len4.jpg (13034 bytes)

Len setý přadný TÁBOR

Odrůda TÁBOR je nejnovější výkonná odrůda přadného lnu moderního typu s ekonomicky vyváženou strukturou výnosu. Vznikla výběrem z hybridní populace po křížení ruské odrůdy TORŽOCKIJ, francouzské odrůdy ARIANE a holandské odrůdy FIBRA.

Popis a hospodářské vlastnosti
TÁBOR je modřekvetoucí odrůda se středně dlouhou dobou vegetace, dobrým výnosem stonku i semene a vysokým výnosem vlákna. Odolností poléhání a dobrým zdravotním stavem uspokojuje požadavky ve všech lnařských oblastech ČR. V sušších oblastech zachovává vysoký standard obsahu vlákna reletivně lepe než jiné odrůdy.

Přednosti odrůdy TÁBOR

 • velmi vysoký výnos vlákna, stonku i semene
 • velmi vysoký obsah vlákna
 • relativně vyšší tolerance přísuškům při tvorbě vlákna
 • vysoká odolnost proti fusariose

 

Průměrné víceleté výnosové výsledky SUPER MERKUR BONET JORDÁN TÁBOR
Výnos stonku(t/ha) 6,7 6,7 6,9 6,8 7,6
Výnos semene(t/ha) 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4
Podíl vlákna celkem(%) 34 36 36 40 40
Podíl vlákna dlouhého(%) 22 25 25 28 30
Výnos vlákna celkem(t/ha) 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3
Výnos vlákna dlouhého(t/ha) 1,2 1,3 1,4 1,5 1,9
Délka vegetační doby(dny) 107 106 109 106 102

Doporučená agrotechnika
Odrůda TÁBOR nemá zvláštních požadavků na podmínky pěstování. Výsev se provádí do jemně připravené půdy v množství maximálně 25 až 28 mil. klíčivých semen na hektar. Vysoký výnosový potenciál se nejlépe uplatní při včasném setí v 1. dekádě dubna. Výživa porostu a ochrana proti škodlivým činitelům se neliší od současně uplatňovaných zásad technologie pěstování lnu. Nebyla zjištěna negativní odrůdová citlivost vůči registrovaným chemickým přípravkům. Pro dosažení vysoké kvality stonků a vlákna se doporučuje provést sklizeň na začátku žluté zralosti.


repka2.jpg (56566 bytes)

Řepka ozimá - Slapská Stela

Výkonná ozimá řepka SLAPSKÁ STELA byla vyšlechtěna firmou SEMPRA PRAHA a.s.,na šlechtitelské stanici Slapy u Tábora, metodou pohlavního křížení s následným individuelním výběrem na kvalitativní a kvantitativní ukazatele. Jedná se o odrůdu přihlášenou na právní ochranu dle zákona č. 132 Sb.

POPIS:

 • Růstový typ: středně vzrůstná (130 - 160 cm), dobře olistěná s pevným stonkem.
 • List : barva listu sytě zelená, okraje listové čepele nepravidelně zoubkované.
 • Květ : květenství - hrozen, květ rozevřený, barva korunních plátků citronově žlutá.
 • Šešule: ploše válcovitá, středně dlouhá, délka zobanu střední.
 • Semeno: hnědočerné až černé, středně velké HTS - 4,7 g

Přednosti:

 • minimální obsah kyseliny erukové (do 0,3 %)
 • výrazně nízký obsah glukosinulátů - 20 umol / g bez tukové sušiny
 • vyšší obsah oleje, výnos o 1 % vyšší než odrůda Ceres
 • příznivá skladba mastných kyselin
 • vysoký výnos semene, vyšší než zahraniční odrůdy tohoto typu

Hospodářské vlastnosti:

 • dobrá odolnost proti vyzimování
 • stejnoměrnost kvetení a zrání
 • dobrá odolnost poléhání
 • dobrá odolnost proti černi řepkové, proti Phoma lingam a zejména nádorovitosti košťálovin

Informace pro pěstitele:
Odrůda SLAPSKÁ STELA je nenáročná ozimá řepka, přizpůsobivá různým oblastem. Má dobrou odolnost proti poléhání, vyzimování i chorobám. Principy pěstování jsou prakticky stejné jako u ostatních odrůd ozimé řepky.


Řepka jarní - LUŽNICE

právně chráněná odrůda
držitel šlechtitelských práv: SEMPRA PRAHA a.s.

Původ
odrůda byla vyšlechtěna na šlechtitelské stanici Slapy u Tábora pod pracovním označením SL-14 do LPO zapsána r. 2009

Popis a hospodářské vlastnosti
Odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a velmi nízkým obsahem glukosinolátů.
Lužnice je raná až velmi raná odrůda se stejnoměrným dozráváním.

Ukazatele užitné hodnoty (zdroj ÚKZÚZ) rok zkoušení 2006

Výnos
semene
[%]
Výnos
oleje
[%]
Obsah GSL
v semeni
[umol.g]
Obsah
kyseliny
olejové [%]
Zralost
[dny]
Lužnice 103 107 10,69 68,04 109
Estrade 106 107 11,13 64,23 111
Heros 98 100 11,73 64,31 109
Licolly 95 93 14,01 66,14 110

Ukazatele užitné hodnoty (zdroj ÚKZÚZ) rok zkoušení 2007

Výnos
semene
[%]
Výnos
oleje
[%]
Obsah GSL
v semeni
[umol.g]
Obsah
kyseliny
olejové [%]
Zralost
[dny]
Lužnice 105 112 7,81 64,17 131
Estrade 110 109 9,54 60,15 132
Heros 96 97 9,88 61,52 132
Licolly 94 94 11,8 63,26 131

Rostliny jsou nízké, vysoce odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je středně vysoká, obsah oleje je velmi vysoký - sklizeň ÚKZÚZ 2006 a 2007 dosáhla v obsahu oleje 109,5% na kontrolní odrůdy. V obsahu oleje se plně vyrovná moderním ozimým odrůdám. Odrůda vykazuje proti ostatním odrůdám mírně zvýšený obsah kyseliny olejové.

Vykazuje dobrou odolnost vůči chorobám. Díky kratší vegetační době zachovává vysoký standart výnosu i při relativně pozdním termínu výsevu.

Odrůda Lužnice je vhodná do všech oblastí pěstování jarní řepky.


semeno_lnu.jpg (10925 bytes)

Len setý olejný - Jantar

právně chráněná odrůda
držitel šlechtitelských práv: SEMPRA PRAHA a.s. a Agritec s.r.o.

Původ
odrůda byla vyšlechtěna na ŠS Slapy u Tábora pod pracovním označením SL-1201 do LPO zapsána r. 2006
Odrůda JANTAR je novinkou na trhu olejného lnu v ČR. Odrůda moderního typu s revoluční kvalitou lněného semene. Žlutá barva semene kombinovaná se změnou poměru mastných kyselin.

Popis a hospodářské vlastnosti
JANTAR je modře kvetoucí odrůda se středně dlouhou dobou vegetace, s vysokým obsahem kyseliny linolové (72%) a nízkým obsahem kyseliny linolenové (2%), velmi dobrým výnosem semene (2,1 t/ha).
Odolností proti polehání a výborným zdravotním stavem uspokojuje požadavky pěstitelů v oblastech ČR do 500m. V sušších oblastech zachovává vysoký standard výnosu.

Přednosti odrůdy JANTAR

 • žlutá barva semene
 • výborný zdravotní stav
 • nízký obsah kyseliny linolenové
 • vysoká odolnost proti polehání
 • velmi dobré využití v potravinářském průmyslu
 • nejnižší jodové číslo

 

Hospodářské vlastnosti JANTAR LOLA ATALANTE FLANDERS
Barva semene žlutá hnědá hnědá hnědá
Nízkolinolenový len ano ano ne ne
Poléhavost (9-1) 8,5 8,0 8,0 8,0
Komplex chorob (9-1) 5,5 4,0 4,5 3,5
Jodové číslo 138 145 189 190
Délka vegetační doby (dny) 124 122 120 120

Doporučená agrotechnika
Odrůda JANTAR nemá zvláštních požadavků na podmínky pěstování. Výsev se provádí do jemně připravené půdy v množství maximálně 6 až 8 mil. klíčivých semen na hektar. Vysoký výnosový potenciál se nejlépe uplatní při včasném setí v 1. dekádě dubna. Výživa porostu a ochrana proti škodlivým činitelům se neliší od současně uplatňovaných zásad technologie pěstování olejného lnu. Nebyla zjištěna negativní odrůdová citlivost vůči registrovaným chemickým přípravkům. Pro dosažení vysoké kvality semene se doporučuje provést sklizeň v plné zralosti.


KMÍN REKORD

Je to odrůda dvouletého charakteru, nažky neopadávají, je určená k produkci semene pro potravinářské účely.
Rekord je středně raná odrůda středního vzrůstu. Odolná proti poléhání.
Obsah silice v semeni je vysoký, podíl karvonu v silici standardní.


KMÍN PROCHAN

Odrůda právně chráněná podle zákona 132/89 Sb. v platném znění.
Je to odrůda dvouletého charakteru, nažky neopadávají, je určená k produkci semene pro potravinářské účely.
Prochan je polopozdní odrůda středního vzrůstu. Odolnost proti poléhání je střední.
Obsah silice v semeni je střední, podíl karvonu v silici je standardní.