OSTATNÍ PLODINY

Odrůdy SEMPRA PRAHA a.s. zapsané v odrůdové knize

Olejniny
Řepka olejka
Len setý olejný
Přadné rostliny
Len přadný
Kořeninové rostliny
Kmín kořenný
Kopr vonný

Olejniny

Plodina Odrůda rok registrace
Řepka olejka ozimá Slapská Stela 1996
Řepka jarní Lužnice 2009
Len setý olejný Jantar 2006

Přadné rostliny

Plodina Odrůda rok registrace
Len přadný Bonet 1996
Jordán 1998
Merkur 1995
Super 1991
Tábor 2002

Kořeninové rostliny

Plodina Odrůda rok registrace
Kmín kořenný Prochan 1990
Rekord 1978
Kopr vonný Hanák 1989
Pražský jemný 1944