RYBÍZ

BLANKA

Původ: ČR, odrůda povolena v roce 1977.
Požadavky: potřebuje půdy dobře zásobené živinami a vláhou. Na klima není náročná. Nesnáší hluboký řez, protože silně obrůstá dlouhými a křehkými výhony, které se vylamují. Vyhovuje jí pravidelný prosvětlovací řez.
Růst: ve školce i po výsadbě na stanovišti bujný, v pozdějších letech, při pravidelném řezu , je růst optimální. Základní větve i obrost jsou silné.
Plodnost: vysoká a pravidelná.
Plody: hrozny jsou velmi dlouhé, hustě osazené bobulemi. Ty jsou velké, bělavé, kyselé, aromatické chuti. Používají se převážně pro výrobu šťáv a vína.
Zrání: koncem 3. dekády července.
Zdravotní stav: Je odolnější ke všem houbovým chorobám. Výskyt okrajové spály listů v aridních oblastech bývá sporadický.
Opylování: odrůda je samosprašná.

BEN GAIRN

Raná až středně raná odrůda.
Keř středně vysoký se středním počtem základních výhonů. Poměr výšky a průměru keře je střední. Barva horní strany listu středně až tmavě zelená, lesk horní strany listu silný, antokyanové zbarvení řapíku slabé. Antokyanové zbarvrení kališního lístku květu silné. Bobule v hroznu středně velké až velké, černé kulovité, středně pevné.

BEN HOPE

Středně raná odrůda.
Keř vysoký s nízkým až středním počtem základních výhonů. Poměr výšky a průměru keře je velký. Barva horní strany listu středně zelená, lesk horní strany listu střední, antokyanové zbarvení řapíku slabé. Antokyanové zbarvrení kališního lístku květu střední. Bobule v hroznu středně velké až velké, černé kulovité, středně pevné až pevné.

CERES

Odrůda byla vyšlechtěna v Instytutu sadowwnictva i kwiciarstwa ve Skierniewicích.
Středně zrající odrůda. Keř středně až silně vzrůstný se středním počtem základních výhonů. Poměr výšky a průměru keře střední.
Barva horní strany listu středně zelená, lesk horní strany listu slabý, antokyanové zbarvení řapíku slabé. Bobule v hroznu velké, černé, kulovité, středně pevné.
Doba rašení je raná, doba začátku kvetení je střední.

DETVAN

Původ: ČR, odrůda povolena v roce 1985.
Požadavky: nemá zvláštní nároky na půdu, osvědčila se v řepařské a bramborářské oblasti. Má relativně vysokou odolnost k nízkým teplotám v zimě.
Růst: ve tvaru keře i stromku (na meruzalce zlaté) velmi silný. Z rozlišovacích znaků je typický list, který se nepodobá žádné odrůdě sortimentu. Keře mohutného habitu zahušťují silně jednoletými výhony, zvláště ve vlhčích oblastech.
Plodnost: vysoká a pravidelná. Nástup do plodnosti je pozdější.
Plody: hrozny jsou dlouhé, bobule velké, sytěji červené barvy a kyselejší chuti. Používají se pro zpracování na šťávy a džemy. Mražené plody jsou světle červené.
Zrání: v první dekádě července.
Zdravotní stav: je středně odolná proti antraknóze. Padlím a rzí vejmutovkovou netrpí.
Opylování: odrůda je převážně samosprašná.

DÉMON

Původ: novošlechtění LS - IX/ 192 ( Démon) vzniklo z kombinačního křížení mezi odrůdami Fertódi a odrůdou Roodknop. Na šlechtitelské stanici bylo sledováno a hodnoceno ve staničních zkouškách a ve staničním poloprovozním pokuse.

A) do staničního pokusu bylo vysazeno v roce 1987 , pokus byl založen ve sponu 3 x 1,5 m se standardní odrůdou Otelo
B) do staničního poloprovozního pokusu bylo NŠ IX /192 vysazeno

v roce 1989, pokus byl založen ve sponu 3 x 1 m.
Odrůda byla zapsaná da Seznamu odrůd v roce 2000.

Popis odrůdy:
Rostlina: vzpřímený vyšší vzrůst, tvar keře kulovitý, hlavní větve středně silné.
Pupen: tvar vejčitý, polohou silně odkloněnou, střední až větší velikosti s oblým vrcholem s velmi slabým antokyanovým zabarvením.
Střapina: převážně jednoduchá, odstávající od větve, délky 60 mm, má kratší stopku. Na třapině je v průměru 7 květů baňatého tvaru červenofialově zabarvených.
List: středně velký až velký tmavě zelené barvy, 5-laločný, střední lalok delší a špičatý, zářezy mezi postraními laloky jsou středně hluboké. Celý okraj čepele je zoubkovaný, báze čepele nepříliš hluboká a středně široká. Řapík středně dlouhý a načervenalý.
Plod: bobule kulatého tvaru střední velikosti, tmavě zbarvená se znatelnými lenticelami, slupka pevná, dužnina je zelená, chuť sladkokyselá až slabě kyselá. Bobule v hroznu jsou tvarově vyrovnané.
Z pohledu zrání řadíme odrůdu Démon mezi velmi raně zrající odrůdy černého rybízu. Toto novošlechtění není citlivé na poškození pozdně jarními mrazíky v době květu. Odolává padlí, které se objevuje jen nepatrně až po sklizni.

EVA

Původ: pochází ze Slovenska, křížením ´Silvergieter´ x ´Holandský červený´, registrovaná v roce 1988.
Habitus a růst: růst je velmi bujný, mohutný, kulovitého habitu.
Plody: hrozen je dlouhý. Střapina a stopka je středně tlustá a dlouhá. Bobule jsou středně velké až velké, kulovitého tvaru, s tuhou slupkou. Chuť mají sladkokyselou, příjemně aromatickou.
Plodnost: výnosy jsou vysoké a stálé.
Zraní: dozrává středně pozdě až pozdě, v 1.-2. týdnu července.
Zdravotní stav: středně náchylná k americkému padlí angreštovému.

FAVORIT

Původ: pochází ze Slovenska, mezidruhové křížení klon R. dikuscha x R. nigrum L. ´Topsy´, registrována v roce 1993.
Habitus a růst: keř je polovzpřímeného habitu, vysoký, středně hustý.
Plody: hrozen je dlouhý. Stopka je středně dlouhá. Bobule jsou velké, kulovité, měkčí konzistence, se středně pevnou slupkou. Chuť je sladkokyselá, aromatická.
Plodnost: je střední až vysoká.
Zraní: zraje středně pozdě v 1. týdnu července.
Zdravotní stav: odrůda je velmi náchylná k americkému padlí angreštovému.

FERTÖDI I.

Původ: pochází z Maďarska, výběr ze semenné populace odrůdy ´Aström´, registrována v roce 1985.
Habitus a růst: keř je široce kulovitý až rozložitý, hustší, se silnými kosterními větvemi.
Plody: hrozen je dlouhý a řidší. Stopka je kratší. Bobule jsou velké až velmi velké, vyrovnané, kulaté až mírně zploštělé, pevné. Chuť je sladkokyselá, aromatická.
Plodnost: je vysoká a pravidelná.
Zraní: zraje velmi raně, ve 4. týdnu června.
Zdravotní stav: americkým padlím angreštovým netrpí, náchylná ke rzi vejmutovkové.

FOCUS  (LS II/33A)

Odrůda byla vyšlechtěna ve Velkých Losinách. Raná odrůda.
Keř středně vzrůstný s nízkým počtem základních výhonů. Poměr výšky a průměru keře malý.
Barva horní strany listu středně zelená, lesk horní strany listu střední, antokyanové zbarvení řapíku slabé. Bobule v hroznu velké až velmi velké, černé, kulovité, středně pevné.
Doba rašení je raná, doba začátku kvetení je střední.

HEINEMANNUV POZDNÍ

Původ: Německo, u nás povolena v roce 1969.
Požadavky: potřebuje dobře zásobené živinami a vláhou. Na klima zvláštní nároky nemá. Předpokladem vysokých výnosů a kvality je výsadbový materiál prostý zvratu černého rybízu.
Růst: ve tvaru keře silný, keř je mohutný, polorozložitý a středně hustý. Korunky na meruzalce zlaté jsou středně velké.
Plodnost: velmi dobrá.
Plody: hrozny jsou dlouhé, bobule středně velké, sytější červené barvy a kyselé chuti. Použití pro zpracování na šťávy a džemy.
Zrání: ve 3.dekádě srpna.
Zdravotní stav: je odolnější k antraknóze, náchylnější k okrajové spále listů. Padlím a rzí netrpí.
Opylování: odrůda je samosprašná.

HOLANDSKÝ ČERVENÝ

Původ: pochází pravděpodobně z Holandska, registrována v roce 1959.
Habitus a růst: keř je vzpřímeného habitu, vyšší. Kosterní větve jsou silné a tuhé.
Plody: hrozen je středně dlouhý, má kratší stopku. Bobule jsou středně velké, kulovité, světle červené, nakyslé, aromatické.
Plodnost: je střední, závislá na podmínkách pro odkvět.
Zraní: zraje pozdně.
Zdravotní stav: odrůda je odolná proti antraknóze.
Opylování: v době květu potřebuje vyšší relativní vzdušnou vlhkost.

HRON

Původ: pochází ze Slovenska, křížením ´Jonkheer van Tets´ x ´Heinemannův pozdní´, registrována v roce 1992.
Habitus a růst: keř je vzpřímeného habitu, středně hustý, s tlustšími kosterními větvemi. Kosterní větve jsou silné a tuhé.
Plody: hrozen je dlouhý, hustě osazen bobulemi, má dlouhou střapinu a stopku. Bobule jsou velké, kulovité, středně červené, s pevnou slupkou. Chuť je sladce kyselá, aromatická.
Plodnost: je vysoká, pravidelná.
Zraní: zraje ve skupině polopozdně zrajících odrůd.
Zdravotní stav: odrůda je dosti odolná proti antraknóze.

MARATON

Původ: pochází ze Slovenska, křížením ´Jonkheer van Tets´ x ´Heinemannův pozdní´, registrována v roce 1991.
Habitus a růst: keř je polorozložitého habitu, středně hustý a vysoký. Kosterní větve jsou středně silné, pružné.
Plody: hrozen je velmi dlouhý, střapina je dlouhá a silná, stopka středně dlouhá. Bobule jsou středně velké, ploše kulovité, středně červené barvy a mají pevnou slupku. Chuť je kyselá.
Plodnost: vysoká a pravidelná.
Zraní: zraje ve skupině středně zrajících odrůd v 2.-3. týdnu července.
Zdravotní stav: odrůda je odolná proti antraknóze.

JANTAR

Původ: ČR, z křížení odrůd Vierlandenský II x Heros na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách. Do listiny povolených odrůd byl zařazen v roce 1995.Je přihlášena k právní ochraně podle zákona č.132/89 Sb.
Růst: je středně silný. Tvoří širší kulovitý keř ( výška 140cm)vzrůst středně silný, částečně rozložený. Větve jsou silnější pevné, keř ale příliš nezahušťují, obrost kratší rozdělený po celé délce větví. Kvete velmi bohatě, velké množství květů zaručuje i v nepříznivých podmínkách dobrou úrodu. Listy jsou pevné, světlejší barvy u řapíku načervenalé. Rovněž mladé výhony jsou načervenalé. Dobře se tato odrůda uplatňuje i ve stromkové formě.
Hrozen: je středně dlouhý až dlouhý, řidší s dlouhou stopkou. V průměru se 14 středně velkými bobulemi, které jsou na delší stopce. Délka třapiny je 70 mm.
Plody: bobule světle žluté barvy s malým obsahem peciček, velmi lahodné, sladce navinulé chuti. Odrůda je zvlášť vhodná pro přímý konzum, ale vyniká také vysokou výtěžností kvalitní štávy (82,2%), vhodné pro následné technologické zpracování.
Plodnost: je brzká, dobrá a pravidelná. Výnos v jednotlivých letech je stabilní. Je velmi dobře česatelná mechanizací, ztráty při sklizni jsou minimální.
Doba zrání: jde o raně zrající odrůdu tj. jako odrůda Versailský bílý. Bobule v hroznu dozrávají stejnoměrně, neopadávají ani při přezrání.
Zdravotní stav: je dobrý, netrpí antraknozou, je však častěji napadána mšicí rybízovou. Po mechanizované sklizni dobře regeneruje poškozené dřevo (65-70 %).
Nároky na řez: po základním výchovném řezu, jsou nároky střední. Pro dosažení kvalitního výnosu a ovoce je však nutná pravidelná obměna plodonosného dřeva (cca 20 %). Velice dobře snáší i zmlazovací řez.
Celkové hodnocení: jde o odrůdu s typickou konzumní chutí bílého rybízu se všestranným použitím ovoce, velice dobré kvality. Poloprovozní zkoušky dokázaly, že tato odrůda se dá úspěšně sklízet i mechanizací bez většího poškození. Ovoce je velmi dobře setřásáno, ztráty jsou malé. Její dobrou vlastností je to, že výnos v jednotlivých letech je stabilní a nekolísá, květ tolik netrpí povětrnostními vlivy. Je vhodné ji pěstovat ve vlhčích oblastech řepařského a bramborářského výrobního typu, lze ji s úspěchem pěstovat i v podhorských oblastech. Odrůda Jantar je spolehlivě množena pomocí dřevitých řízků.

JONKHEER VAN TETS

Původ: Holandsko, u nás povolena v roce 1976.
Požadavky: potřebuje půdy hlubší, hlinité, s dostatečnou zásobou vláhy. Vyhovují jí chráněné polohy teplejších oblastí. Postřik proti antraknóze je nezbytný. Nehodí se pro chladnější bramborářskou oblast, kde namrzá ve dřevě a v květu. Potřebuje pravidelný zmlazovací řez.
Růst: střední, obrost je delší a slabší, středně hustý.
Plodnost: střední.
Plody: hrozny jsou středně dlouhé, bobule větší, sytě červené. Použití je převážně pro zpracování na šťávy, džemy, kompoty a mražené plody. Chuť je nakyslá, aromatická.
Zrání: na přelomu června a července.
Zdravotní stav: je náchylnější k antraknóze. Padlím a rzí vejmutovkovou netrpí.
Opylování: odrůda je převážně samosprašná. Květy bývají často poškozovány přísuškem v době květu a nízkými teplotami.

KORÁL

Původ: ČR, vznikl křížením výchozích materiálů Klon L x Vierlandenský na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách. Do listiny povolených odrůd byl zařazen v roce 1996. Odrůda je přihlášena k právní ochraně podle zákona č.132/89 Sb.
Růst: v počátku vývinu je slabý. Po nástupu do plodnosti je růst průměrný. Keře dosahují výšky 150 cm, mají kulovitý tvar, se silnými kosterními větvemi, které obrůstají krátkým plodonosným obrostem. Keře jsou nápadné svými velkými, lesklými sytě zelenými listy. Běžným pěstitelským tvarem je keř, ale na stromku vyniká jeho velikost bobulí a délka hroznu.
Hrozen: je velmi dlouhý (18 cm) s velkými jasně červenými bobulemi(průměrný počet 27), které jsou na dlouhé stopce. Bobule jsou sladší chuti,aromatické dobře drží na stopce, neopadávají. Použítí je všestranné, včetně přímého konzumu.
Plodnost: je vysoká a pravidelná. Snáší horší podmínky v době květu. Plné sklizně dosahuje 6.-7. roce po výsadbě. Je to odrůda vhodná pro ruční sklizeň.
Doba zrání: řadíme jej mezi pozdně zrající odrůdy. Dozrává 7 dní po odrůdě Holandský červený koncem třetího sklizňového týdne. Bobule v hroznu dozrávají stejnoměrně. I přezrálé bobule drží dobře na stopce a neopadávají.
Zdravotní stav: je velmi dobrý. Klon netrpí antraknozou ani ostatními houbovými chorobami.
Nároky na řez: jsou minimální z hlediska pomalejšího stárnutí a tedy i potřebné obnovy plodonosného dřeva.
Celkové hodnocení: jde o odrůdu vhodnou pro pěstování tam kde je počítáno s ruční sklizní. Její plody jsou kvalitní, velmi snadno česatelné, při sklizni je možné počítat s vysokými výkony. Očesané ovoce dobře snáší transport a následné zpracování. Je vhodné ji pěstovat ve vlhčích oblastech řepařského a bramborářského výrobního typu, kde dává pravidelné, vysoké výnosy. Neopomenutelným kladem je celkový výborný zdravotní stav. Odrůda Korál je množena pomocí dřevitých řízků. Ve školce je potřeba počítat s dvouletým pěstováním.

LOSAN

Původ: ČR, vznikl na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách z křížení odrůd Chenonceaux X Vierlandenský. Do listiny povolených odrůd byl zařazen v roce 1985. Jedná se o odrůdu právně chráněnou podle zákona 132/89 Sb. v platném znění.
Růst: v počátku vývinu ve školce a v matečnici je silný. Po nástupu do plodnosti je růst průměrný. Keře dosahují výšky 140 cm, mají široce kulovitý tvar, se silnými kosterními větvemi, které obrůstají velmi dobře plodonosným obrostem. Hlavním pěstitelským tvarem je keř, ale i na stromku se dá úspěšně pěstovat, zde vyniká velikost bobulí a délka hroznu.
Hrozen: je středně dlouhý v průměru s 10 většími bobulemi, které jsou na delší stopce. Délka třapiny je 90 mm.
Plody: sytě červené barvy s chutí sladkokyselou, aromatickou, použití je všestrannné, hlavně pro výrobu štáv - vysoká výtěžnost( 84,2%) a barvivost.
Plodnost: je brzká, vysoká a pravidelná, zvláště v letech kdy je dostatek vláhy po odkvětu. Plné plodnosti dosahuje v 6. roce po výsadbě.
Doba zrání: jde o středně raně zrající odrůdu tj. 7-10 dní po Jonkheer van Tets. Bobule v hroznu dozrávají stejnoměrně.
Zdravotní stav: je dobrý, není náchylný na houbové choroby, po mechanizované sklizni je však třeba provést proti nim postřik.
Nároky na řez: po základním výchovném řezu, který je nutný, jsou nároky střední. Tyto se zvyšují v případě že je odrůda sklizena mechanizovaně, pak je třeba každoročně vyměnit cca 20 % plodonosného dřeva. Velice dobře snáší i zmlazovací řez.
Celkové hodnocení: jde o odrůdu vhodnou pro oba základní směry pěstování a to velkopěstitele i malo tj. zahrádky. Nastupuje brzy do plodnosti, ovoce je vysoké kvality, hlavně na konzervárenské zpracování. Její dobrou vlastností je to, že i po menší násadě plodů je schopna dosáhnout standardního výnosu zvýšenou hmotností bobulí. Nemá zvláštní nároky na půdu a výživu. Je vhodné ji pěstovat va vlhčích oblastech řepařského a bramborářského výrobního typu, kde dává pravidelné, vysoké výnosy. Odrůda Losan je spolehlivě množena pomocí dřevitých řízků.

ORION

Původ: ČR, vznikl na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách z křížení odrůd Heinemannův pozdní x Holandský červený. Do listiny povolených odrůd byl zařazen v roce 1996.Odrůda je přihlášena k právní ochraně podle zákona č.132/89 Sb.
Růst: je střední až silnější. Po nástupu do plodnosti je růst průměrný. Keř je vzrůstný, vzpřímený (výška 160 cm), nezahušťuje, větve dostatečně pružné s krátkým plodonosným obrostem. List je středně velký, matný tmavě zelený, pětilaločný s výrazným žilkováním. Ozubení spíš tupé drobnější. Hlavním pěstitelským tvarem je keř, ale i na stromku se dá úspěšně pěstovat, zde vyniká velikost bobulí a délka hroznu.
Hrozen: je dlouhý v průměru s 18 většími bobulemi ( velikost 8 mm), které jsou na dlouhé, silné stopce, často s malým palistem.
Plody: jsou zářivě žluté barvy s chutí sladkokyselou, s malým obsahem peciček a vysokou výtěžností štávy. Použití je všestranné, včetně stolního, hlavně však pro výrobu šťáv - vysoká výtěžnost.
Plodnost: je brzká, vysoká a pravidelná. Snáší i méně příznivé podmínky v době květu, bez propadu bobulí. I při sušším údobí v době květu je tato odrůda spolehlivá. Nejvyšší plodnosti dosahuje na 4. letém dřevě.
Doba zrání: je shodná s rodičovskou odrůdou Holandský červený. Bobule v hroznu dozrávají stejnoměrně, jsou velmi dobře česatelné jak ručně tak i s pomocí mechanizace.
Zdravotní stav: je velmi dobrý, není náchylný na houbové choroby.
Nároky na řez: jsou minimální při udržovacím řezu. Dobře snáší zmlazovací řez. Dle našich zkušeností velice dobře regeneruje poškozené dřevo po mechanizované sklizni.
Celkové hodnocení: jde o odrůdu universálního typu, vhodnou pro oba u nás používané pěstitelské systémy. Nastupuje brzy do plodnosti, poskytuje pravidelné, vysoké výnosy, ovoce je velmi dobré kvality, pro všestranné použití. Nemá zvláštní nároky na půdu a výživu. Odrůda Orion tak jako její otcovská odrůda Holandský červený je náročnější na dodržení podmínek při množení z dřevitých řízků.

MORAVIA

Původ: novošlechtění LS - IX/ 194 vzniklo z kombinačního křížení mezi odrůdami Fertódi a odrůdou Roodknop, na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách. Odrůda byla zapsaná do Seznamu odrůd v roce 2000.
Růst: vyznačuje se středním až silnějším růstem. Keře jsou kulovité se středně silnými hlavními větvemi. Hustota keře je střední. Pupeny mají vejčitý tvar s oblým vrcholem,se slabým antokyanovým zabarvením.Listy jsou středně velké širší, jasně zelené barvy. Okraj čepele je pravidelně zoubkovaný, řapík středně dlouhý, zelený, místy načervenalý.
Hrozen: kratší 35-40 mm, stopka je také krátká na třapině bývá 5-7 plodů.
Plod: bobule jsou kulaté, střední velikosti, tmavě zbarvené se zřetelnými lenticelami. Slupka je pevná, dužnina zelená,chuť sladkokyselá.
Doba zrání: tuto odrůdu řadíme mezi středně raně zrající ( 3-4 dny před odrůdou Otelo).
Zdravotní stav: dobře odolává jarním mrazíkům v době květu, není citlivá k padlí a antraknoze.

NIGRA

Původ: ČR, odrůda povolena v roce 1975.
Požadavky: vyžaduje půdy dobře zásobené živinami, dostatečnou vláhu a teplejší chráněné polohy. Potřebuje včasný zmlazovací řez s postupným zapěstováváním nových základních větví, jinak obrost rychle stárne a odrůda plodí jen na obvodu keře.
Růst: střední. Keře jsou středně vysoké, polovzpřímené, obrost řidší.
Plodnost: střední.
Plody: hrozny jsou delší, s delší stopkou. Bobule velké, nedozrávají stejnoměrně v hroznu. Je určena především na výrobu šťáv.
Zrání: zraje v 1. dekádě července.
Zdravotní stav: je náchylnější k americkému padlí angreštovému a rzí vejmutovkové.
Opylování: odrůda má vysoký stupeň cizosprašnosti. Za opylovače vyhovuje Viola a Ojebyn.

OTELO

Původ: ČR, odrůda byla povolena v roce 1983
Požadavky: na rozdíl od většiny odrůd černého rybízu snáší i chudší půdy. Osvědčila se také v bramborářské oblasti. Na řez zvláštní nároky nemá, dobře reaguje na jednorázové zmlazení.
Růst: silný, keře jsou vysoké, vzpřímenějšího habitu, středně husté.
Plodnost: vysoká a pravidelná.
Plody: hrozny jsou delší, s delší stopkou. Bobule jsou velké. Hodí se zejména pro výrobu šťáv.
Zrání: v první dekádě července.
Zdravotní stav: je náchylnější k rzi vejmutovkové a středně odolná k americkému padlí angreštovému.
Opylování: odrůda má vyšší stupeň samosprašnosti.

OJEBYN

Původ: Švédsko, odrůda u nás povolena v roce 1984
Požadavky: snáší i chudší půdy, osvědčila se i v teplejší bramborářské oblasti. Nemá zvláštní nároky na řez a dobře snáší i jednorázové zmlazování. K podpoře růstu mladých výsadeb se osvědčila doplňková závlaha.
Růst: střední, keře jsou nižší, polorozložité, kompaktní. Základní větve jsou středně silné, s hustším obrostem.
Plodnost: velmi dobrá, pravidelná.
Plody: hrozny jsou středně dlouhé, s kratší stopkou. Bobule velké, vyrovnané ve velikosti a stejnoměrnosti zrání. Hodí se k všestrannému použití. Výrobky mají vysokou kvalitu.
Zrání: v 1. dekádě července, v pořadí druhá.
Zdravotní stav: je náchylnější k rzi vejmutovkové a odolná k americkému padlí angreštovému.
Opylování: odrůda má vyšší stupeň samosprašnosti.

PRIMUS

Původ: ČR, odrůda povolena v roce 1977.
Požadavky: potřebuje půdy dobře zásobené živinami a vláhou. Na klima sice zvláštní nároky nemá, ale nejvyšší výnosy poskytuje v řepařské a teplejší bramborářské oblasti. Na řez není náročná.
Růst: ve tvaru stromku na meruzalce zlaté i ve tvaru keře střední, základní větve středně silné s řidším obrostem.
Plodnost: velmi dobrá a pravidelná.
Plody: hrozny jsou delší, bobule středně velké, žlutobílé barvy, nakyslé a aromatické chuti. Použití je převážně pro zpracování na šťávy a vína.
Zrání: v polovině července.
Zdravotní stav: je odolnější k antraknóze, padlí se vyskytuje sporadicky, rzí není napadána. V aridních oblastech je náchylnější k okrajové spále listů.
Opylování: odrůda je samosprašná.

RED LAKE

Původ: USA, u nás povolena v roce 1976.
Požadavky: odrůdě vyhovují teplejší oblasti a hlubší hlinité půdy dobře zásobené živinami a vláhou, potřebuje pravidelný zmlazovací řez a postřik proti antraknóze.
Růst: střední, s řidším a středně dlouhým obrostem.
Plodnost: střední.
Plody: hrozny jsou dlouhé, řídce osazené velkými bobulemi jasně červené barvy s použitím především pro stolní účely. Chuť je sladkokyselá, aromatická.
Zrání: na začátku července, 3 - 4 dny po odrůdě Jonkheer van Tets.
Zdravotní stav: je dosti náchylná k antraknóze a okrajové spále listů. Padlím a rzí netrpí.
Opylování: odrůda je převážně samosprašná.

ROODKNOP

Původ: Holandsko, u nás byla odrůda povolena v roce 1986.
Požadavky: nemá zvláštní nároky na půdy, snáší i půdy chudší, osvědčila se také v bramborářské oblasti. Dobře snáší jednorázové zmlazování. K podpoře růstu mladých výsadeb s osvědčila doplňková závlaha.
Růst: střední, keře jsou středně vysoké, vzpřímenějšího, středně hustého habitu.
Plodnost: velmi dobrá pravidelná.
Plody
: hrozny jsou delší, bobule nevyrovnané ve velikosti a dozrávání. Pro tuto vlastnost je vhodná pouze pro výrobu šťáv.
Zrání: 1. dekáda července, s výraznou nestejnoměrností zrání bobulí. proto se doporučuje sklízet, když dozrálo 60 % bobulí v hroznu.
Zdravotní stav: ojediněle se vyskytuje americké padlí angreštové, je náchylnější ke rzi vejmutovkové.
Opylování: odrůda má vysoký stupeň samosprašnosti.

RONDOM

Původ: Holandsko, u nás povolena v roce 1976.
Požadavky: na půdy zvláštní nároky nemá, osvědčila se v řepařské a bramborářské oblasti. Předpokladem vysokých výnosů a kvality je výsadbový materiál prostý zvratu černého rybízu.
Růst: ve tvaru keře i stromku na meruzalce zlaté roste středně. Keř je vyšší, polorozložitý, se silnými základními větvemi a hustším obrostem.
Plodnost: velmi dobrá.
Plody: hrozny jsou dlouhé, bobule velké, sytě červené. Chuť nakyslá, aromatická. Použití odrůdy je všestranné.
Zrání: ve druhé polovině července.
Zdravotní stav: je odolnější vůči houbovým chorobám.
Opylování: odrůda je samosprašná.

RUBIGO

Původ: ČR, povolena v roce 1990.
Požadavky: na půdy a klima zvláštní nároky nemá. Nejlepší výsledky dosahuje ve vlhčí řepařské a chladnější bramborářské oblasti. Odolnost k nízkým teplotám v zimě je vysoká.
Růst: ve tvaru keře silný, keř je mohutný, vzpřímenější, středně hustý. Koruny na meruzalce zlaté jsou středně velké.
Plodnost: vysoká a pravidelná. Nástup do plné plodnosti je pozdější.
Plody: hrozny jsou delší, bobule větší, sytě červené, s chutí sladkokyselou, aromatickou, všestranně použitelné.
Zrání: v 1. dekádě července.
Zdravotní stav: je odolnější vůči všem houbovým chorobám.
Opylování: odrůda je samosprašná.

TATRAN

Původ: ČR, povolena v roce 1985.
Požadavky: potřebuje půdy hlubší, hlinité s dostatečnou zásobou vláhy.Vyhovují jí vlhčí řepařská a bramborářská oblast. Nesnáší hluboký řez, neboť silně obrůstá dlouhými a křehkými jednoletými výhony, které se snadno vylamují.
Růst: ve školce i po výsadbě bujný, v pozdějších letech střední. Keře jsou vysoké, polovzpřímené, koruny na meruzalce zlaté středně velké.
Plodnost: vysoká a pravidelná.
Plody: hrozny jsou velmi dlouhé, hustě osazené bobulemi. Bobule jsou středně velké, sytější červené barvy, s chutí sladkokyselou, aromatickou. Hodí se zejména na kompoty, mražení a pro stolní účely.
Zrání: na začátku 3. dekády července.
Zdravotní stav: je odolnější ke všem houbovým chorobám. Byla zjištěna častější přítomnost roztoče (vlnovníka) rybízového.
Opylování: odrůda je převážně samosprašná.

TRENT

Původ: ČR, vznikl na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách z křížení odrůd Vierlandenský X Kavkazký. Odrůda je zapsaná v Seznamu registrovaných odrůd od roku 1999.
Růst: je středně silný. Tvoří keř kulovitého tvaru se vzpřímenými, středně silnými, pružnými větvemi, které jej však nezahušťují. Dosahují výšky 140 cm. Kosterní větve obrůstají velmi dobře plodonosným obrostem po celé délce. Mechanicky poškozené větve dobře regenerují.
Hrozen: mírně odstávající od větvě, středně dlouhý v průměru s 13 většími,pevnými bobulemi, které jsou na delší stopce. Plody jsou červené až tmavě červené barvy s chutí sladkokyselou až sladší, aromatické, dlouho drží na keři a neopadávají. Pro své senzorické vlastnosti jej lze použít jak na přímý konzum tak i konzervárenské zpracování i mražení.
Plodnost: je brzká a pravidelná. Oproti souběžně zrající odrůdě Jonkheer van Tets netrpí výkyvy ve sklizňových letech. Není citlivý vůči jarním mrazům. Plné plodnosti dosahuje v 6. roce po výsadbě.
Doba zrání: jde o raně zrající šlechtění. Dozrává 2 dny po odrůdě Jonkheer van Tets. Bobule v hroznu dozrávají stejnoměrně a jsou vyrovnané.
Zdravotní stav: je dobrý, není náchylný na houbové ani ostatní choroby.
Nároky na řez: pro svou stavbu keře tento klon nevyžaduje zvláštní nároky na řez. Je u něj třeba provádět pravidelný řez na obnovu plodonosného dřeva.
Celkové hodnocení: jde o šlechtění vhodné pro způsoby pěstování u kterých je počítáno jak s ruční sklizní, tak i s použitím mechanizace. Tento druhý způsob sklizně byl na našich poloprovozních plochách úspěšně vyzkoušen. Trent nevyžaduje zvláštní podmínky pro svoje pěstování, dá se pěstovat i ve vyšších polohách, kde netrpí tolik jarními mrazíky jako současně zrající odrůda Jonkheer van Tets. Pro své všestranné použití a dobu zrání lze předpokládat že úspěšně doplní sklizňovou řadu u červeného rybízu. Je dobře množitelný pomocí dřevitých řízků.

VIERLADDENSKÝ

Původ: Německo, u nás zapsána do Listiny povolených odrůd v roce 1959.
Požadavky: Nemá zvláštní nároky na půdu a výživu. Osvědčila se v chladnější bramborářské oblasti, kde za vyšší vzdušné vlhkosti lépe odkvétá než v aridních oblastech.
Růst: ve tvaru keře silný, keře jsou vysoké, vzpřímenější, obrost je středně hustý, kratší s dlouhou životností. Stromkové tvary mají středně velké koruny.
Plodnost: vysoká a pravidelná v humidních, střední v aridních oblastech.
Plody: hrozny jsou delší, bobule středně velké, sytě červené, chuť sladkokyselá, aromatická, jsou určeny pro zpracování.
Zrání: v polovině července.
Zdravotní stav: je dosti odolná ke všem houbovým chorobám. V aridních oblastech bývá častěji poškozována okrajovou spálou listů.
Opylování: odrůda je samosprašná. pro dobrý odkvět potřebuje vyšší vzdušnou vlhkost, pak nesprchá.

VITAN

Původ: ČR, povolena v roce 1991.
Požadavky: na půdu a klima nemá zvláštní nároky, ale nejlepší výsledky dosahuje ve vlhčí bramborářské oblasti. Rovněž na řez nemá zvláštní nároky.
Růst
: ve tvaru keře střední, keře jsou vyšší, polovzpřímené, se silnými základními větvemi a středně hustým obrostem. Zkušenosti se stromkovou formou na meruzalce zlaté jsou dosud malé.
Plodnost: vysoká a pravidelná, u stromků již ve druhém roce.
Plody: hrozny jsou delší, bobule větší, sytě červené, chuť je sladkokyselá, méně aromatická. Použití je převážně pro výrobu šťáv a džemů.
Zrání: v 1.dekádě července, 3 dny po odrůdě Rubigo.
Zdravotní stav: je středně odolná k antraknóze. Padlím a rzí vejmutovkou netrpí.
Opylování: odrůda je převážně samosprašná, lépe odkvétá ve vlhčí bramborářské oblasti.

VIKTORIA

Původ: ČR, odrůda byla povolena v roce 1977.
Požadavky: potřebuje hlubší, hlinité půdy, s dostatečnou zásobou vláhy, snáší však i půdy chudé. Na klima zvláštní nároky nemá. Také není náročná na řez.
Růst: silnější, keř je vysoký, vzpřímenější, má silnější kosterní větve, četnější obrost.
Plodnost: vysoká a pravidelná.
Plody: hrozny jsou dlouhé, bobule větší, bělavé, nakyslé a aromatické chuti. Použití je především na výrobu šťáv a vína.
Zrání: na konci 2. dekády července.
Zdravotní stav: je odolnější ke všem houbovým chorobám.
Opylování: odrůda je samosprašná.

VIOLA

Původ: ČR, odrůda povolena v roce 1984.
Požadavky: potřebuje půdy dobře zásobené živinami, s dostatkem vláhy.Na klima je méně náročná, osvědčila se také v bramborářské oblasti. Včasný zmlazovací řez a postupné zapěstovávání nových základních větví je nezbytné, jinak obrost rychle stárne a plodí jen na obvodu keře.
Růst
: střední, keře jsou vyšší, vzpřímenější, středně husté.
Plodnost: vyšší.
Plody: hrozny jsou delší, s delší stopkou. Bobule velké, v hroznu nedozrávají stejnoměrně. Je určena především na výrobu šťáv.
Zrání: v 1. dekádě července, současně s odrůdou Nigra.
Zdravotní stav: vůči americkému padlí angreštovému a rzi vejmutovkové je středně odolná.
Opylování: opylovací poměry nejsou dosud dostatečně známy, doporučuje se vysazovat v blízkosti odrůd Nigra a Ojebyn.

VEBUS (LSVII/108A)

Odrůda byla vyšlechtěna ve Velkých Losinách.
Raná až středně zrající odrůda. Keř silně vzrůstný s vysokým počtem základních výhonů. Poměr výšky a průměru keře malý až střední.
Barva horní strany listu středně zelená, lesk horní strany listu střední, antokyanové zbarvení řapíku velmi slabé až slabé. Bobule v hroznu velké, černé, kulovité, středně pevné.
Doba rašení je raná, doba začátku kvetení je střední.


ANGREŠT

ASTOR (LS3/68)

Odrůda byla vyšlechtěna ve Velkých Losinách.
Pozdně zrající odrůda. Keř příčně elipsovitého tvaru, středně vzrůstný, řidký až středně hustý s polovzpřímeným až horizontalním postavením jednoletých výhonů. Celková trnitost silná, v horní třetině výhonu silná. List velký.
Plod červený, velký, elipsovitého tvaru, středně ojíněný, silně ochmýřený, se středně tlustou slupkou. Plod je na střední až dlouhé stopce.
Doba rašení je střední, doba začátku kvetení je střední.

ASTRID

Původ: ČR, vznikl na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách z křížení odrůd Mistake x Zelená hruškovitá v roce 1971. Odrůda byla zapsaná do Seznamu odrůd v roce 1993 a je chráněna podle zákona 132/89 Sb. v platném znění.
Růst: ve tvaru stromku je zdravý, střední. Tvoří koruny tvaru polokulovitého se středním množstvím výhonů, nezahušťuje. Letorosty jsou střední síly, mají většinou po jednom vyvinutém trnu. Dvojitých trnů je málo, trojité se prakticky nevyskytují.
Plody: jsou velké (až 4 cm v průměru), elipsovitého až oválného tvaru, velikostně vyrovnané, v plné zralosti tmavě červené až vínově červené barvy. Slupka je střední síly, pevná,ojíněná, slabě plstnatá. Chuť je v konzumní zralosti sladší velmi aromatická. Použití plodů je všestranné, je velmi vhodná pro přímý konzum.
Doba zrání: dozrává středně.
Zdravotní stav: je dobrý. Odolnost k padlí americkému je střední, tak jako u odrůdy Industrie. Antraknozou netrpí.
Nároky na řez: jsou standardní jako u odrůdy Bílá nádherná. Potřebuje pravidelnou obnovu plodonosného dřeva.
Celkové hodnocení: jde o nenáročnou odrůdu bez speciálních požadavků na půdu a klima. Odrůda snáší až -3 C v době květu, aniž by to mělo vliv na úrodu. Vyznačuje se dobrou afinitu při roubování. Dobrá plodnost, chuť plodů v konzumní zralosti předurčují tuto odrůdu pro pěstování na plochách, kde je ovoce určeno hlavně pro přímý konzum.

CHRYSO

Původ: ČR, vznikl na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách z křížení odrůd Mistake X Zlatý fík. Odrůda byla zapsaná do Seznamu odrůd v roce 1993 a je přihlášena k právní ochraně odrůd podle zákona 132/89 Sb.
Růst: ve tvaru stromku je zdravý, silný. Letorosty jsou silnější, mají po jednom vyvinutém trnu. Koruna tvořena vzpřímenými výhony -nezahuštuje. Klon je charakteristický svou barvou listů (matné bez lesku). Pro svůj silný růst se dá velmi dobře pěstovat i v keřové formě, kde vytváří vysoké, vzpřímené keře se silnými kosterními větvemi.
Plody: jsou velké, oválné, po jednom, velikostně vyrovnané barvy světle zelené, která přechází v konzumní zralosti zlatavě žlutou s tmavě červeným líčkem či tečkováním a výrazně žlutou nervaturou. Plody jsou oproti odrůdě Zlatý fík bez ochmýření. Chuť je sladce navinulá, slupka je silná a pevná. Použití plodů je všestranné.
Doba zrání: dozrává 3-5 dnů po standartě Bílý nádherný.
Zdravotní stav: je velmi dobrý. Tento klon je vysoce tolerantní k padlí angreštovému i ostatním chorobám.
Nároky na řez: jsou standardní. Při hlubším řezu velice dobře obnovuje.
Celkové hodnocení: jde o klon vhodný k pěstování ve tvaru stromku, tak keře. U keřové formy je předpoklad možnosti použití sklizňové mechanizace. Přirozená tolerance k houbovým chorobám dává možnost zařadit tento klon do systému pěstování s minimálním použitím chemické ochrany. Dostatečně rychlý nárůst plodů umožňuje jeho využití jako jednoho z prvních při sklizni plodů v zelené zralosti. Nemá zvláštní nároky na půdu a výživu. Dle našich dosavadních zkušeností Chryso snáší dobře mrazy v zimním období, tak i předjarní nízké teploty v době květu.

BÍLÝ NÁDHERNÝ

Původ: Velká Britanie, u nás odrůda povolena v roce 1963.
Požadavky: nemá zvláštní nároky na půdu a klima, snáší i dočasný přísušek. Neškodí jí ani krátkodobé teploty pod bod mrazu v době květu.
Růst: ve tvaru keře silný, ve tvaru stromku na meruzalce zlaté střední. Má dobrou životnost i nižší nároky na řez.
Plodnost: velmi dobrá a pravidelná.
Plody: středně velké, bělavě zelené, s bělavou žilnatinou. K použití pro zpracování i přímý konzum.
Zrání: v konzervárenské zralosti se sklízí 10. - 15. června. Do konzumní zralosti přichází v polovině července.
Zdravotní stav: odrůda je středně odolná k americkému padlí angreštovému a antraknóze.
Opylování: odrůda je samosprašná.

BRITANIA

Původ: Velké Britanie, u nás povolena v roce 1954.
Požadavky: potřebuje hlubší a hlinité půdy s dostatkem vláhy. Nesnáší půdy lehké a písčité. Vyžaduje pravidelný zkracovací řez na vnitřní pupen. Postřik proti padlí a antraknóze je nutný.
Růst: ve tvaru stromku (na meruzalce zlaté) roste bujně na trvalém stanovišti i ve školkách. Vytváří velké řidší koruny deštníkového habitu. Obrost je silný a méně otrněný. Jako keř se nepěstuje.
Plodnost: střední, častěji ovlivněna nízkými teplotami v době květu.
Plody: velké, velikostí a tvarem dosti vyrovnané, vejčité až elipsoidní, oranžově žluté s červenohnědými skvrnkami. Žilnatina je světle žlutá. Používá se pro přímý konzum. Chuť je sladkokyselá, aromatická.
Zrání: do konzumní zralosti přichází v polovině července.
Zdravotní stav: je náchylnější k americkému padlí angreštovému i k antraknóze.
Opylování: odrůda je samosprašná. Kvete pozvolna a dlouho. Květy bývají častěji poškozovány nízkými teplotami.

CITRONOVÝ OBŘÍ

Původ: Velká Británie, pravděpodobně stará odrůda Two to One, u nás povolena v roce 1984.
Požadavky: nemá zvláštní požadavky na půdu a klima. Potřebuje pravidelný prosvětlovací a zkracovací řez, jinak plody zdrobńují.
Růst: ve tvaru stromku na meruzalce zlaté roste bujně. Koruny jsou velké, široce kalichovité, hustší. Obrost je četný, méně otrněný.
Plodnost: vysoká a pravidelná.
Plody: velké, opakvejčité i hranatě oválné, sytě oranžově žluté, lysé, s chutí sladkokyselou, aromatickou. Jsou všechny pro přímý konzum.
Zrání: do konzumní zralosti v polovině července obdobně jako Britania.
Zdravotní stav: je náchylnější k americkému padlí angreštovému a k antraknóze.
Opylování: odrůda je samosprašná.

ČESKÁ KORUNA

Původ: ČR, vyšlechtil jí Josef Šolc ve Velvarech, do LPO zapsána v roce 1954.
Požadavky: vyhovují jí hlubší hlinité půdy a dostatek vláhy.Nesnáší půdy lehké, písčité a přísušek. Pro udržení vyšší životnosti potřebuje pravidelný zkracovací řez a postupné zapěstovávání nových základních větví.
Růst: Pěstuje se ve tvaru stromku, na meruzalce zlaté. Koruny jsou vějířovitého habitu, řidší, s řidším obrostem.
Plody: velké i veliké, tvarově vyrovnané, zelenožluté, s chutí sladkokyselou, aromatickou. Jsou určeny pro přímý konzum.
Zrání: do konzumní zralosti přichází ve druhé polovině července, 3 - 4 dny po odrůdě Britania.
Zdravotní stav: je dosti odolná k americkému padlí angreštovému i k antraknóze.
Opylování: odrůda je samosprašná.

DAREK (žlutý)

Je středně pozdní perspektivní odrůda angreštu.Je velmi odolná vůči hnědému padlí angreštovému.Tvoří vzrůstné,pevné kompaktní keře i stromky. Plody jsou středně velké až velké,kulovité s pevnou slupkou,medově žlutě vybarvené s červeným líčkem, mají příjemnou sladkokyselou chuť.

DEKOR

Původ: vznikl výběrem z kombinačního křížení mezi odrůdami Bílá nádherná a Zlatý fík. Odrůda byla zapsaná do Seznamu odrůd v roce 2001.
Na šlechtitelské stanici bylo pozorováno a hodnoceno ve staničních zkouškách od roku 1989. Staniční zkoušky byly založeny v roce 1987 ve formě stromků, ve sponu 3 x 1 m se standardními odrůdami Bílá nádherná a Zlatý fík.
Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 průměr v kg za období průměrný výnos v t/ha
Odrůda průměrný výnos v kg z KT
DEKOR-LS2/12 1,05 3,1 4,2 5,4 3,7 3,5 117
BÍLÁ NÁDHERNÁ 0,85 2,8 3,7 4,2 4,3 3,2 106
ZLATÝ FÍK 0,3 2 2 3,5 2,7 2,1 70

Růst: vyznačuje se silným růstem, tvar koruny stromku je rozložitý, s středním množstvím základních větví střední síly. Na letorostech převládají kratší jednoduché trny, dvojitých a trojitých je velmi málo. Tvar pupenu je kuželovitý. Dospělý list je středně velký s tupým zakončením laloků, mezera mezi laloky je široká. Řapík je dlouhý a jen částečně ochmýřený.
Plod: je velký, elipsovitý na středně dlouhé stopce, světlezelené barvy se středním žilkováním a s řídce se vyskytujícím ochmýřením. Chuť plodu je sladkokyselá. Síla slupky je střední.
Doba zrání: dle zrání jej řadíme mezi středně rané.
Celkové hodnocení: vzrůstná odrůda, s menším otrněním. Dobrá plodnost, velikost plodů a chuť, dávají dobrý předpoklad i pro pěstování ve větších výsadbách na průmyslové zpracování.

FINAL

Původ: odrůda vznikla křížením ´Industrie´ x ´Zlatý fík´, registrována v roce 1995.
Habitus a růst: keř roste velmi slabě a má vějířovitý habitus, stromkový tvar má středně velké koruny, převážně kalichovitého tvaru s tlustšími kosterními větvemi.
Plody: je velký, opakvejčitého tvaru. Slupka je tlustá, tmavě vínově červená, matná, ojíněná, slabě plstnatá, bez žlaznatých trichomů. Chuť je sladkokyselá, slabě aromatická.
Plodnost: je střední, pravidelná.
Zraní: do konzumní zralosti dozrává středně pozdně, plody dozrávají postupně.
Zdravotní stav: odrůda je dobře odolná proti antraknóze a odolnější proti americkému padlí angreštovému.

INDUSTRIE

Původ: Velké Britanie, do LPO zapsána v roce 1954.
Požadavky: nemá zvláštní nároky na půdu a klima. Potřebuje pravidelný prosvětlovací řez.
Růst: ve tvaru stromku na meruzalce zlaté a také jako pravokořenný keř roste bujně. Koruny jsou velké, kulovité, husté. Obrost je četný, otrněný.
Plodnost: vysoká a pravidelná.
Plody: převážně oválné, velikostí a tvarem vyrovnané, vínově červené, ochmýřené. K použití pro zpracování i přímý konzum. Chuť je navinulá, slabě aromatická.
Zrání: v konzervárenské zralosti se sklízí 10. - 15.června. Do konzumní zralosti přichází na konci v 1. dekády července.
Zdravotní stav: středně odolná k americkému padlí angreštovému a k antraknóze.
Opylování: odrůda je samosprašná.

KARÁT (červený)

Je to hned z několika hledisek zajímavá odrůda. Je rezistentní vůči hnědému padlí angreštovému a přitom má dostatečně velký a navíc atraktivní tvar plodů - vytváří velké kapky na dlouhé stopce, krásně fialově červeně vybarvené s velmi příjemnou sladkokyselou chutí, která připomíná známou odrůdu Zlatý fík. Jednoleté výhony jsou dlouhé skoro beztrnné což usnadňuje sklizeň plodů.Plody dozrávají středně pozdně.

MISTRÁL

novošlechtění LS 3/58

Původ: Mistrál vznikl výběrem z kombinačního křížení mezi odrůdami Mistake x Zlatý fík. Toto novošlechtění bylo pozorováno a hodnoceno ve staničních zkouškách od roku 1987, které byly v tomto roce založeny ve sponu 3 x 1 m a to v kmenném tvaru (roubované na meruzalce) se standardní odrůdou Zlatý fík.

Popis:
Růst:
vyznačuje se silným vzrůstem, habitus koruny stromku je kulatý až rozložitý, množství základních výhonů je hodnoceno středně. Na letorostech převládají pouze jednoduché trny, dvojitých a trojitých je velmi málo. Dospělý list je středně velký, tmavě zelené barvy, s tupým zakončením laloků, mezera mezi laloky je úzká. Řapík je dlouhý a částečně ochmýřený.
Plod: je velký, nepravidelného tvaru zelené barvy se slabým ochmýřením a s ojedinělými žlaznatými chlupy. Slupka plodu je středně silná. Dužnina je sladce navinulé chuti.
Doba zrání: zráním řadíme tuto odrůdu mezi středně pozdní.
Celkové hodnocení: odrůda s vysokou plodností, rychlým velikostním nárůstem plodů. Použití plodů je všestranné. Vzhledem k růstovým vlastnostem je možné úspěšně tento angrešt pěstovat ve tvaru keře. Zdravotní stav je dobrý. Má vyšší přirozenou odolnost k padlí i antraknóze.

PRODUKTA

Původ: ČR, povolena v roce 1975.
Požadavky: nemá zvláštní požadavky na půdu a klima. Potřebuje pravidelný prosvětlovací a zkracovací řez, jinak plody zdrobňují.
Růst: ve tvaru stromku na meruzalce zlaté i jako keř roste středně silně. Koruny i keře jsou větší, kulovité a husté. Obrost je četný a otrněný.
Plodnost: velmi dobrá a pravidelná.
Plody: menší i středně velké, krátce oválné až kulovité, zlatavě hnědé, s chutí sladkokyselou, aromatickou. Jsou vhodné ke zpracování i přímý konzum.
Zrání: v konzervárenské zralosti se sklízí 10. - 15. června. Do konzumní zralosti přichází ve druhé polovině července.
Zdravotní stav: Je náchylnější k americkému padlí angreštovému a středně odolná k antraknóze.
Opylování: odrůda je samosprašná. Kvete později a nebývá poškozována nízkými teplotami.

ROMAN

Původ: ČR, odrůda povolena v roce 1984.
Požadavky: nemá zvláštní nároky na půdu a klima. Potřebuje pravidelný prosvětlovací a zkracovací řez, jinak plody zdrobňují.
Růst: jako stromkový i keřový tvar roste dosti silně. Koruny i keře jsou velké, kulovité, hustší. Obrost je četný a dosti otrněný.
Plodnost: vysoká a pravidelná.
Plody: větší, oválné, vyrovnané, bělavé barvy, lysé. K použití pro zpracování a přímý konzum. Chuť je sladkokyselá, slabě aromatická.
Zrání: v konzervárenské zralosti se sklízí 10. - 15. června. Do konzumní zralosti přichází v polovině července , o 2 - 3 dny dříve než Bílý nádherný.
Zdravotní stav: je náchylnější k americkému padlí angreštovému a středně odolná k antraknóze.
Opylování: odrůda je samosprašná.

SKVOST

Původ: ČR, vznikl křížením výchozích materiálů odrůd Lady Delamare x Zelená Hruškovitá na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách. Je povolen od roku 1995.
Růst: ve tvaru stromku se vyznačuje zdravým, silnějším vzrůstem se středně silnými letorosty v barvě zelenavě šedé. Tvarem koruny připomíná odrůdu Zlatý fík. Listy jsou velké, lesklé, dlanité. Výhony mají nižší počet trnů, převážně zakrslých. Odrůda má velmi dobrou afinitu s meruzalkou zlatou. Je ji možné pěstovat i ve tvaru keře.
Plody: jsou velké, soudkovité až oválné, velikostně vyrovnané, barvy zelené, která přechází v konzumní zralosti do zlatavě žluté s tmavým červeným líčkem. Slupka je dosti pevná, se zřetelným žilkováním, ochmýření plodu se téměř neprojevuje. Chuť je v plné zralosti sladká. Použití plodů je všestranné.
Doba zrání: dozrává jako standarda Bílý nádherný.
Zdravotní stav: je velmi dobrý. Skvost je tolerantní k padlí angreštovému i ostatním chorobám.
Nároky na řez: jsou standardní. Dobře obnovuje.
Celkové hodnocení: jde o odrůdu, kterou lze pěstovat ve formě stromku i keře. Dobrá odolnost k padlí americkému dává možnost zařadit tuto odrůdu do systému pěstování s minimálním použitím chemické ochrany. Pravidelná plodnost, menší otrnění umožní zařadit tuto odrůdu do intenzivních výsadeb. Dle našich dosavadních zkušeností odrůda Skvost snáší dobře mrazy v zimním období a i předjarními nízkými teplotami zatím nebyla poškozena. Plně může nahradit odrůdu Zlatý fík.

ŠOLCOVA NADĚJE

Původ: ČR, vyšlechtil jí Josef Šolc ve Velvarech. Do LPO byla zapsána v roce 1984.
Požadavky: Odrůdě vyhovují hlubší hlinité půdy a dostatek vláhy. Spolehlivě odkvétá v teplejších oblastech.
Růst: ve tvaru stromku na meruzalce zlaté roste středně. Koruny jsou větší, kalichovitého habitu, obrost je kratší, středně silný. Pravokořenný keř se neosvědčil, roste velmi slabě.
Plodnost: velmi dobrá.
Plody: velké, oválné a hranatě oválné, v konzumní zralosti bělavé, s velkým vínově červeným líčkem. Ochmýření je karmínově červené. Použití pro zpracování i přímý konzum. Chuť sladkokyselá.
Zrání: do konzumní zralosti přichází v druhé polovině července, stejně jako Česká koruna.
Zdravotní stav: je náchylnější k americkému padlí angreštovému, ale dosti odolná k antraknóze.
Opylování: opyluje se dobře. Květy bývají častěji poškozovány nízkými teplotami. Vlivem chladna dochází na konci května a začátkem června k častějšímu opadu zelených plodů.

TERNO

Původ: vznikl výběrem z kombinačního křížení mezi odrůdami Bílá nádherná a Zlatý fík. Odrůda byla zapsaná do Seznamu odrůd v roce 2000.
Na šlechtitelské stanici bylo pozorováno a hodnoceno ve staničních zkouškách od roku 1989. Staniční zkoušky byly založeny v roce 1987 ve formě stromků, ve sponu 3 x 1 m se standardními odrůdami Bílá nádherná a Zlatý fík.
Růst: vyznačuje velmi silný vzrůstem, tvar koruny stromku je polokulovitý-rozložitý, s větším množstvím základních větví. Na letorostech převládají jednoduché trny, trojitých je velmi málo. Dospělý list je středně velký s tupým zakončením laloků, mezera mezi laloky je široká. Řapík je dlouhý a ochmýřený po celém povrchu.
Plod: je středně veliký, elipsovitý, žlutozelené barvy, se středním žilkováním a s řídce se vyskytujícími žláznatými chlupy. Chuť plodu je sladká, aromatická.
Doba zrání: dle zrání jej řadíme mezi středně rané.
Celkové hodnocení: velmi vzrůstná odrůda, hodí se i pro pěstování v keřové formě. Dobrá plodnost, velikost plodů a chuť, dávají dobrý předpoklad i pro pěstování ve větších výsadbách na průmyslové zpracování.

TRIUMPHANT

Původ: pravděpodobně ČR, do LPO zapsána v roce 1959.
Požadavky: potřebuje hlubší a hlinité půdy s dostatkem vláhy, pro udržení vyšší životnosti stromků také včasné a postupné zapěstovávání nových základních větví. Doporučuje se postřik proti houbovým chorobám.
Růst: ve stromkové a keřové formě roste ve školce i v mladší výsadbě bujně a častěji dochází k vylamování jednoletých výhonů, z těchto důvodů rychleji stárne.
Plodnost: střední i vyšší, podle kondice stromků.
Plody: středně velké, elipsoidní i opakvejčité, oranžově žluté, lysé, se zelenožlutou žilnatinou. Je převážně pro stolní použití. Chuť je sladkokyselá, aromatická.
Zrání: do konzumní zralosti přichází v polovině července.
Zdravotní stav: je náchylnější k americkému padlí angreštovému a k antraknóze.
Opylování: odrůda je samosprašná.

VIKING

Původ: ČR, vznikl na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách z křížení odrůd Bílý nádherný x Zelený hruškovitý. Odrůda byla zapsaná do Seznamu odrůd v roce 1997 a je přihlášena k právní ochraně podle zákona 132/89 Sb.
Růst: ve tvaru stromku je střední. Koruna je široce kalichovitá, nezahuštěná. Letorosty jsou střední síly, výrazně antokyanově zabarvené, mají většinou po jednom vyvinutém trnu. Klon je charakteristický dobrým vyzráváním letorostů až k vrcholu. Pro keřovou formu je méně vhodný.
Plody: jsou velké až velmi velké, po dvou na silné, delší stopce kulaté až soudkovité, velikostně vyrovnané, barvy světle zelené, která přechází v konzumní zralosti ve žlutou s červeným tečkováním kolem stopky. Plody nejsou ochmýřeny. Chuť je v plné zralosti sladká, aromatická. Slupka je silná a pevná. Použití plodů je všestranné, hlavním je však konzervárenské. Tento klon se vyznačuje stabilními výnosy v jednotlivých letech.
Doba zrání: dozrává 4-6 dnů po standartě Bílý nádherný.
Zdravotní stav: je velmi dobrý. Viking je odolný k padlí angreštovému i ostatním chorobám. Snáší mráz v době květu bez většího poškození.
Nároky na řez: jsou minimální, dobře obnovuje plodonosné dřevo.
Celkové hodnocení: jde o klon vhodný k pěstování ve tvaru stromku, roubovaném na meruzalku zlatou, s kterou má dobrou afinitu. Jeho předností je dlouhá doba, kdy má zelenou barvu a je dostatečně tvrdý tj. tedy vhodný ke konzervaci. Z tohoto důvodu je jej možné považovat za náhradu či doplněk k odrůdě Bílý nádherný, která tvoří základ současných větších výsadeb. Viking se oproti mateřské odrůdě Bílý nádherný také vyznačuje lepším zdravotním stavem a vyšším výnosem. Vyžaduje půdy propustné a vyhnojené. Dle dosavadních zkušeností je možné tento klon pěstovat i v aridnějších oblastech.

ZLATÝ FÍK

Původ: ČR, do LPO odrůda zapsána v roce 1954.
Požadavky: nemá zvláštní požadavky, není však vhodná do poloh s častějším výskytem mrazů v době květů. K prodloužení životnosti stromkových tvarů, na meruzalce zlaté, je třeba pravidelný zkracovací řez a postupné zapěstovávání nových hlavních větví.
Růst: ve tvaru stromku středně silný, koruny jsou široce kalichovité a obrost středně silný, řídce otrněný. Keřová forma se neosvědčila.
Plodnost: střední, častěji ovlivněna stanovištními podmínkami a kvalitou řezu.
Plody: převážně hranatě oválné, oranžově žluté, řídce ochmýřené, s chutí sladkokyselou, aromatickou. Je určena především pro přímý konzum.
Zrání: do konzumní zralosti se dostává v 1. dekádě července, jako první z povoleného sortimentu.
Zdravotní stav: je dosti odolná k americkému padlí angreštovému i k antraknóze.
Opylování: odrůda je samosprašná. Květy jsou citlivější k nízkým teplotám.