polohy s úrodnými půdami dostatečně zásobenými vláhou. Méně vhodná je do drsnějších vlhčích poloh s vyšším tlakem strupovitosti.

Morava - R

podzimní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy, ukončené na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Boscova lahvice a Drouardova. Registrována byla v r. 2000.
Plody - jsou velké, široce lahvicovité. Slupka je hladká, zelenožlutá, někdy s náznakem červeného rozmytého žíhání a světlými lenticelami. Dužnina je bělavá, velmi šťavnatá, jemné konzistence. Chuť má navinule sladkou, aromatickou, velmi dobrou.
Růst - středně silný, vytváří vzpřímený typ korun s řidším středně dlouhým plodonosným obrostem.
Plodnost - nástup do plodnosti je středně časný, plodí pravidelně a velmi dobře.
Zrání - sklízí se kolem poloviny září, konzumně dozrává od poloviny října, vydrží do listopadu, v chladírně lze skladovat přes prosinec i déle.
Odolnost - k nízkým teplotám a ke strupovitosti je značně odolná.
Tvar a podnož - pro intenzivní sady jsou vhodné nízké tvary na podnoži kdouloň, se kterou má dobrou afinitu. Pro vyšší kmenné tvary se používá hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou např. Konference, Dicolor, Erika, Bohemica, Astra.
Požadavky - je středně náročná na polohu, lze ji pěstovat ve všech oblastech vhodných pro hrušně. Velmi kvalitní atraktivní plody dává v teplejších a středních polohách, v půdách dobře zásobených živinami s dostatečnou vláhou.

Nela - R

pozdní zimní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Lucasova a Nelisova. Registrována v r. 1995.
Plody - jsou středně velké až větší, krátce kuželovité. Slupka je hladká, lesklá, jasně žlutá s jemnými lenticelami někdy s náznakem bronzového mramorování. Dužnina je nažloutlá, při dozrání jemně máslovitá, má medově sladkou, velmi dobrou chuť.
Růst - je středně silný, tvoří rozložité mírně rozevláté koruny, se středně hustým obrostem.
Plodnost - vstup do plodnosti je středně raný, plodnost je dobrá, pravidelná.
Zrání - sklízí se kolem poloviny října, konzumně dozrává během ledna, dobře se uchovává do dalších zimních měsíců.
Odolnost - odrůda je značně odolná k houbovým chorobám i k nízkým teplotám.
Tvar a podnož - vzhledem k charakteru růstu korun vyhovuje pro nízké tvary volně vedený zákrsek na podnoži kdouloň. Pro vyšší kmenné tvary hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně pozdně, vhodnými opylovači jsou např. Williamsova, Charneuská, Amfora, Nitra.
Požadavky - odrůda je nenáročná na polohu, vhodná i do vyšších vlhčích poloh, kde netrpí strupovitostí. Je proto významnou odrůdou hlavně pro drobné pěstitele. Osluněné stanoviště a výživná půda ovlivní dobrou kvalitu plodů.

NITRA

Původ: ČR, Bojnice. Vznikla křížením odrůd Hardyho a Viennská. Je povolena od roku 1989.
Požadavky: daří se v oblastech vhodných pro pěstování hrušní, ale i v chladnějších polohách, kde se neuplatní Williamsova. Není vhodná do teplých a suchých oblastí kukuřičného výrobního typu.
Růst: středně bujný až bujný, s pyramidální, mírně převislou korunou.
Plodnost: dobrá, s vyrovnanou kvalitou plodů.
Podnož: hrušňové pláně nebo semenáč, afinita ke kdouloni nebyla vyzkoušena.
Tvar: volně rostoucí zákrsky.
Plody: typicky hruškovité, velké, základní barva je žlutá, s vybarveným růžovým líčkem, dužnina lahodná, rozplývavá.
Zrání: koncem srpna ( 2 - 4 dny po odrůdě Williamsova), jde o raně podzimní stolní odrůdu.
Zdravotní stav: odrůda je odolná vůči nízkým teplotám, lze ji pěstovat i v okrajových oblastech, strupovitostí netrpí.
Opylování: opylovací poměry nejsou zcela prověřeny.

OMEGA

Velmi pozdní zimní odrůda. Sklízí se kolem poloviny října. Konzumně dozrává v únoru až březnu, v přirozeném skladu vydrží do dubna. Ve skladovaném prostředí však vyžaduje vysokou vlhkost, aby plody nevadly.
Plody jsou velké, protáhle kuželovité, typu Boscové Lahvice. Slupka je celoplošně bronzově rzivá, suchá. Dužnina je smetanově bílá, má tužší konzistenci a mírně aromatickou chuť. Je vhodná především pro konzervárenské zpracování, V loupaném kompotu dosahuje výborné jakosti.
Na stanovišti roste silně. Plodnost je střední, pravidelná. Je vhodná především pro teplé hrušňové oblasti. Do vyšších poloh ji nedoporučujeme. Ve školce na kdouli má středně silný, vyrovnaný růst.

PAŘÍŽANKA

Původ: Francie. Vypěstována v roce 1892 W. Fourcinem v Dreux, u nás povolena v roce 1954.
Požadavky: Daří se v dobrých, živných, dostatečně vlhkých půdách a teplých polohách.
Růst: středně bujný , v plodnosti slabý .Vytváří středně velkou, široce jehlancovitou korunu a krátké plodné dřevo.
Plodnost: raná, hojná, pravidelná.
Podnož: pro malé tvary kdouloň, pro volné zákrsky a kmenné tvary semenáč.
Tvar: zákrsek, palmeta, čtvrtkmen.
Plody: středně velké, podlouhlé, žlutozelené, rzivé. Dužnina je žlutobílá, šťavnatá, rozplývavá, sladká, dobrá. Z horších poloh je chuť fádní, plody nedozrávají.
Zrání: Sklízí se v druhé polovině října. Dozrává koncem prosince, vydrží do konce února i déle. V sušším uskladnění plody vadnou. V chladírně vydrží 6 měsíců.
Zdravotní stav: Odolnost proti mrazu ve dřevě je velká, v květu malá. Strupovitostí prakticky netrpí.
Opylování: Je cizosprašná, vhodní opylovači: Konference, Clappova, Boscova lahvice. Je dobrým opylovačem.

Petra

pozdně zimní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna byla na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Williamsova a Holenická. Registrována je od roku 2005.
Plody - jsou větší až velké, mají protáhlý lahvicovitý tvar typu Pastornice. Povrch plodů je matný, nazelenalý, s výraznými lenticelami. Dužnina je v konzumní zralosti silně šťavnatá, mírně navinulá.
Růst - je střední až slabý, tvoří mírně převislé koruny. Plodí na krátkém plodonosném obrostu.
Plodnost - nástup do plodnosti je brzký, plodí velmi bohatě.
Zrání - sklízí se koncem poloviny října, konzumně dozrává od konce prosince. Na skladě vydrží do února až března, požaduje dostatečnou vlhkost skladu, aby plody nevadly.
Odolnost - je značně odolná k houbovým chorobám, i k nízkým teplotám.
Tvar a podnož - pro nízké tvary kdouloň s mezištěpováním, přímá afinita se zkouší. Pro vyšší kmenné tvary hrušňový semenáč.
Opylování - kvete raně, vhodnými opylovači jsou například Alfa, Laura, Blanka, Dita, Konference.
Požadavky - jelikož je pozdně zrající zimní odrůdou, vyžaduje spíše teplejší polohy, nebo střední polohy s dobrými výživnými půdami s dostatečnou vláhou.

Radana - R

letní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna na ŠS Těchobuzice, vznikla křížením odrůd Avranšská a Clappova. Registrováno v roce 1994.
Plody - jsou středně velké až větší, široce tupě kuželovité.Slupka je hladká, má zelenožlutou základní barvu, která je na většině povrchu plodu překryta rumělkově červeným líčkem. Dužnina je nažloutlá, křehká, má chruplavou konzistenci a nasládlou, mírně aromatickou chuť.
Růst - je nejdříve silnější, v plodnosti střední. Obrůstá velmi dobře kratším plodonosným obrostem.
Plodnost - vstup do plodnosti je středně raný, plodí pravidelně, velmi dobře.
Zrání - sklízí se kolem poloviny srpna, dozrává postupně do konce srpna, vydrží 2 až 3 týdny, v chladírně o měsíc déle.
Odolnost - k nízkým teplotám je dobrá, proti strupovitosti střední.
Tvar a podnož - pro intenzivní výsadby jsou vhodné nízké tvary. K tomuto účelu je vhodná slabě rostoucí podnož kdouloň, ale výhradně s mezikmenem. Přímá afinita není dobrá. Pro vyšší kmenné tvary je vhodný hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně pozdně, vhodnými opylovači jsou např. Williamsova, Clappova, Amfora, Decora, Nitra.
Požadavky - pěstitelsky není zvlášť náročná, vysazovat lze ve všech oblastech vhodných pro pěstování hrušní. Vyšší vlhčí polohy s větším tlakem strupovitosti jsou méně vhodné.

THIRRIOTOVA

Původ: Francie, vyšlechtěna 1858 v Charleville v Ardenách, u nás byla povolena v roce 1954.
Požadavky: není příliš náročná, daří se jí v půdách středně těžkých, propustných, dostatečně vlhkých. Hodí se i do vyšších poloh.
Růst: zpočátku bujnější, v plodnosti střední. Vytváří široce pyramidální koruny.
Plodnost: raná, hojná, pravidelná.
Podnož: pro malé tvary kdouloň (popř.semenáč), pro vyšší kmenné tvary semenáč.
Tvar: zákrsek, palmeta, čtvrtkmen.
Plody: středně velké, tupě kuželovité, baňaté, hladké, žluté, na sluneční straně s červeným líčkem. Rzivost je rozšířena zejména ve vlhčích letech. Dužnina je bílá, šťavnatá, rozplývavá, sladce navinulá, dobrá.
Zrání: sklízí se v polovině října, konzumně dozrává za 14 dní, vydrží do poloviny listopadu.
Zdravotní stav: proti mrazu jsou stromy středně odolné, květy jsou rovněž odolnější. Strupovitostí prakticky netrpí.
Opylování: je cizosprašná, vhodnými opylovači jsou Clappova, Williamsova, Děkanka Robertova. Je dobrým opylovačem.

Vila

podzimní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy, ukončené na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Boscova lahvice a Křivice. Registrována je od r. 1987.
Plody - jsou velké až velmi velké, mají pravidelný, široce lahvicovitý tvar, nejširší ve spodní části plodu. Slupka je zelenožlutá, suchá, rzivě mramorovaná, někdy s náznakem oranžového líčka. Dužnina je nažloutlá, šťavnatá, má sladce navinulou aromatickou velmi dobrou chuť.
Růst - je silnější až silný, tvoří široce rozložité pyramidální koruny. Obrůstání plodonosným obrostem je dobré.
Plodnost - vstup do plodnosti je středně raný, úrodnost je střední, pravidelná.
Zrání - sklízí se koncem září, konzumně dozrává od poloviny října, vydrží do poloviny listopadu, v chladírně do prosince i déle.
Odolnost - k nízkým teplotám velmi dobrá, proti houbovým chorobám je odolnost rovněž vysoká.
Tvar a podnož - pro intenzivní výsadby jsou vhodné nízké tvary a pro regulaci silného růstu podnož kdouloň s použitím mezikmene, jako kmenotvorné odrůdy. Ta se osvědčuje i při pěstování kmenných tvarů na hrušňovém semenáči, jelikož přímo očkovaná roste ve školce křivě.
Opylování - kvete středně pozdně,vhodnými opylovači jsou např. Williamsova, Charneuská, Amfora, Jana, Nitra.
Požadavky - pro úspěšné pěstování stolních plodů vyžaduje dobré výhřevné půdy i ve středních polohách dobře zásobené vláhou. Ve vyšších oblastech je vhodné vybírat chráněné a slunné stanoviště.

Vladka

raně zimní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy ukončené na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Boscova lahvice a Drouardova. Registrována je od r. 2003.
Plody - jsou velké, mírně nesouměrné, dlouze kuželovité, široké v kališní části plodu. Slupka je hladká, žlutozelená, na osluněné straně někdy s náznakem světle červeného líčka. Na povrchu jsou výrazné, rzivé lenticely a částečně rzivé mramorování. Jemná rzivost se vyskytuje kolem kalíšku. Dužnina je šťavnatá, při dozrání máslovitá, chuť je nasládlá, slabě aromatická, dobrá.
Růst - je středně silný, tvoří polovzpřímené koruny, dobře obrůstá středně dlouhým plodonosným obrostem.
Plodnost - nástup plodnosti je brzký, plodí pravidelně, bohatě.
Zrání - sklízí se kolem poloviny října, konzumně dozrává od poloviny listopadu, vydrží do prosince, skladovaná v chladírně do ledna i déle.
Odolnost - k nízkým teplotám je dobrá, k houbovým chorobám střední.
Tvar a podnož - pro pěstování nízkých tvarů je vhodná podnož kdouloň s mezikmenem. Pro vyšší kmenné tvary se používá hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou např. Konference, Erika, Dicolor, Bohemica, Delta.
Požadavky - odrůda je vhodná pro teplejší a chráněné střední polohy s výživnými půdami.

Vonka - R

raně zimní odrůda
Původ - ČR , začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy, ukončené na ŠS Těchobuzice. Vznikla výběrem semenáčů Robertovy Děkanky z volného opylení.Registrována v r. 2001
Plody - jsou středně velké, mají krátký, široce kuželovitý tvar. Slupka je suchá, zelenohnědá, celý plod je pokryt jemnou rzivostí, která se při dozrávání vybarví bronzově zlatožlutě. Dužnina je bělavá, při dozrání má jemnou máslovitou konzistenci a mírně kořenitou sladkou chuť.
Růst - je střední až silný, tvoří středně zahuštěné, mírně rozložité koruny. Větve dobře obrůstají plodonosným obrostem.
Plodnost - vstup do plodnosti je středně raný, plodnost je bohatá se s klonem k střídavosti.
Zrání - sklízí se kolem poloviny října, konzumně dozrává v listopadu, vydrží do prosince i déle, podle podmínek skladování.
Odolnost - proti houbovým chorobám je střední, k nízkým teplotám dobrá.
Tvar a podnož - pro intenzivní výsadby jsou vhodné nízké tvary štěpované na podnož kdouloň. Pro kmenné tvary se využívá hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně raně, vhodnými opylovači jsou např. Konference, Erika, Dicolor, Bohemica.
Požadavky - pro úspěšné pěstování stolních plodů vyžaduje dobré výhřevné půdy i ve středních polohách dobře zásobené vláhou. Ve vyšších oblastech je vhodné vybírat chráněné a slunné stanoviště.

WILLIAMSOVA ČÁSLAVKA

Původ: Anglie (vznikla v 2. polovině 18. století. V USA se pěstuje pod názvem Barlett. U nás povolena v roce 1954.
Požadavky: vyžaduje dobrou půdu a chráněné teplejší polohy. V těžkých chladných půdách nemají plody typickou chuť.
Růst: středně bujný,v plodnosti slabý. Tvoří menší, široce pyramidální koruny. Větve dobře obrůstají plodným dřevem.
Plodnost: velmi raná, hojná, pravidelná.
Podnož: pro malé tvary kdouloň (s mezištěpováním), popř.semenáč, pro kmenné tvary semenáč.
Tvar: zákrsek, palmeta, čtvrtkmen.
Plody: střední až velké, tvarově variabilní, kuželovité i baňaté, zhrbolené, žluté, na sluneční straně nenápadně načervenalé. Dužnina je bílá, velmi šťavnatá, navinulá, aromatická, výborná.
Zrání: sklízí se koncem srpna až začátkem září v tvrdém stavu. Vydrží 8 - 12 dní, v chladírně 2 měsíce.
Zdravotní stav: proti mrazu ve dřevě je málo odolná, v květu středně. Strupovitostí bývá ve vlhčích oblastech napadána.
Opylování: je cizosprašná, vhodnými opylovači jsou Boscova lahvice, Konference, Charneuská, neoplodňuje se Avranšskou. Je dobrým opylovačem.


Podnože hrušní

množené generativně (semenem) - hrušně

H -TE - 1

Původ: ČR (ŠS Těchobuzice) -selekce z výsevů planých semenných hrušní; povolena v roce 1973.
Plodnost: dobrá, pravidelná. Plody: malé; po dosažení fyziologické zralosti se snadno uvolňují, což umožňuje mechanizovanou sklizeň setřásáním.
Školkařské vlastnosti: Podnože jsou vyrovnané, málo otrněné, dobře zakořeňují; afinita s naštěpovanými odrůdami je dobrá.

H -TE -2

Původ: ČR (ŠS Těchobuzice) -selekce odrůd světového sortimentu a planých od růd; povolena v roce 1973.
Růst: Stromy vytvářejí menší koruny . Plodnost: pravidelná a uspokojivá. Plody: malé, s dostatečným množstvím semene. Školkařské vlastnosti: Podnože vyrovnané, méně otrněné; zakořeňování podnoží i afinita jsou dobré.